Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp En litteraturstudie

Forsberg Nilsson, Julia LU and Röjde, Max LU (2021) SJSK20 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: År 2019 drabbades 8404 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, varav 1532 överlevde. Patienter som överlevt ett hjärtstopp upplever generellt försämrad livskvalité. Sjuksköterskan tillhör den profession som tidigt har kontakt med patienten efter ett hjärtstopp och har därav möjligheten att upptäcka eventuella komplikationer hos patienten. Till följd av detta behöver sjuksköterskan ha kunskap om patienternas upplevelse av vården. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp och dess betydelse för omvårdnaden. Metod: En icke systematisk litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar ingick. Artiklarna analyserades med hjälp av en integrerad analys. Resultat och... (More)
Bakgrund: År 2019 drabbades 8404 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, varav 1532 överlevde. Patienter som överlevt ett hjärtstopp upplever generellt försämrad livskvalité. Sjuksköterskan tillhör den profession som tidigt har kontakt med patienten efter ett hjärtstopp och har därav möjligheten att upptäcka eventuella komplikationer hos patienten. Till följd av detta behöver sjuksköterskan ha kunskap om patienternas upplevelse av vården. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp och dess betydelse för omvårdnaden. Metod: En icke systematisk litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar ingick. Artiklarna analyserades med hjälp av en integrerad analys. Resultat och slutsats: Patienternas upplevelse av vården efter ett hjärtstopp kan delas in i tre teman; Osäkerhet hos patienten, Behov av eftervård och Information. Det fanns ett behov av emotionellt stöd, hjälp vid fysiska förändringar, en god eftervård. Patienterna upplevde sig övergivna av sjukvården där bristande eller otillräcklig information bidrog. Patienter som fick en god strukturerad eftervård upplevde en förbättrad livskvalité och emotionell hälsa. Mer forskning behövs angående hur patienter upplever vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg Nilsson, Julia LU and Röjde, Max LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eftervård, egenvård, hjärtstopp, information, Orem, osäkerhet, patienters upplevelse, stöd, sjuksköterskor
language
Swedish
id
9058050
date added to LUP
2021-11-26 10:47:36
date last changed
2021-11-26 10:47:36
@misc{9058050,
 abstract   = {{Bakgrund: År 2019 drabbades 8404 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, varav 1532 överlevde. Patienter som överlevt ett hjärtstopp upplever generellt försämrad livskvalité. Sjuksköterskan tillhör den profession som tidigt har kontakt med patienten efter ett hjärtstopp och har därav möjligheten att upptäcka eventuella komplikationer hos patienten. Till följd av detta behöver sjuksköterskan ha kunskap om patienternas upplevelse av vården. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp och dess betydelse för omvårdnaden. Metod: En icke systematisk litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar ingick. Artiklarna analyserades med hjälp av en integrerad analys. Resultat och slutsats: Patienternas upplevelse av vården efter ett hjärtstopp kan delas in i tre teman; Osäkerhet hos patienten, Behov av eftervård och Information. Det fanns ett behov av emotionellt stöd, hjälp vid fysiska förändringar, en god eftervård. Patienterna upplevde sig övergivna av sjukvården där bristande eller otillräcklig information bidrog. Patienter som fick en god strukturerad eftervård upplevde en förbättrad livskvalité och emotionell hälsa. Mer forskning behövs angående hur patienter upplever vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp.}},
 author    = {{Forsberg Nilsson, Julia and Röjde, Max}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp En litteraturstudie}},
 year     = {{2021}},
}