Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En knuff i rätt riktning - en vinst för samhället och individen

Kihlberg, Kajsa LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
The purpose of this study was to analyze how Retuna Återbruksgalleria by using Nudging, a behavioural theory, could operate as an environmental educator and attain a sustainable consumer which together could result in competitiveness on the market. Four different nudging tools was analyzed; simplification and framing of information, changes in the physical environment, the default option and the use of social norms. These tools where then interconnected with the result from the conducted interviews and the survey, and a discussion about how Retuna could use nudging was presented. The study showed that there were many barriers for consuming clothes second hand instead of in conventional shops. This was something that could be changed by... (More)
The purpose of this study was to analyze how Retuna Återbruksgalleria by using Nudging, a behavioural theory, could operate as an environmental educator and attain a sustainable consumer which together could result in competitiveness on the market. Four different nudging tools was analyzed; simplification and framing of information, changes in the physical environment, the default option and the use of social norms. These tools where then interconnected with the result from the conducted interviews and the survey, and a discussion about how Retuna could use nudging was presented. The study showed that there were many barriers for consuming clothes second hand instead of in conventional shops. This was something that could be changed by focusing on presenting awareness and attractive information on social media, offering trendy assortments and creating a well-known physical environment and by cooperating with different types of role models such as influencers to break those social norms that exists regarding consuming clothes second hand.
By following these steps Retuna could increase their customer base and indirectly change consumer behaviours. By attracting more consumers to Retuna, the galleria also have the ability to educate the consumers on site by using their physical environment. This by offering their consumers different types of events that provide an experience combined with more direct education. By working this way Retuna would increase their customer base and brand themselves as not only sustainable but also modern, something that the study showed was of great importance for succeeding and creating a competitive position on the market. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Många av oss sitter nog hemma på kammaren och funderar på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Vi hör återkommande om de klimathot vi står inför och matas med uppgifter om det ansvar politiker, branscher och individer bär i frågan. Samtidigt är det många som uppfattar att samhället inte agerar helhjärtat. Kanske för att många trots uppmaningar inte vet hur? Med hjälp av teorin nudging, vilken syftar till att knuffa individen till att ta beslut som gynnar denne själv och samhället i stort, visar denna studie på hur politiker och branscher kan bidra till att skapa hållbara medborgare.

En bransch som ofta får utstå kritik till följd av dess negativa inverkan på miljön och klimatet är just klädbranschen. Hur ofta får vi inte höra... (More)
Många av oss sitter nog hemma på kammaren och funderar på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Vi hör återkommande om de klimathot vi står inför och matas med uppgifter om det ansvar politiker, branscher och individer bär i frågan. Samtidigt är det många som uppfattar att samhället inte agerar helhjärtat. Kanske för att många trots uppmaningar inte vet hur? Med hjälp av teorin nudging, vilken syftar till att knuffa individen till att ta beslut som gynnar denne själv och samhället i stort, visar denna studie på hur politiker och branscher kan bidra till att skapa hållbara medborgare.

En bransch som ofta får utstå kritik till följd av dess negativa inverkan på miljön och klimatet är just klädbranschen. Hur ofta får vi inte höra att stora klädföretag har gjort misstag gällande både social och ekologisk hållbarhet? Samtidigt menar många på att det är orimligt att tro att den konventionella klädhandeln till 2030 ska ha kunnat minska sina utsläpp i den utsträckning som krävs, nämligen 1,5 graders-målet som fastställdes under COP, Conference of the parties, 2015 i Paris.

Det krävs helt enkelt mer och företag och organisationer behöver tillämpa framgångsrika hållbarhetslösningar. Retuna återbruksgalleria är en sådan organisation där fokus ligger på att återbruka varor och produkter vilket innebär att de förlänger dessas livscykel och därmed bidar till användningen av de resurser vi redan besitter. Men att handla återbrukade varor är i dagens samhälle inte en prioritet. Majoriteten vänder sig fortfarande till konventionella butiker och styrs av det koncept som kallas fast fashion.

Hur kan då Retuna med hjälp av teorin om nudging stimulera individer till att handla kläder second hand? Med hjälp av teorins fyra grundverktyg presenterar studien en lösning, en lösning som kan bidra till minskad inverkan på miljön och klimatet. Lösningen fokuserar nämligen på hur Retuna kan attrahera konsumenter till gallerian samt utbilda dessa inom området hållbar konsumtion. Detta har undersökts genom intervjuer med butiksmedarbetare samt butikschefer inom second hand-handeln samt en enkät inriktad på att förstå individers konsumtionsbeteenden. Några av lösningarna som presenteras i studien är användandet av sociala medier och influensers samt förebilder, information i form av utbud och event i kombination med information om hållbar konsumtion samt en fysisk miljö som påminner om den i konventionella butiker. Studien visar att dessa åtgärder tillsammans kan minska de klyftor som existerar mellan handel av kläder i konventionella butiker samt second hand. Något som kan utmynna i att konsumenterna tillsammans med Retuna bidragit till en hållbar utveckling. Något som även kunnat resultera i att Retuna skapat sig en slagkraftig position på marknaden. Kanske handlar det därmed inte om att minska vår konsumtion utan att hitta alternativa konsumtionssätt, något som infrias på Retuna återbruksgalleria. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kihlberg, Kajsa LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sustainable consumption, circular economy, nudging, nudge, behavioural theory, Retuna Återbruksgalleria
language
Swedish
id
9058169
date added to LUP
2021-06-30 14:27:46
date last changed
2021-06-30 14:27:46
@misc{9058169,
 abstract   = {{The purpose of this study was to analyze how Retuna Återbruksgalleria by using Nudging, a behavioural theory, could operate as an environmental educator and attain a sustainable consumer which together could result in competitiveness on the market. Four different nudging tools was analyzed; simplification and framing of information, changes in the physical environment, the default option and the use of social norms. These tools where then interconnected with the result from the conducted interviews and the survey, and a discussion about how Retuna could use nudging was presented. The study showed that there were many barriers for consuming clothes second hand instead of in conventional shops. This was something that could be changed by focusing on presenting awareness and attractive information on social media, offering trendy assortments and creating a well-known physical environment and by cooperating with different types of role models such as influencers to break those social norms that exists regarding consuming clothes second hand. 
	By following these steps Retuna could increase their customer base and indirectly change consumer behaviours. By attracting more consumers to Retuna, the galleria also have the ability to educate the consumers on site by using their physical environment. This by offering their consumers different types of events that provide an experience combined with more direct education. By working this way Retuna would increase their customer base and brand themselves as not only sustainable but also modern, something that the study showed was of great importance for succeeding and creating a competitive position on the market.}},
 author    = {{Kihlberg, Kajsa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En knuff i rätt riktning - en vinst för samhället och individen}},
 year     = {{2021}},
}