Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Green In-between: A Cultural Analytical Study of Small-Scale Urban Greenery

Anstis, Svea LU (2021) TKAM02 20211
Division of Ethnology
Abstract
Interaction with nature, especially in cities, is important for both physical and mental wellbeing and comes with many benefits. Unfortunately, as cities continue to grow and densify access to nature in urban environments is becoming increasingly difficult to find. Cities have therefore had to turn to methods to maximize urban greenery through small-scale green features. The aim of this thesis is to understand and explore how city residents interact with and experience small-scale nature in primarily urban environments. In order to answer what kind of role and significance this urban greenery has in the daily lives of city residents, ethnographic observations were conducted at nine areas around Malmö, Sweden, containing small-scale green... (More)
Interaction with nature, especially in cities, is important for both physical and mental wellbeing and comes with many benefits. Unfortunately, as cities continue to grow and densify access to nature in urban environments is becoming increasingly difficult to find. Cities have therefore had to turn to methods to maximize urban greenery through small-scale green features. The aim of this thesis is to understand and explore how city residents interact with and experience small-scale nature in primarily urban environments. In order to answer what kind of role and significance this urban greenery has in the daily lives of city residents, ethnographic observations were conducted at nine areas around Malmö, Sweden, containing small-scale green features including trees, flower plantations, and decorative planters. Surveys were conducted both on the spot at each of these areas as well as distributed online. Drawing on a threefold theoretical framework with ideas from Henri Lefevre, Jan Gehl, and Anna Tsing, this study reveals how urban residents perceive nature at this small scale, and what functional, symbolic and aesthetic roles it plays in the city. (Less)
Abstract (Swedish)
Interaktion med naturen, särskilt i städer, är viktig för både fysiskt och psykiskt välbefinnande och har många fördelar. Men i takt med att städer fortsätter att växa och förtätas minskar tillgången till natur i stadsmiljöer. Att maximera stadsgrönskan genom småskaliga gröna element är därför en metod som många städer har använt sig av. Syftet med denna uppsats är att förstå och utforska hur stadens invånare interagerar med och upplever småskalig natur i främst stadsmiljöer. För att kunna svara på vilken betydelse denna urbana grönska har i invånarnas vardag genomfördes etnografiska observationer i nio områden runt Malmö, Sverige. Dessa innehöll alla småskaliga gröna element som träd, blomplanteringar och dekorativa krukor och urnor.... (More)
Interaktion med naturen, särskilt i städer, är viktig för både fysiskt och psykiskt välbefinnande och har många fördelar. Men i takt med att städer fortsätter att växa och förtätas minskar tillgången till natur i stadsmiljöer. Att maximera stadsgrönskan genom småskaliga gröna element är därför en metod som många städer har använt sig av. Syftet med denna uppsats är att förstå och utforska hur stadens invånare interagerar med och upplever småskalig natur i främst stadsmiljöer. För att kunna svara på vilken betydelse denna urbana grönska har i invånarnas vardag genomfördes etnografiska observationer i nio områden runt Malmö, Sverige. Dessa innehöll alla småskaliga gröna element som träd, blomplanteringar och dekorativa krukor och urnor. Undersökningar genomfördes dels genom studier på plats i vart och ett av dessa områden, dels genom en enkät som distribuerades online. Utifrån en tredelad teoretisk ram baserad på perspektiv från Henri Lefevre, Jan Gehl och Anna Tsing klarlägger denna studie hur stadsborna uppfattar natur i denna lilla skala och vilka funktionella, symboliska och estetiska roller den spelar i staden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anstis, Svea LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
cities, urban, natural features, greenery, small-scale, densification, ethnographic städer, naturliga egenskaper, grönska, småskalighet, förtätning, etnografi
language
English
id
9058420
date added to LUP
2021-06-28 10:35:58
date last changed
2021-06-28 10:35:58
@misc{9058420,
 abstract   = {{Interaction with nature, especially in cities, is important for both physical and mental wellbeing and comes with many benefits. Unfortunately, as cities continue to grow and densify access to nature in urban environments is becoming increasingly difficult to find. Cities have therefore had to turn to methods to maximize urban greenery through small-scale green features. The aim of this thesis is to understand and explore how city residents interact with and experience small-scale nature in primarily urban environments. In order to answer what kind of role and significance this urban greenery has in the daily lives of city residents, ethnographic observations were conducted at nine areas around Malmö, Sweden, containing small-scale green features including trees, flower plantations, and decorative planters. Surveys were conducted both on the spot at each of these areas as well as distributed online. Drawing on a threefold theoretical framework with ideas from Henri Lefevre, Jan Gehl, and Anna Tsing, this study reveals how urban residents perceive nature at this small scale, and what functional, symbolic and aesthetic roles it plays in the city.}},
 author    = {{Anstis, Svea}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The Green In-between: A Cultural Analytical Study of Small-Scale Urban Greenery}},
 year     = {{2021}},
}