Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Spara och Slösa - en studie i hur brukare påverkar energianvändningen i plusenergihus

Lind, Ebba LU and Forsberg, Alfred (2021) In TVIT-5000 ABKM01 20211
Division of Building Services
Abstract (Swedish)
Energieffektivisering av bostäder och lokaler i Sverige är nödvändig för att de globala och nationella miljömålen ska uppnås. Bostads- och servicesektorn står för närmre 40% av Sveriges totala energianvändning. Genom tekniska lösningar och beteendeförändringar kan energianvändningen minskas (Naturvårdsverket, 2020). Målet med denna rapport är att undersöka hur brukarna påverkar den totala energianvändningen i ett modernt energieffektivt småhus. Men även att undersöka vad i brukarnas beteende som påverkar energianvändningen mest. Fem parametrar som brukarna kan kontrollera har undersökts: varmvattenanvändning, hushållselanvändning, inomhustemperatur, ventilation och vädring. En litteraturstudie har genomförts där bland annat uppmätt... (More)
Energieffektivisering av bostäder och lokaler i Sverige är nödvändig för att de globala och nationella miljömålen ska uppnås. Bostads- och servicesektorn står för närmre 40% av Sveriges totala energianvändning. Genom tekniska lösningar och beteendeförändringar kan energianvändningen minskas (Naturvårdsverket, 2020). Målet med denna rapport är att undersöka hur brukarna påverkar den totala energianvändningen i ett modernt energieffektivt småhus. Men även att undersöka vad i brukarnas beteende som påverkar energianvändningen mest. Fem parametrar som brukarna kan kontrollera har undersökts: varmvattenanvändning, hushållselanvändning, inomhustemperatur, ventilation och vädring. En litteraturstudie har genomförts där bland annat uppmätt statistik i verkliga bostäder har sammanställts. Två olika brukartyper har tagits fram, en sparsam brukare och en slösaktig brukare baserat på den sammanställda statistiken. Enligt denna statistik finns det stora skillnader mellan hög och låg energianvändning i Sverige. Simuleringar i datorprogrammet IDA ICE med olika variationer i brukarbeteenden utfördes för att beräkna brukarnas påverkan på den totala energianvändningen för byggnaden. Denna undersökning visar att brukarna kan ha stor påverkan på den totala årliga energianvändningen för byggnaden. De tre parametrar, av de fem som undersökts i denna rapport som ökade energianvändningen mest var hög varmvattenanvändning, höga vädringsflöden och hög inomhustemperatur. De tre parametrar som minskade energianvändningen mest var låg varmvattenanvändning, låg hushållselanvändning och låg inomhustemperatur. Det visar sig även att det är mer energieffektivt att ha högre ventilationsflöden via ventilationssystemet än att vädra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lind, Ebba LU and Forsberg, Alfred
supervisor
organization
course
ABKM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Plusenergihus Brukarbeteende Brukarindata Energianvändning Energieffektivitet
publication/series
TVIT-5000
report number
TVIT-5085
other publication id
ISRN LUTVDG/TVIT-21/5085-SE(138)
language
Swedish
additional info
Petter Wallentén
id
9058443
date added to LUP
2021-06-24 13:47:51
date last changed
2021-08-20 09:07:13
@misc{9058443,
 abstract   = {{Energieffektivisering av bostäder och lokaler i Sverige är nödvändig för att de globala och nationella miljömålen ska uppnås. Bostads- och servicesektorn står för närmre 40% av Sveriges totala energianvändning. Genom tekniska lösningar och beteendeförändringar kan energianvändningen minskas (Naturvårdsverket, 2020). Målet med denna rapport är att undersöka hur brukarna påverkar den totala energianvändningen i ett modernt energieffektivt småhus. Men även att undersöka vad i brukarnas beteende som påverkar energianvändningen mest. Fem parametrar som brukarna kan kontrollera har undersökts: varmvattenanvändning, hushållselanvändning, inomhustemperatur, ventilation och vädring. En litteraturstudie har genomförts där bland annat uppmätt statistik i verkliga bostäder har sammanställts. Två olika brukartyper har tagits fram, en sparsam brukare och en slösaktig brukare baserat på den sammanställda statistiken. Enligt denna statistik finns det stora skillnader mellan hög och låg energianvändning i Sverige. Simuleringar i datorprogrammet IDA ICE med olika variationer i brukarbeteenden utfördes för att beräkna brukarnas påverkan på den totala energianvändningen för byggnaden. Denna undersökning visar att brukarna kan ha stor påverkan på den totala årliga energianvändningen för byggnaden. De tre parametrar, av de fem som undersökts i denna rapport som ökade energianvändningen mest var hög varmvattenanvändning, höga vädringsflöden och hög inomhustemperatur. De tre parametrar som minskade energianvändningen mest var låg varmvattenanvändning, låg hushållselanvändning och låg inomhustemperatur. Det visar sig även att det är mer energieffektivt att ha högre ventilationsflöden via ventilationssystemet än att vädra.}},
 author    = {{Lind, Ebba and Forsberg, Alfred}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVIT-5000}},
 title    = {{Spara och Slösa - en studie i hur brukare påverkar energianvändningen i plusenergihus}},
 year     = {{2021}},
}