Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Impressivt och expressivt språk hos barn med cochleaimplantat i förhållande till talexponering, CI-användning och exekutiva funktioner

Petersson, Emma LU (2021) LOGM81 20211
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Att beskriva den expressiva och impressiva språkförmågan hos barn med cochleaimplantat (CI) i förhållande till normalhörande barn i samma ålder, och undersöka samband mellan språkförmågor och daglig CI-användning, talexponering och exekutiva funktioner.
Metod: I studien ingick elva barn med CI mellan 3 år, 9 månader och 6 år, 11 månader. Barnens språkförmågor bedömdes med SIR-skalan, Syntaxsskalan, PPVT-4 samt TROG-2 eller NRDLS. Cochleaimplantatet registrerade den dagliga talexponeringen och CI-användningen.
Exekutiva funktioner bedömdes med föräldraskattningsformulären BRIEF/BRIEF-P.
Resultat: Majoriteten av barnen hamnade under 10:e percentilen på de impressiva språktesten. De flesta av barnen hamnade lägre än vad man kan... (More)
Syfte: Att beskriva den expressiva och impressiva språkförmågan hos barn med cochleaimplantat (CI) i förhållande till normalhörande barn i samma ålder, och undersöka samband mellan språkförmågor och daglig CI-användning, talexponering och exekutiva funktioner.
Metod: I studien ingick elva barn med CI mellan 3 år, 9 månader och 6 år, 11 månader. Barnens språkförmågor bedömdes med SIR-skalan, Syntaxsskalan, PPVT-4 samt TROG-2 eller NRDLS. Cochleaimplantatet registrerade den dagliga talexponeringen och CI-användningen.
Exekutiva funktioner bedömdes med föräldraskattningsformulären BRIEF/BRIEF-P.
Resultat: Majoriteten av barnen hamnade under 10:e percentilen på de impressiva språktesten. De flesta av barnen hamnade lägre än vad man kan förvänta sig av normalhörande barn i samma ålder på de expressiva bedömningarna. Den genomsnittliga dagliga CI-användningen och talexponeringen var 10,2 respektive 4,2 timmar. Ett eller båda av dessa mått korrelerade signifikant med samtliga språkbedömningar. Den exekutiva funktion där svårigheterna var mest utbredda var arbetsminne. Inga samband hittades mellan exekutiva funktioner och språkförmågor.
Slutsatser: De flesta av barnen hade påtagliga språksvårigheter i jämförelse med normalhörande barn i samma ålder. Daglig CI-användning och talexponering korrelerade signifikant med språkförmågorna, vilket är viktigt när det gäller klinisk rådgivning. Avsaknaden av samband mellan språkförmågor och exekutiva funktioner kan bero på det begränsade urvalet av barn. Vidare forskning behövs. (Less)
Popular Abstract
Purpose: To describe the expressive and receptive language skills of children with cochlear implants (CI) in comparison with normal-hearing children of the same age, and explore associations between language skills and daily CI use, speech exposure and executive functions.
Method: The participants were eleven children with CIs aged between 3 years, 9 months and 6 years, 11 months. The children’s language skills were evaluated with the SIR scale, a syntax evaluation scale, PPVT-4 and TROG-2 or NRDLS. Their CIs registered daily speech exposure and CI use. Executive functions were evaluated with the parent forms BRIEF/BRIEF-P.
Results: The majority of the children scored below the 10th percentile on the receptive language tests. Most... (More)
Purpose: To describe the expressive and receptive language skills of children with cochlear implants (CI) in comparison with normal-hearing children of the same age, and explore associations between language skills and daily CI use, speech exposure and executive functions.
Method: The participants were eleven children with CIs aged between 3 years, 9 months and 6 years, 11 months. The children’s language skills were evaluated with the SIR scale, a syntax evaluation scale, PPVT-4 and TROG-2 or NRDLS. Their CIs registered daily speech exposure and CI use. Executive functions were evaluated with the parent forms BRIEF/BRIEF-P.
Results: The majority of the children scored below the 10th percentile on the receptive language tests. Most children scored lower than what is expected from normal-hearing children of the same age on the receptive evaluation scales. The average daily CI use and speech exposure was 10.2 and 4.2 hours, respectively. One or both of these measures correlated significantly with all language evaluations. The executive function where most participant were exhibiting difficulties was working memory. No associations were found between executive functions and language skills.
Conclusions: Most of the children had obvious language difficulties as compared to same age peers with normal hearing. Daily CI use and speech exposure correlated significantly with language skills, which is important for clinical counseling. The lack of connection between language skills and executive functions may be due to the small sample of children. Further research is needed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Emma LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Språkförmåga Cochleaimplantat Hörselnedsättning Talexponering Exekutiva funktioner
language
Swedish
id
9058872
date added to LUP
2021-06-28 19:27:01
date last changed
2021-06-28 19:27:01
@misc{9058872,
 abstract   = {{Syfte: Att beskriva den expressiva och impressiva språkförmågan hos barn med cochleaimplantat (CI) i förhållande till normalhörande barn i samma ålder, och undersöka samband mellan språkförmågor och daglig CI-användning, talexponering och exekutiva funktioner.
Metod: I studien ingick elva barn med CI mellan 3 år, 9 månader och 6 år, 11 månader. Barnens språkförmågor bedömdes med SIR-skalan, Syntaxsskalan, PPVT-4 samt TROG-2 eller NRDLS. Cochleaimplantatet registrerade den dagliga talexponeringen och CI-användningen.
Exekutiva funktioner bedömdes med föräldraskattningsformulären BRIEF/BRIEF-P.
Resultat: Majoriteten av barnen hamnade under 10:e percentilen på de impressiva språktesten. De flesta av barnen hamnade lägre än vad man kan förvänta sig av normalhörande barn i samma ålder på de expressiva bedömningarna. Den genomsnittliga dagliga CI-användningen och talexponeringen var 10,2 respektive 4,2 timmar. Ett eller båda av dessa mått korrelerade signifikant med samtliga språkbedömningar. Den exekutiva funktion där svårigheterna var mest utbredda var arbetsminne. Inga samband hittades mellan exekutiva funktioner och språkförmågor.
Slutsatser: De flesta av barnen hade påtagliga språksvårigheter i jämförelse med normalhörande barn i samma ålder. Daglig CI-användning och talexponering korrelerade signifikant med språkförmågorna, vilket är viktigt när det gäller klinisk rådgivning. Avsaknaden av samband mellan språkförmågor och exekutiva funktioner kan bero på det begränsade urvalet av barn. Vidare forskning behövs.}},
 author    = {{Petersson, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Impressivt och expressivt språk hos barn med cochleaimplantat i förhållande till talexponering, CI-användning och exekutiva funktioner}},
 year     = {{2021}},
}