Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arkitektur som serie: att förstå Emilstorp och blandstaden

Kadefors, Ella LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
I Malmö byggs tidigare industriområden nu om till nya kvarter med bostäder, kontor, skolor och butiker – så kallad blandad stadsbebyggelse. Ett område som pekats ut för en liknande utveckling framöver är det fortfarande verksamma industriområdet Emilstorp. Vid det här projektets början hade jag aldrig varit i Emilstorp utan istället alltid promenerat eller cyklat runt det, utan att reflektera över dess existens. När jag nu försökte närma mig Emilstorp var det svårt; jag kände mig inte trygg och visste inte hur jag skulle ta mig an det. Svårigheterna med att närma sig Emilstorp tillsammans med visionen om Emilstorp som blandad stadsbebyggelse har format inriktningen på det här arbetet.

För att kunna lära känna Emilstorp som område har... (More)
I Malmö byggs tidigare industriområden nu om till nya kvarter med bostäder, kontor, skolor och butiker – så kallad blandad stadsbebyggelse. Ett område som pekats ut för en liknande utveckling framöver är det fortfarande verksamma industriområdet Emilstorp. Vid det här projektets början hade jag aldrig varit i Emilstorp utan istället alltid promenerat eller cyklat runt det, utan att reflektera över dess existens. När jag nu försökte närma mig Emilstorp var det svårt; jag kände mig inte trygg och visste inte hur jag skulle ta mig an det. Svårigheterna med att närma sig Emilstorp tillsammans med visionen om Emilstorp som blandad stadsbebyggelse har format inriktningen på det här arbetet.

För att kunna lära känna Emilstorp som område har jag sökt metoder som kan underlätta detta och därför testat både konventionella samt okonventionella metoder. De konventionella metodernas otillräcklighet har lett till en metodutveckling som baseras på mina egna erfarenheter och intryck av Emilstorp. Det har mynnat ut i ett seriealbum som berättar en historia om både Emilstorp och hur svårt det kan vara att förstå en plats. Serietecknandet har bidragit med nya perspektiv på industriarkitekturen, människorna i Emilstorp och områdets framtid.

Serietecknandet har också blivit ett verktyg för att på ett lekfullt sätt testa funderingar kring om man borde göra något över huvud taget i Emilstorp samt olika spekulativa framtidsscenarier för området. Projektet bidrar med serietecknandet som metod för arkitekter att närma sig ett område och kommunicera med de verksamma i området, framtida användare, beställare och kommuner. (Less)
Popular Abstract
Former industrial areas in Malmö are currently being redeveloped into a so-called mixed-use city with housing, offices, schools and shopping. One area which has been chosen for a similar development is the still active industrial area Emilstorp. At the start of this project, I had never been to Emilstorp but instead always walked or cycled around it without reflecting on its existence. When I now tried to approach Emilstorp it was difficult; I did not feel safe there and did not know how to take it on. The difficulties in approaching Emilstorp, together with the vision of the area as mixed-use, is what has shaped the focus of this work.

To be able to get to know Emilstorp I have searched for methods which can facilitate this and... (More)
Former industrial areas in Malmö are currently being redeveloped into a so-called mixed-use city with housing, offices, schools and shopping. One area which has been chosen for a similar development is the still active industrial area Emilstorp. At the start of this project, I had never been to Emilstorp but instead always walked or cycled around it without reflecting on its existence. When I now tried to approach Emilstorp it was difficult; I did not feel safe there and did not know how to take it on. The difficulties in approaching Emilstorp, together with the vision of the area as mixed-use, is what has shaped the focus of this work.

To be able to get to know Emilstorp I have searched for methods which can facilitate this and therefore tested both conventional and unconventional ones. The conventional methods’ inadequacy has led me to develop another one based on my own experiences and impressions from Emilstorp. The result of this is a comic book which tells a story about Emilstorp as well as how difficult it can be to understand a place. The comics have been able to contribute with new perspectives on the industrial architecture, the people in Emilstorp and the future of the area.

Additionally, the comics have become a playful tool for testing thoughts on whether you ought to do anything at all with Emilstorp as well as different speculative future scenarios for the area. The project puts forward comics as a method for architects to approach an area and communicate with the people there, the future users, clients and authorities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kadefors, Ella LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
9059361
date added to LUP
2021-06-28 13:25:11
date last changed
2021-06-28 13:25:11
@misc{9059361,
 abstract   = {{I Malmö byggs tidigare industriområden nu om till nya kvarter med bostäder, kontor, skolor och butiker – så kallad blandad stadsbebyggelse. Ett område som pekats ut för en liknande utveckling framöver är det fortfarande verksamma industriområdet Emilstorp. Vid det här projektets början hade jag aldrig varit i Emilstorp utan istället alltid promenerat eller cyklat runt det, utan att reflektera över dess existens. När jag nu försökte närma mig Emilstorp var det svårt; jag kände mig inte trygg och visste inte hur jag skulle ta mig an det. Svårigheterna med att närma sig Emilstorp tillsammans med visionen om Emilstorp som blandad stadsbebyggelse har format inriktningen på det här arbetet.

För att kunna lära känna Emilstorp som område har jag sökt metoder som kan underlätta detta och därför testat både konventionella samt okonventionella metoder. De konventionella metodernas otillräcklighet har lett till en metodutveckling som baseras på mina egna erfarenheter och intryck av Emilstorp. Det har mynnat ut i ett seriealbum som berättar en historia om både Emilstorp och hur svårt det kan vara att förstå en plats. Serietecknandet har bidragit med nya perspektiv på industriarkitekturen, människorna i Emilstorp och områdets framtid. 

Serietecknandet har också blivit ett verktyg för att på ett lekfullt sätt testa funderingar kring om man borde göra något över huvud taget i Emilstorp samt olika spekulativa framtidsscenarier för området. Projektet bidrar med serietecknandet som metod för arkitekter att närma sig ett område och kommunicera med de verksamma i området, framtida användare, beställare och kommuner.}},
 author    = {{Kadefors, Ella}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arkitektur som serie: att förstå Emilstorp och blandstaden}},
 year     = {{2021}},
}