Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur påverkar nya bostadsprojekt priset på befintliga bostadsrätter? - Upplåtelseformens och projektomfattningens betydelse för bostadspriserna

Wong, Melissa LU and Jönsson, Ingrid LU (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
För att lösa dagens bostadsbrist utan att det sker på bekostnad av värdefull mark, satsar en övervägande del av de svenska kommunerna på förtätning. Den främsta fördelen med att bygga tätt är att det optimerar förutsättningarna för variation i serviceutbudet och leder till ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen. Dock påstår många att nya bostäder i samband med förtätning skulle ge värdesänkande effekter på närliggande, befintliga bostäder. Huruvida detta är sant finns det relativt få svenska studier kring, vilket gör ämnet synnerligen intressant att studera närmare.

Detta examensarbete syftar därför till att undersöka vilka prisförändringar tillkomsten av nya projekt eller nya bostäder ger för kringliggande bostäder på den... (More)
För att lösa dagens bostadsbrist utan att det sker på bekostnad av värdefull mark, satsar en övervägande del av de svenska kommunerna på förtätning. Den främsta fördelen med att bygga tätt är att det optimerar förutsättningarna för variation i serviceutbudet och leder till ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen. Dock påstår många att nya bostäder i samband med förtätning skulle ge värdesänkande effekter på närliggande, befintliga bostäder. Huruvida detta är sant finns det relativt få svenska studier kring, vilket gör ämnet synnerligen intressant att studera närmare.

Detta examensarbete syftar därför till att undersöka vilka prisförändringar tillkomsten av nya projekt eller nya bostäder ger för kringliggande bostäder på den svenska bostadsmarknaden, samt vad resultatet kan bero på. Vidare är syftet med studien att analysera projektstorlekens betydelse för eventuella prisskillnader och vilken priseffekt som kan observeras beroende på om nybyggnationen utgörs av bostadsrätter eller hyresrätter.

Analysen grundas på en hedonisk värderingsmetod med hjälp av regressionsmodeller. För att utreda priseffekterna har data inhämtats från två olika källor. De befintliga bostadspriserna utgår från slutpriser under tidsperioden januari 2012 till januari 2021 och är hämtade från Booli, medan information om nybyggnationer har kartlagts utifrån kommunens bygglovshandlingar. Nybyggnationerna täcker samtliga bostadsrätts- och hyresrättslägenheter i Lund, vars byggår är uppgivet i fastighetsregistret mellan 2014 och 2019.

Resultaten påvisar att det finns negativa priseffekter på närliggande bostadsrätter vid uppförande av nya projekt och nya bostäder. Det bör dock framhållas att studien baseras på få nybyggnationer av närliggande hyresrätter i förhållande till bostadsrätter, vilket kan göra resultatet svårtolkat. Vidare kunde ingen slutsats dras om hur de små projekten påverkar bostadspriserna men de stora projekten gav utslag beroende på upplåtelseform. En tydlig skillnad i priseffekt observerades mellan nyproduktion av bostadsrätter eller hyresrätter, där bostadsrätterna gav negativa priseffekter jämfört med hyresrätterna som resulterade i positiva, eller neutrala utfall. (Less)
Abstract
In order to solve housing shortage while preserving valuable land, a majority of the Swedish municipalities are implementing densification as a planning strategy. Denser development provides better support for a variety of services and optimizes public transportation. Despite the several benefits, infill development is commonly claimed to lower nearby housing prices. Studies on whether new residential construction projects affect prices of surrounding dwellings in Sweden are currently limited, which makes this topic particularly interesting.

The aim of this thesis is to examine the impact of new residential projects on nearby housing prices in the Swedish residential property market. Furthermore, the study will analyze potential... (More)
In order to solve housing shortage while preserving valuable land, a majority of the Swedish municipalities are implementing densification as a planning strategy. Denser development provides better support for a variety of services and optimizes public transportation. Despite the several benefits, infill development is commonly claimed to lower nearby housing prices. Studies on whether new residential construction projects affect prices of surrounding dwellings in Sweden are currently limited, which makes this topic particularly interesting.

The aim of this thesis is to examine the impact of new residential projects on nearby housing prices in the Swedish residential property market. Furthermore, the study will analyze potential variations in price effects depending on the type of grant, as well as the size of the new construction projects.

The empirical study is based on a hedonic price method where regression models are used to investigate price effects. For this study, data is retrieved from two different sources. Transaction data during a time period of January 2012 - January 2021 is collected from the Swedish web site Booli, while recent residential projects are charted through building permits. Recent projects refer to all infill development, covering both rented apartments and co-operative apartments, completed in 2014-2019.

Results from the study indicate negative price effects on surrounding co-operative apartments as new dwellings are built. However, it should be noted that transactions near new rented apartments are proportionally fewer than transactions close to new co-operative apartments, potentially misleading the results. Regarding the size of the projects, no conclusion could be drawn concerning small projects, while price effects of large projects are chiefly dependent on the type of grant. Finally, the results show definite negative price effects if new projects consist of co-operative apartments only whereas new rented apartments cause slightly positive, or no impact on prices of surrounding co-operative apartments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wong, Melissa LU and Jönsson, Ingrid LU
supervisor
organization
alternative title
How new residential projects affect nearby housing prices - What impact do the type of grant and the size of residential projects have on dwelling prices?
course
VFTM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Regressionsanalys, hedonisk prismodell, bostadspriser, NIMBY, spillover effekt, utbudseffekter, förtätning, nybyggnation, hyresrätter, bostadsrätter, bostadsmarknaden, Lund
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5480SE
language
Swedish
id
9059376
date added to LUP
2021-07-07 15:59:00
date last changed
2021-07-07 15:59:00
@misc{9059376,
 abstract   = {{In order to solve housing shortage while preserving valuable land, a majority of the Swedish municipalities are implementing densification as a planning strategy. Denser development provides better support for a variety of services and optimizes public transportation. Despite the several benefits, infill development is commonly claimed to lower nearby housing prices. Studies on whether new residential construction projects affect prices of surrounding dwellings in Sweden are currently limited, which makes this topic particularly interesting.

The aim of this thesis is to examine the impact of new residential projects on nearby housing prices in the Swedish residential property market. Furthermore, the study will analyze potential variations in price effects depending on the type of grant, as well as the size of the new construction projects.

The empirical study is based on a hedonic price method where regression models are used to investigate price effects. For this study, data is retrieved from two different sources. Transaction data during a time period of January 2012 - January 2021 is collected from the Swedish web site Booli, while recent residential projects are charted through building permits. Recent projects refer to all infill development, covering both rented apartments and co-operative apartments, completed in 2014-2019.

Results from the study indicate negative price effects on surrounding co-operative apartments as new dwellings are built. However, it should be noted that transactions near new rented apartments are proportionally fewer than transactions close to new co-operative apartments, potentially misleading the results. Regarding the size of the projects, no conclusion could be drawn concerning small projects, while price effects of large projects are chiefly dependent on the type of grant. Finally, the results show definite negative price effects if new projects consist of co-operative apartments only whereas new rented apartments cause slightly positive, or no impact on prices of surrounding co-operative apartments.}},
 author    = {{Wong, Melissa and Jönsson, Ingrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur påverkar nya bostadsprojekt priset på befintliga bostadsrätter? - Upplåtelseformens och projektomfattningens betydelse för bostadspriserna}},
 year     = {{2021}},
}