Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är transkvinnor riktiga kvinnor? En enkätstudie om svenskars transfobi

Gunnarsson, Emma LU and Durgé, Malin LU (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract
The aim of this digital explicit survey study is to examine adult Swedes’ attitudes towards transgender people, or their level of transphobia. The theories used to discuss the results of this study is social dominance theory (SDT), the heterosexual matrix and hegemonic masculinity. These theories could explain the masculine hierarchy that trump femininity, and due to gender nonconformity threatens the gender norms in society. The research question of this study is: are there any differences in the levels of transfobia towards transgender men and transgender women? The hypotheses are: a) adult Swedes are more transphobic towards transgender women than transgender men, b) men are more transphobic than women, and c) feminists are less... (More)
The aim of this digital explicit survey study is to examine adult Swedes’ attitudes towards transgender people, or their level of transphobia. The theories used to discuss the results of this study is social dominance theory (SDT), the heterosexual matrix and hegemonic masculinity. These theories could explain the masculine hierarchy that trump femininity, and due to gender nonconformity threatens the gender norms in society. The research question of this study is: are there any differences in the levels of transfobia towards transgender men and transgender women? The hypotheses are: a) adult Swedes are more transphobic towards transgender women than transgender men, b) men are more transphobic than women, and c) feminists are less transphobic than non-feminists. This survey study was shared and performed online via social media platforms, and contained the established scale Attitudes toward Transgender Men and Women Scale (ATTMW), with items measuring attitudes toward transgender men and transgender women. The results supported all of the hypotheses, that is, the participants rated higher level of transphobia towards transgender women than towards transgender men, men were more transphobic, and feminists were less transphobic. Furthermore, the results showed that women are more transphobic towards transgender women than transgender men, while men did not show any differences. These results may be due to that transgender people can be seen as breaking gender norms according to the heterosexual matrix, which threatens the social hierarchy of groups in society. Due to this percieved threat, non-transgender people may feel they have to secure their social status, which in turn may manifest as transphobia towards transgender people. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med den här digitala explicita enkätstudien är att undersöka vuxna svenskars attityder till transpersoner, eller deras nivå av transfobi. Teorierna som använts för att diskutera resultatet är social dominansteori (SDT), den heterosexuella matrisen och hegemonisk maskulinitet. Dessa teorier kan förklara den maskulina hierarkin som trumfar över femininitet, och som på grund av avvikande könsidentitet eller könsuttryck hotar könsnormerna i samhället. Frågeställningen för studien är: finns det skillnader på nivåer av transfobi till transmän och transkvinnor? Hypoteserna är: a) vuxna svenskar har mer transfobi mot transkvinnor än transmän, b) män har mer transfobi än kvinnor, och c) feminister är mindre transfobiska än icke-feminister.... (More)
Syftet med den här digitala explicita enkätstudien är att undersöka vuxna svenskars attityder till transpersoner, eller deras nivå av transfobi. Teorierna som använts för att diskutera resultatet är social dominansteori (SDT), den heterosexuella matrisen och hegemonisk maskulinitet. Dessa teorier kan förklara den maskulina hierarkin som trumfar över femininitet, och som på grund av avvikande könsidentitet eller könsuttryck hotar könsnormerna i samhället. Frågeställningen för studien är: finns det skillnader på nivåer av transfobi till transmän och transkvinnor? Hypoteserna är: a) vuxna svenskar har mer transfobi mot transkvinnor än transmän, b) män har mer transfobi än kvinnor, och c) feminister är mindre transfobiska än icke-feminister. Undersökningen utfördes och delades på sociala medier, med den etablerade skalan Attitudes toward Transgender Men and Women Scale (ATTMW), och innehöll items som mäter attityd till transmän respektive transkvinnor. Resultatet stödjer samtliga hypoteser, alltså att det var högre nivå av transfobi mot transkvinnor än transmän, män var mer transfobiska, och feminister mindre transfobiska. Däremot fann vi att kvinnorna hade mer transfobi till transkvinnor än till transmän, medan männen inte visade på någon skillnad. Dessa resultat skulle kunna bero på att transpersoner kan ses som personer som bryter mot de satta könsnormerna enligt den heterosexuella matrisen, vilket hotar de sociala grupphierarkierna i samhället. På grund av detta upplevda hot kan icke-transpersoner vilja upprätthålla sin sociala gruppstatus, vilket i sin tur kan yttra sig som transfobi mot transpersoner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Emma LU and Durgé, Malin LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Trans men, trans women, transgender, trans people, transphobia, attitudes, Swedes, transmän, transkvinnor, transpersoner, transfobi, attityder, svenskar
language
Swedish
id
9059515
date added to LUP
2021-07-01 08:50:18
date last changed
2021-07-01 08:50:18
@misc{9059515,
 abstract   = {{The aim of this digital explicit survey study is to examine adult Swedes’ attitudes towards transgender people, or their level of transphobia. The theories used to discuss the results of this study is social dominance theory (SDT), the heterosexual matrix and hegemonic masculinity. These theories could explain the masculine hierarchy that trump femininity, and due to gender nonconformity threatens the gender norms in society. The research question of this study is: are there any differences in the levels of transfobia towards transgender men and transgender women? The hypotheses are: a) adult Swedes are more transphobic towards transgender women than transgender men, b) men are more transphobic than women, and c) feminists are less transphobic than non-feminists. This survey study was shared and performed online via social media platforms, and contained the established scale Attitudes toward Transgender Men and Women Scale (ATTMW), with items measuring attitudes toward transgender men and transgender women. The results supported all of the hypotheses, that is, the participants rated higher level of transphobia towards transgender women than towards transgender men, men were more transphobic, and feminists were less transphobic. Furthermore, the results showed that women are more transphobic towards transgender women than transgender men, while men did not show any differences. These results may be due to that transgender people can be seen as breaking gender norms according to the heterosexual matrix, which threatens the social hierarchy of groups in society. Due to this percieved threat, non-transgender people may feel they have to secure their social status, which in turn may manifest as transphobia towards transgender people.}},
 author    = {{Gunnarsson, Emma and Durgé, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är transkvinnor riktiga kvinnor? En enkätstudie om svenskars transfobi}},
 year     = {{2021}},
}