Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skapandet av den ideala migranten - En WPR-analys av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas migrationspolitik

Jansson, Sonja LU (2021) MRSK62 20211
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Migrationspolitik berör territoriella gränsdragningar mellan medborgare och icke-medborgare, men även politiska gränsdragningar inom nationen. Det ställer frågan om vem som tillåts att fullt ut tillhöra det svenska samhället. Med ett fokus på inkludering och exkludering ur en svensk samhällsgemenskap visar studien hur skapandet av den ideala migranten kan synliggöra hur ideala medborgare konstrueras.

Syftet med studien är att undersöka vem som konstrueras som ett problem i svensk migrationspolitik, och därefter inkluderas eller exkluderas, ur en svensk samhällsgemenskap. Frågeställningen för studien är: Hur vill Socialdemokraterna, Moderaterna & Sverigedemokraterna bygga en samhällsgemenskap? En analys av Socialdemokraternas,... (More)
Migrationspolitik berör territoriella gränsdragningar mellan medborgare och icke-medborgare, men även politiska gränsdragningar inom nationen. Det ställer frågan om vem som tillåts att fullt ut tillhöra det svenska samhället. Med ett fokus på inkludering och exkludering ur en svensk samhällsgemenskap visar studien hur skapandet av den ideala migranten kan synliggöra hur ideala medborgare konstrueras.

Syftet med studien är att undersöka vem som konstrueras som ett problem i svensk migrationspolitik, och därefter inkluderas eller exkluderas, ur en svensk samhällsgemenskap. Frågeställningen för studien är: Hur vill Socialdemokraterna, Moderaterna & Sverigedemokraterna bygga en samhällsgemenskap? En analys av Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas, de tre största riksdagspartierna, migrationspolitik utförs. Metoden för studien är en WPR-ansats utformad av Carol Bacchi med fokus på problemrepresentationer. Med en kombination av Bridget Andersons begrepp community of value, Sara Ahmeds begrepp strange encounters samt ett intersektionellt perspektiv ger studien en förståelse för vem som inkluderas och exkluderas från en svensk samhällsgemenskap.

Studien visar att den ideala medborgaren är effektiv, demokratisk och en god samhällsmedborgare. En föreställd svenskhet framkommer i studien, som exkluderar många grupper av människor, migranter som medborgare. I partiernas politik avhumaniseras dock specifikt migranter, som framställs som det primära problemet. (Less)
Popular Abstract
Migration policy concerns territorial demarcations between citizens and non-citizens, but also political borders within the nation. This asks the question of who is fully allowed to belong to Swedish society. With a focus on inclusion and exclusion from a Swedish societal community, the study shows how the creation of the ideal migrant can reveal how ideal citizens are constructed.

The aim of this study is to research who is constructed as a problem in Swedish migration policy, and then included or excluded, from a Swedish societal community. My research question is: How do the Swedish Social Democratic Party, the Moderate Party and the Sweden Democrats want to build a societal community? An analysis of the migration policy of the... (More)
Migration policy concerns territorial demarcations between citizens and non-citizens, but also political borders within the nation. This asks the question of who is fully allowed to belong to Swedish society. With a focus on inclusion and exclusion from a Swedish societal community, the study shows how the creation of the ideal migrant can reveal how ideal citizens are constructed.

The aim of this study is to research who is constructed as a problem in Swedish migration policy, and then included or excluded, from a Swedish societal community. My research question is: How do the Swedish Social Democratic Party, the Moderate Party and the Sweden Democrats want to build a societal community? An analysis of the migration policy of the three largest parliamentary parties is carried out. The method used in the study is a WPR approach designed by Carol Bacchi, with a focus on problem representations. With a combination of Bridget Anderson’s concept of community of value, Sara Ahmed's concept of strange encounters and an intersectional perspective, the study provides an understanding of who is included and excluded from a Swedish community.

The study shows that the ideal citizen is efficient, democratic and a good member of society. An imagined Swedishness emerges in the study, which excludes many groups of people, both migrants and citizens. In the parties' politics, however, migrants are specifically dehumanized and presented as the primary problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Sonja LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
migrationspolitik, ‘community of value’, samhällsgemenskap, socialdemokraterna, sverigedemokraterna, moderaterna, inkludering/exkludering, ideal medborgare, WPR, intersektionalitet
language
Swedish
id
9059654
date added to LUP
2021-08-17 08:35:49
date last changed
2021-08-17 08:35:49
@misc{9059654,
 abstract   = {{Migrationspolitik berör territoriella gränsdragningar mellan medborgare och icke-medborgare, men även politiska gränsdragningar inom nationen. Det ställer frågan om vem som tillåts att fullt ut tillhöra det svenska samhället. Med ett fokus på inkludering och exkludering ur en svensk samhällsgemenskap visar studien hur skapandet av den ideala migranten kan synliggöra hur ideala medborgare konstrueras. 

Syftet med studien är att undersöka vem som konstrueras som ett problem i svensk migrationspolitik, och därefter inkluderas eller exkluderas, ur en svensk samhällsgemenskap. Frågeställningen för studien är: Hur vill Socialdemokraterna, Moderaterna & Sverigedemokraterna bygga en samhällsgemenskap? En analys av Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas, de tre största riksdagspartierna, migrationspolitik utförs. Metoden för studien är en WPR-ansats utformad av Carol Bacchi med fokus på problemrepresentationer. Med en kombination av Bridget Andersons begrepp community of value, Sara Ahmeds begrepp strange encounters samt ett intersektionellt perspektiv ger studien en förståelse för vem som inkluderas och exkluderas från en svensk samhällsgemenskap.

Studien visar att den ideala medborgaren är effektiv, demokratisk och en god samhällsmedborgare. En föreställd svenskhet framkommer i studien, som exkluderar många grupper av människor, migranter som medborgare. I partiernas politik avhumaniseras dock specifikt migranter, som framställs som det primära problemet.}},
 author    = {{Jansson, Sonja}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skapandet av den ideala migranten - En WPR-analys av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas migrationspolitik}},
 year     = {{2021}},
}