Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A Matter of Privacy: How the substantial rule of law ensures fundamental rights in a digital era

Andersson, Christopher LU (2021) LAGM01 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I en alltmer digital värld överförs elektronisk information varje sekund till alla delar av världen. Denna elektroniska information övervakas av stater och dess offentliga myndigheter, vars övervakningsförmåga läcktes redan 2013 av Edward Snowden. På andra sidan av detta fenomen finns grundläggande rättigheter, nämligen rätten till integritet, skydd av personuppgifter, en opartisk domstol och tillgång till ett effektivt rättsmedel.

Rättsstatsprincipen spelar en viktig roll för att säkerställa de grundläggande rättigheterna eftersom en stor del av den handlar om att hindra offentliga myndigheter från att missbruka sina befogenheter. Detta examensarbete utforskar hur den materiella rättsstatsprincipen – som har utvecklats av Ronald... (More)
I en alltmer digital värld överförs elektronisk information varje sekund till alla delar av världen. Denna elektroniska information övervakas av stater och dess offentliga myndigheter, vars övervakningsförmåga läcktes redan 2013 av Edward Snowden. På andra sidan av detta fenomen finns grundläggande rättigheter, nämligen rätten till integritet, skydd av personuppgifter, en opartisk domstol och tillgång till ett effektivt rättsmedel.

Rättsstatsprincipen spelar en viktig roll för att säkerställa de grundläggande rättigheterna eftersom en stor del av den handlar om att hindra offentliga myndigheter från att missbruka sina befogenheter. Detta examensarbete utforskar hur den materiella rättsstatsprincipen – som har utvecklats av Ronald Dworkin – skyddar de grundläggande rättigheterna när offentliga myndigheter övervakar elektronisk kommunikation. Den materiella rättsstatsprincipen ser inte bara rättsstatsprincipen ur dess formella egenskaper, såsom korrekt utfärdande av lagar och korrekt auktorisation, men också att rättsstatsprincipen innebär en materiell rättvisa: att den fångar och verkställer moraliska rättigheter erkänd i positiv rätt.

Tre nya fall från EU-domstolen ligger i fokus för examensarbetet: Schrems II, Quadrature du Net och Prokuratuur samt EncroChat-affären. Examensarbetet sammanfattar hur de grundläggande rättigheterna tolkades av EU-domstolen i de tre fallen och tillämpar därefter konceptet materiell rättsstat i de tre fallen och i EncroChat-affären.

Examensarbetet finner att den materiella rättsstaten säkerställer grund-läggande rättigheter och ger materiell rättvisa i fallen Schrems II, Quadrature du Net och Prokuratuur. Den förklarar vidare hur principen om materiell rättsstatsprincip säkerställer grundläggande rättigheter i legala gråa hål, så att myndigheternas makt begränsas. Slutligen finner den också att en materiell strategi inte endast bör användas av EU-domstolen i framtiden. (Less)
Popular Abstract
In a world which is becoming more digital, electronic information is being transferred every second to all parts of the world, containing personal data. This electronic communication can be subject of surveillance by the public authorities – the capabilities of the public authorities were leaked already by Edward Snowden in 2013. On the other side of the surveillance are the fundamental rights, namely the rights to privacy, protection of personal data and a fair trial and an effective remedy.

The rule of law plays a vital part of ensuring fundamental rights, since a large objective of the rule of law is to constrain the public authorities from abusing their powers. This essay explores how the substantive rule of law, as developed by... (More)
In a world which is becoming more digital, electronic information is being transferred every second to all parts of the world, containing personal data. This electronic communication can be subject of surveillance by the public authorities – the capabilities of the public authorities were leaked already by Edward Snowden in 2013. On the other side of the surveillance are the fundamental rights, namely the rights to privacy, protection of personal data and a fair trial and an effective remedy.

The rule of law plays a vital part of ensuring fundamental rights, since a large objective of the rule of law is to constrain the public authorities from abusing their powers. This essay explores how the substantive rule of law, as developed by Ronald Dworkin, protects fundamental rights concerning surveillance by the public authorities. The conception of substantive rule of law does not only see rule of law as its formal attributes, such as correct promulgation and proper authorisation, but it also acknowledges that the rule of law entails substantive justice – that it captures and enforces moral rights recognised in positive law.

Three recent cases from the CJEU are objects in the thesis: Schrems II, Quadrature du Net and Prokuratuur as well as the EncroChat affair. The thesis summarises how the fundamental rights were construed by the CJEU in the three cases and thereafter applies the conception of substantive rule of law on the cases and the EncroChat affair.

The thesis finds that the substantive rule of law ensures fundamental rights and provides substantive justice in the cases Schrems II, Quadrature du Net and Prokuratuur. It further explains how substantive rule of law ensures fundamental rights in legal grey holes, so the power of public authorities is constrained. Lastly, it also finds that a substantive rule of law approach should not only be used by the CJEU in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Christopher LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
EU law, EU, electronic communication, CJEU, Constitutional law, Rule of Law, Ronald Dworkin, Privacy Law, Fundamental Rights
language
English
id
9059817
date added to LUP
2021-07-12 12:02:25
date last changed
2021-07-12 12:02:25
@misc{9059817,
 abstract   = {{I en alltmer digital värld överförs elektronisk information varje sekund till alla delar av världen. Denna elektroniska information övervakas av stater och dess offentliga myndigheter, vars övervakningsförmåga läcktes redan 2013 av Edward Snowden. På andra sidan av detta fenomen finns grundläggande rättigheter, nämligen rätten till integritet, skydd av personuppgifter, en opartisk domstol och tillgång till ett effektivt rättsmedel.

Rättsstatsprincipen spelar en viktig roll för att säkerställa de grundläggande rättigheterna eftersom en stor del av den handlar om att hindra offentliga myndigheter från att missbruka sina befogenheter. Detta examensarbete utforskar hur den materiella rättsstatsprincipen – som har utvecklats av Ronald Dworkin – skyddar de grundläggande rättigheterna när offentliga myndigheter övervakar elektronisk kommunikation. Den materiella rättsstatsprincipen ser inte bara rättsstatsprincipen ur dess formella egenskaper, såsom korrekt utfärdande av lagar och korrekt auktorisation, men också att rättsstatsprincipen innebär en materiell rättvisa: att den fångar och verkställer moraliska rättigheter erkänd i positiv rätt.

Tre nya fall från EU-domstolen ligger i fokus för examensarbetet: Schrems II, Quadrature du Net och Prokuratuur samt EncroChat-affären. Examensarbetet sammanfattar hur de grundläggande rättigheterna tolkades av EU-domstolen i de tre fallen och tillämpar därefter konceptet materiell rättsstat i de tre fallen och i EncroChat-affären.

Examensarbetet finner att den materiella rättsstaten säkerställer grund-läggande rättigheter och ger materiell rättvisa i fallen Schrems II, Quadrature du Net och Prokuratuur. Den förklarar vidare hur principen om materiell rättsstatsprincip säkerställer grundläggande rättigheter i legala gråa hål, så att myndigheternas makt begränsas. Slutligen finner den också att en materiell strategi inte endast bör användas av EU-domstolen i framtiden.}},
 author    = {{Andersson, Christopher}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{A Matter of Privacy: How the substantial rule of law ensures fundamental rights in a digital era}},
 year     = {{2021}},
}