Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Foraging of an invasive predator, Round goby (Neogobius melanostomus) on native Blue mussels (Mytilus edulis)

Lindberg, Anton (2021) BIOK01 20211
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Den svartmunnade smörbulten – Här för att stanna?

Jorden är en plats vi tillsammans delar vår levnadstid på och kallar vår planet. Den är stor och indelad i flera olika kontinenter där stora bergsmassiv och hav fungerar som barriärer. Dessa barriärer delar inte bara in oss människor på geografiskt olika platser, utan även andra levande organismer som har levt med dessa gränser sedan det blev beboligt på denna planet. I takt med att människan har utvecklats har även jorden blivit mindre och då menar jag inte bokstavligt, utan möjligheterna för människan att nu korsa dessa barriärer och ta sig till plaster vi inte tidigare kunde är nu möjligt. Resandet och ökad handel mellan geografiskt långt skilda platser har möjliggjorts då... (More)
Den svartmunnade smörbulten – Här för att stanna?

Jorden är en plats vi tillsammans delar vår levnadstid på och kallar vår planet. Den är stor och indelad i flera olika kontinenter där stora bergsmassiv och hav fungerar som barriärer. Dessa barriärer delar inte bara in oss människor på geografiskt olika platser, utan även andra levande organismer som har levt med dessa gränser sedan det blev beboligt på denna planet. I takt med att människan har utvecklats har även jorden blivit mindre och då menar jag inte bokstavligt, utan möjligheterna för människan att nu korsa dessa barriärer och ta sig till plaster vi inte tidigare kunde är nu möjligt. Resandet och ökad handel mellan geografiskt långt skilda platser har möjliggjorts då utvecklingen gått framåt, men vi människor är inte de enda organismerna som tar sig till nya platser.

Invasiva arter

Då barriärerna har fungerat som avskiljare mellan platser har det utvecklats unika ekosystem med särskilt hemmahörande organismer för just den platsen och organismerna som tillsammans byggt upp ekosystemet där. Det nya sättet att resa kors- och tvärs samt skeppa både människor och produkter över hela världen har en baksida.

Ekosystem kan ha utvecklats under tusentals år och organismerna som ingår i ett ekosystem har under lång tid blivit specialiserade till en särskild roll i just det ekosystemet där den är hemmahörande. Detta gör att ekosystem generellt är instabila för nya oinbjudna gäster som införs på grund av mänsklig påverkan och vår exploatering. Då en ny organism införs på en ny plats och i ett nytt ekosystem kallas den för ”icke-inhemsk art”. Detta är inget ovanligt då det händer att olika organismer på eget bevåg då och då faktiskt lyckas korsa en barriär och ta sig till ett annat ekosystem. Det är steget från icke-inhemsk till klassningen invasiv som ställer till problem. Att en art klassas som invasiv är då den på något sätt ställer till sådan oreda i det nya ekosystemet att organismer som alltid funnits där nu konkurreras ut och försvinner. Det kan vara att organismerna inte kan mäta sig med den nyinförda arten i reproduktion eller i att hitta föda. En art kan även klassas som invasiv om den skapar sådan obalans i ekosystemet att den rubbar mänskliga tillgångar och kan därmed drabba ekonomin på platsen. En av alla dessa arter som med mänsklig påverkan har spridits över stora delar av världen är en liten fisk. Denna fisk är hemmahörande i medelhavsområdet men har på grund av ökad fartygstrafik åkt med fartyg till nya platser över hela Europa och även hamnat i Nordamerika. Denna fisk visade sig vara just en sådan där art som lätt konkurrerar ut inhemska arter från ekosystem och den har visat sig klara både sött, salt och bräckt vatten. Detta gör den till ett hot mot många ekosystem och nu har den även introducerats till Östersjön och det är här jag kommer in i bilden. Svartmunnad smörbult är namnet på denna lilla fisk som visat sig vara en hejare på att äta musslor, vilka finns hemmahörande utanför den svenska kusten i form av Blåmussla, Mytilus edulis. För att få information kring vilken storlek av musslor som gynnar fisken mest att äta har jag matat 5 olika svartmunnade smörbultar med musslor i storleken 5-29 mm, fördelat i 5 olika storleksklasser och klockat dom under tiden. Mina resultat visade att fisken gör bäst i att äta små musslor (5-9mm) från de lägsta storleksklasserna då dessa musslor ger mest energiinnehåll i förhållande till hur mycket energi fisken förbrukar. Med min undersökning hoppas jag kunna bidra med information kring vilka musslor som är mest utsatta och bör få mest skydd från den invasiva predatorn, svartmunnad smörbult.

Handledare: Anders Persson

Examensarbete 15hp i Akvatisk ekologi, 2021.
Biologiska instutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Anton
supervisor
organization
course
BIOK01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
9059899
date added to LUP
2021-06-30 10:07:45
date last changed
2021-06-30 10:07:45
@misc{9059899,
 author    = {{Lindberg, Anton}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Foraging of an invasive predator, Round goby (Neogobius melanostomus) on native Blue mussels (Mytilus edulis)}},
 year     = {{2021}},
}