Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekten av Värmebehandling på Vitaliteten hos Rhizom av Parkslide (Reynoutria japonica)

Ibjer, Susanna (2021) BIOK01 20211
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
På offensiven mot invasiva parksliden - Kill it with heat!

Invasiva främmande arter är ett växande problem världen över. De konkurrerar ut de växter som redan finns. Det leder till att även andra djur och organismer drabbas, vilket har en övergripande negativ inverkan på den biologiska mångfalden. De påverkar även många ekosystemtjänster och den årliga kostnaden bara i Sverige har beräknats till hela 1,1-4,5 miljarder kronor. Parkslide (Reynoutria japonica) är en stor och snabbvuxen, bambulik invasiv främmande växt från östra Asien. Den sprider och förökar sig med hjälp av underjordiska rhizom, tåliga jordstammar, vilka även förser dess ovanjordiska stammar med näring. På grund av jordstammarna är den extremt svår att bekämpa och många... (More)
På offensiven mot invasiva parksliden - Kill it with heat!

Invasiva främmande arter är ett växande problem världen över. De konkurrerar ut de växter som redan finns. Det leder till att även andra djur och organismer drabbas, vilket har en övergripande negativ inverkan på den biologiska mångfalden. De påverkar även många ekosystemtjänster och den årliga kostnaden bara i Sverige har beräknats till hela 1,1-4,5 miljarder kronor. Parkslide (Reynoutria japonica) är en stor och snabbvuxen, bambulik invasiv främmande växt från östra Asien. Den sprider och förökar sig med hjälp av underjordiska rhizom, tåliga jordstammar, vilka även förser dess ovanjordiska stammar med näring. På grund av jordstammarna är den extremt svår att bekämpa och många existerande bekämpningsmetoder är inte tillräckligt effektiva.

Denna studie har undersökt om värme kan användas som bekämpningsmetod av parkslide. För att undersöka detta har rhizom från parkslide behandlats i 80 och 121°C i en timme, samt 70°C i 8 timmar. Vid temperaturer över 80°C förstörs normalt de flesta proteiner i en cell, vilket leder till celldöd eller -skada. För att sedan testa om de överlevt har tunna skivor av de behandlade rhizomen färgats in med FDA (Fluoresceindiacetat), vilket gör levande celler “självlysande” under UV-ljus. De infärgade fragmenten har sedan studerats i mikroskop för att se om cellerna lyser eller inte.

När rhizomfragmenten studerades i mikroskop var det tydligt att behandlingen med 121°C hade fungerat väl för att döda alla celler, då inget ljus syntes. Det kunde jämföras med levande rhizomfragment, vilka lyste starkt under mikroskopets UV-ljus, som syns på fotot. Rhizomfragmenten som behandlats i 70 och 80°C visade däremot svaga tecken på liv, i form av svagt ljus. Eftersom de lyste så svagt så skulle de behöva undersökas vidare för att se om de faktiskt är livskraftiga eller inte. Det kan exempelvis göras genom att plantera rhizomfragmenten och se om de bildar nya skott eller ej. Det är också tänkbart att 80°C under en längre tidsperiod hade varit mer effektivt. Sammanfattningsvis kan det sägas att 121°C fungerar väl för att döda rhizom hos parkslide och det bör därför vara ett mål för framtida studier att undersöka om denna metod kan användas praktiskt i fält.

Handledare: Tina D’Hertefeldt
Examensarbete 15 hp i biologi 2021
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ibjer, Susanna
supervisor
organization
course
BIOK01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9059944
date added to LUP
2021-06-30 11:14:21
date last changed
2021-06-30 11:14:21
@misc{9059944,
 author    = {{Ibjer, Susanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Effekten av Värmebehandling på Vitaliteten hos Rhizom av Parkslide (Reynoutria japonica)}},
 year     = {{2021}},
}