Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors erfarenheter av bemötandet av anhöriga vid en eventuell organdonation

Ryba, Alexandra LU (2021) SJSK20 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Såväl globalt som i Sverige täcker de organ-och vävnadsdonationer som sker inte upp det behov som finns. Majoriteten av de organdonationer som sker från en avliden patient i Sverige idag sker efter att patienten förklarats hjärndöd. En stor del i sjuksköterskors roll i donationsprocessen blir således att gå från att arbeta personcentrerat till att arbeta familjecentrerat, för att kunna bemöta anhöriga som befinner sig i en kris. Syfte: Syftet med studien är att belysa de erfarenheter sjuksköterskor har i bemötandet av anhöriga vid en eventuell organ- eller vävnadsdonation. Metod: Föreliggande studie är en icke systematisk litteraturöversikt, där resultatet av nio kvalitativa artiklar sammanställts till teman med hjälp av en... (More)
Bakgrund: Såväl globalt som i Sverige täcker de organ-och vävnadsdonationer som sker inte upp det behov som finns. Majoriteten av de organdonationer som sker från en avliden patient i Sverige idag sker efter att patienten förklarats hjärndöd. En stor del i sjuksköterskors roll i donationsprocessen blir således att gå från att arbeta personcentrerat till att arbeta familjecentrerat, för att kunna bemöta anhöriga som befinner sig i en kris. Syfte: Syftet med studien är att belysa de erfarenheter sjuksköterskor har i bemötandet av anhöriga vid en eventuell organ- eller vävnadsdonation. Metod: Föreliggande studie är en icke systematisk litteraturöversikt, där resultatet av nio kvalitativa artiklar sammanställts till teman med hjälp av en integrerad analys. Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman med vardera tre subteman: Hinder som upplevs kring donationsprocessen, med subteman: Okunskap kring begreppet hjärndöd, Strukturella svårigheter och Bristfällig kunskap och möjlighet till utbildning samt Åtgärder som upplevs underlätta donationsprocessen, med subteman: Vikten av närvaro och empati, Betydelsen av information och Vetskapen att bidra till nytt liv. Slutsats: Sjuksköterskor visar stora kunskaper i hur deras bemötande påverkar donationsprocessen, såväl positivt som negativt, det framkommer även förslag och önskemål på vad som kan förbättras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryba, Alexandra LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organdonation, hjärndöd, bemötande av anhöriga, familjecentrerad omvårdnad, litteraturstudie
language
Swedish
id
9060104
date added to LUP
2021-11-26 10:48:12
date last changed
2021-11-26 10:48:12
@misc{9060104,
 abstract   = {{Bakgrund: Såväl globalt som i Sverige täcker de organ-och vävnadsdonationer som sker inte upp det behov som finns. Majoriteten av de organdonationer som sker från en avliden patient i Sverige idag sker efter att patienten förklarats hjärndöd. En stor del i sjuksköterskors roll i donationsprocessen blir således att gå från att arbeta personcentrerat till att arbeta familjecentrerat, för att kunna bemöta anhöriga som befinner sig i en kris. Syfte: Syftet med studien är att belysa de erfarenheter sjuksköterskor har i bemötandet av anhöriga vid en eventuell organ- eller vävnadsdonation. Metod: Föreliggande studie är en icke systematisk litteraturöversikt, där resultatet av nio kvalitativa artiklar sammanställts till teman med hjälp av en integrerad analys. Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman med vardera tre subteman: Hinder som upplevs kring donationsprocessen, med subteman: Okunskap kring begreppet hjärndöd, Strukturella svårigheter och Bristfällig kunskap och möjlighet till utbildning samt Åtgärder som upplevs underlätta donationsprocessen, med subteman: Vikten av närvaro och empati, Betydelsen av information och Vetskapen att bidra till nytt liv. Slutsats: Sjuksköterskor visar stora kunskaper i hur deras bemötande påverkar donationsprocessen, såväl positivt som negativt, det framkommer även förslag och önskemål på vad som kan förbättras.}},
 author    = {{Ryba, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors erfarenheter av bemötandet av anhöriga vid en eventuell organdonation}},
 year     = {{2021}},
}