Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Laglig slavmarknad eller en frihet med njutning i fokus? - En flermetodsstudie med kvalitativ fokus om legalisering av sexköp och bordeller i Sverige.

Mohammad Ali, Hoda LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Hoda M. Ali
Titel: Laglig slavmarknad eller en frihet med njutning i fokus? En flermetodsstudie med kvalitativ fokus om legalisering av sexköp och bordeller i Sverige.
Kandidatuppsats: SOCK08, 15 hp
Handledare: Malin Åkerström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2021
Sammanfattning: Idag är sexköp inte legaliserat i Sverige, med andra ord ser prostitution i landet inte ut som många andra länder i världen. Att en legalisering sker betyder mycket i form av lagändringar på en juridisk nivå men även att någonting förvandlas från att vara brott till en mer normal verksamhet. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka synen på en legalisering av sexköp på individ/samhällsnivå och myndighetsnivå. För det har jag utgått... (More)
Författare: Hoda M. Ali
Titel: Laglig slavmarknad eller en frihet med njutning i fokus? En flermetodsstudie med kvalitativ fokus om legalisering av sexköp och bordeller i Sverige.
Kandidatuppsats: SOCK08, 15 hp
Handledare: Malin Åkerström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2021
Sammanfattning: Idag är sexköp inte legaliserat i Sverige, med andra ord ser prostitution i landet inte ut som många andra länder i världen. Att en legalisering sker betyder mycket i form av lagändringar på en juridisk nivå men även att någonting förvandlas från att vara brott till en mer normal verksamhet. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka synen på en legalisering av sexköp på individ/samhällsnivå och myndighetsnivå. För det har jag utgått ifrån följande två frågeställningar:
● Hur ser ett urval av den svenska polisen på legaliseringen av sexköp i Sverige?
● Hur ser ett urval av allmänheten på legaliseringen av sexköp i Sverige?
För att besvara frågeställningarna har jag utgått ifrån flermetodsforskning, där empirin varit både kvalitativ och kvantitativ, dock med större fokus på kvalitativ metod och empiri. Empirin samlades genom kvalitativa intervjuer med fem svenska poliser och en enkätundersökning till allmänheten med en mer kvalitativ typ. Den teoretiska utgångspunkten för denna studie har varit moralpanik av Stanley Cohen (1972).
Resultatet som både enkäten och intervjuerna visade talade om att en legalisering av sexköp är något som majoriteten av allmänheten, och även alla poliser som intervjuades inte vill ha. Poliserna talade inte om några fördelar alls med prostitution och bordeller och många av enkätrespondenter från det som kan ses som allmänheten beskrev nackdelar och negativa konsekvenser. Det visades klart och tydligt att sexköp och bordellernas nackdelar överväger det som ibland definieras som fördelar. Resultatet har visat att nackdelar beskrivs i termer av människohandel, ytterligare kriminalitet, utnyttjande av kvinnor som är den mest utsatta gruppen i prostitution och ett fenomen som förstör samhället mycket mer än vad det bidrar till. Antal ord: 10 109 (inledning - avslutande diskussion)
Nyckelord för denna studie: sexköp, prostitution, bordeller, legalisering, människohandel, moral. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mohammad Ali, Hoda LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord för denna studie: sexköp, prostitution, bordeller, legalisering, människohandel, moral.
language
Swedish
id
9060141
date added to LUP
2021-08-04 09:16:04
date last changed
2021-08-04 09:16:04
@misc{9060141,
 abstract   = {{Författare: Hoda M. Ali
Titel: Laglig slavmarknad eller en frihet med njutning i fokus? En flermetodsstudie med kvalitativ fokus om legalisering av sexköp och bordeller i Sverige.
Kandidatuppsats: SOCK08, 15 hp
Handledare: Malin Åkerström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2021
Sammanfattning: Idag är sexköp inte legaliserat i Sverige, med andra ord ser prostitution i landet inte ut som många andra länder i världen. Att en legalisering sker betyder mycket i form av lagändringar på en juridisk nivå men även att någonting förvandlas från att vara brott till en mer normal verksamhet. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka synen på en legalisering av sexköp på individ/samhällsnivå och myndighetsnivå. För det har jag utgått ifrån följande två frågeställningar:
● Hur ser ett urval av den svenska polisen på legaliseringen av sexköp i Sverige?
● Hur ser ett urval av allmänheten på legaliseringen av sexköp i Sverige?
För att besvara frågeställningarna har jag utgått ifrån flermetodsforskning, där empirin varit både kvalitativ och kvantitativ, dock med större fokus på kvalitativ metod och empiri. Empirin samlades genom kvalitativa intervjuer med fem svenska poliser och en enkätundersökning till allmänheten med en mer kvalitativ typ. Den teoretiska utgångspunkten för denna studie har varit moralpanik av Stanley Cohen (1972).
Resultatet som både enkäten och intervjuerna visade talade om att en legalisering av sexköp är något som majoriteten av allmänheten, och även alla poliser som intervjuades inte vill ha. Poliserna talade inte om några fördelar alls med prostitution och bordeller och många av enkätrespondenter från det som kan ses som allmänheten beskrev nackdelar och negativa konsekvenser. Det visades klart och tydligt att sexköp och bordellernas nackdelar överväger det som ibland definieras som fördelar. Resultatet har visat att nackdelar beskrivs i termer av människohandel, ytterligare kriminalitet, utnyttjande av kvinnor som är den mest utsatta gruppen i prostitution och ett fenomen som förstör samhället mycket mer än vad det bidrar till. Antal ord: 10 109 (inledning - avslutande diskussion)
Nyckelord för denna studie: sexköp, prostitution, bordeller, legalisering, människohandel, moral.}},
 author    = {{Mohammad Ali, Hoda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Laglig slavmarknad eller en frihet med njutning i fokus? - En flermetodsstudie med kvalitativ fokus om legalisering av sexköp och bordeller i Sverige.}},
 year     = {{2021}},
}