Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The neural basis of head direction coding in Eciton hamatum - multiple solutions to the same problem?

Thomasson, Alicia (2021) MOBK01 20211
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Myrans egna navigationssystem - den inre kompassen

Betydelsen av navigationssystem i alla djur är grundläggande för dess överlevnad. En stor del av dessa navigationssystem i insekter är huvudriktningskretsen, som består av olika nervceller. I detta projekt kommer fokus att ligga på huvudriktningskretsarna i armémyror (Eciton hamatum). Denna myra lever i den neotropiska regionen som innefattar Sydamerika, mer exakt i Panama. Här lever myran ovanför marken och livnär sig genom att attackera andra myrstackar. Den bor alltså inte under marken i tunnelsystem som de flesta myror här gör. Myran är således ute och vandrar mycket och behöver därför ett bra system för att inte komma vilse. Hur gör då E. hamatum?

Jo, denna myra har nämligen... (More)
Myrans egna navigationssystem - den inre kompassen

Betydelsen av navigationssystem i alla djur är grundläggande för dess överlevnad. En stor del av dessa navigationssystem i insekter är huvudriktningskretsen, som består av olika nervceller. I detta projekt kommer fokus att ligga på huvudriktningskretsarna i armémyror (Eciton hamatum). Denna myra lever i den neotropiska regionen som innefattar Sydamerika, mer exakt i Panama. Här lever myran ovanför marken och livnär sig genom att attackera andra myrstackar. Den bor alltså inte under marken i tunnelsystem som de flesta myror här gör. Myran är således ute och vandrar mycket och behöver därför ett bra system för att inte komma vilse. Hur gör då E. hamatum?

Jo, denna myra har nämligen utvecklat en slags inre kompass, något som många insekter har. Med hjälp av denna kompass kan myran bestämma ett ställe som utgångspunkt och sedan vandra iväg för att komma tillbaka till samma punkt igen genom kortast möjliga väg. Den inre kompassen består av några olika slags nervceller som kallas E-PG, P-EG, P-EN och Delta7. De samarbetar och tar emot signaler utifrån, dessa nervceller finns i en del av hjärnan som kallas för det centrala komplexet (CX). Både yttre signaler, tex. sånt myran ser och inre signaler om myrans egna kroppsrörelse används för att orientera sig.

Det mitt projekt går ut på är att försöka kartlägga dessa neuroner som styr navigationssystemet i myran. Man vet mycket om hur dessa system ser ut genom tidigare forskning på bananflugor, och kan därför jämföra om och hur dessa neuron återfinns i myran. För att kartlägga nervcellerna används ett datorprogram (CATMAID) som har tusentals bilder på myrans hjärna, genom dessa bilder kan specifika nervceller följas, 3D modeller skapas och sedan jämföras med liknande 3D modeller från bananflugan. Genom kartläggningar av dessa nervceller kan man se att de följer ett mönster likt det man sett i bananflugan (se figur 1). Resultaten man kunde se i denna studien var att E-PG, P-EG, Figur 1. 3D modell gjord i CATMAID över alla neuroner. P-EN och Delta7 faktiskt återfinns i E. hamatum, någon man inte visste säkert innan. Systemet är relativt likt de system man tidigare undersökt, med lika struturella skillnader på CX och antal nerver. Dessa skillnader mellan arter är troligtvis ett resultat av evolutionen och speglar djurens levnadssätt och ekologi. Än finns det mycket att forska på inom området, därför får tiden avgöra vad man kan dra för slutsatser.

Handledare: Stanley Heinze
Examensarbete i molekylärbiologi, MOBK01, VT 2021
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thomasson, Alicia
supervisor
organization
course
MOBK01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
9060352
date added to LUP
2021-07-01 12:35:02
date last changed
2021-07-01 12:35:02
@misc{9060352,
 author    = {{Thomasson, Alicia}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The neural basis of head direction coding in Eciton hamatum - multiple solutions to the same problem?}},
 year     = {{2021}},
}