Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från avfall till resurs

Vidlund, Camilla LU (2021) MVEM03 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
A linear consumption model has long operated in several social structures, which is often referred to as the “take-make-waste” model and does not take into account the physical limit of resources. This has become a growing problem, not least in the construction sector as they use more resources and produce more waste than any other industrial sector. An alternative to the linear consumption model is the concept of circular economy, which aims to take advantage of consumed materials through recycling and reuse. A large amount of the construction and demolition waste generated is of a high quality and has the potential to be included in a circular material flow. However, a transition to a circular concept means a change in the entire... (More)
A linear consumption model has long operated in several social structures, which is often referred to as the “take-make-waste” model and does not take into account the physical limit of resources. This has become a growing problem, not least in the construction sector as they use more resources and produce more waste than any other industrial sector. An alternative to the linear consumption model is the concept of circular economy, which aims to take advantage of consumed materials through recycling and reuse. A large amount of the construction and demolition waste generated is of a high quality and has the potential to be included in a circular material flow. However, a transition to a circular concept means a change in the entire industry.
The aim of this study was to investigate how building and construction contractors view “circular construction”, what obstacles and opportunities exist with it. The study will also identify the areas that need to be developed in order to promote a circular economy. Using surveys and literature analyses, this study concludes that there are many barriers to the implementation of circular economy in the construction industry. The obstacles described are partly that the supply of recycled or reused material does not match the demand and that there is no marketplace for an exchange of these. Additional obstacles identified were increased costs, an absence of incentives to design products and buildings for disassembly and reuse and a lack of collaboration between actors along the entire supply chain. This paper also highlights that the areas that need to be developed is recycling or reuse of complex building materials and an increased use of alternative construction materials. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kan vi bygga nytt av gammalt?

För att den byggda miljön ska kunna möta en växande befolkning behöver byggsektorn ta tillvara på de resurser som redan cirkulerar i samhället. För att genomföra detta krävs det en omställning från linjär till cirkulär ekonomi, vars huvudsyfte är att återanvända och återvinna material och produkter.

Byggsektorn står för ca en tredjedel av det avfall som uppkommer årligen i Sverige. Med dess omfattande avfallsgenerering och resursförbrukning utgör sektorn en betydande miljöpåverkan. Som ett steg i arbetet mot att minska denna negativa påverkan har EU-kommissionen bland annat tagit fram en strategi för att implementera konceptet cirkulär ekonomi inom fler områden, däribland inom bygg- och... (More)
Kan vi bygga nytt av gammalt?

För att den byggda miljön ska kunna möta en växande befolkning behöver byggsektorn ta tillvara på de resurser som redan cirkulerar i samhället. För att genomföra detta krävs det en omställning från linjär till cirkulär ekonomi, vars huvudsyfte är att återanvända och återvinna material och produkter.

Byggsektorn står för ca en tredjedel av det avfall som uppkommer årligen i Sverige. Med dess omfattande avfallsgenerering och resursförbrukning utgör sektorn en betydande miljöpåverkan. Som ett steg i arbetet mot att minska denna negativa påverkan har EU-kommissionen bland annat tagit fram en strategi för att implementera konceptet cirkulär ekonomi inom fler områden, däribland inom bygg- och fastighetssektorn. I denna studie undersöks hur en implementering av cirkulär ekonomi i byggnader uppfattas av bygg- och anläggningsentreprenörer, vilka möjligheter och hinder de ser med konceptet samt vilka områden som behöver utvecklas för en ökad användning av återbruket. Resultatet från en enkätundersökning visade att det finns många hinder som begränsar en omställning till cirkulär ekonomi inom byggbranschen. Den främsta anledningen till att återanvändning eller återvinning inte sker i större skala är på grund av att det saknas en storskalig tillgång på återanvänt och återvunnet material. Utbudet matchar inte efterfrågan. Det saknas även en marknadsplats för att koppla samman utbudet med efterfrågan. Ytterligare hinder är kostnaden. Förutom att återbrukat material idag är dyrare än nyproducerat material tillkommer kostnader i form av emballering, transporter och lagerföring. Resultatet visade även på att den främsta möjligheten med ett cirkulärt byggande är en minskad klimatpåverkan. Genom att bygga nytt av gammalt minskar vi resursförbrukningen och uppkomsten av avfall och kan kombinera ekonomisk tillväxt med miljömässig hållbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vidlund, Camilla LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Circular economy, construction sector, circular buildings construction, reuse, recycle, building materials.
language
Swedish
id
9060372
date added to LUP
2021-07-02 09:50:52
date last changed
2021-07-02 09:50:52
@misc{9060372,
 abstract   = {{A linear consumption model has long operated in several social structures, which is often referred to as the “take-make-waste” model and does not take into account the physical limit of resources. This has become a growing problem, not least in the construction sector as they use more resources and produce more waste than any other industrial sector. An alternative to the linear consumption model is the concept of circular economy, which aims to take advantage of consumed materials through recycling and reuse. A large amount of the construction and demolition waste generated is of a high quality and has the potential to be included in a circular material flow. However, a transition to a circular concept means a change in the entire industry. 
The aim of this study was to investigate how building and construction contractors view “circular construction”, what obstacles and opportunities exist with it. The study will also identify the areas that need to be developed in order to promote a circular economy. Using surveys and literature analyses, this study concludes that there are many barriers to the implementation of circular economy in the construction industry. The obstacles described are partly that the supply of recycled or reused material does not match the demand and that there is no marketplace for an exchange of these. Additional obstacles identified were increased costs, an absence of incentives to design products and buildings for disassembly and reuse and a lack of collaboration between actors along the entire supply chain. This paper also highlights that the areas that need to be developed is recycling or reuse of complex building materials and an increased use of alternative construction materials.}},
 author    = {{Vidlund, Camilla}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Från avfall till resurs}},
 year     = {{2021}},
}