Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan implementeringen av regnbäddar göras mer standardiserad?

Stenroth, Alexander LU (2021) In TVVR21/5008 VVRM05 20211
Division of Water Resources Engineering
Abstract
In recent years, the demand for new types of stormwater infrastructure has increased due to increased urbanization and climate change. Attention has been aimed at creating a sustainable and resilient stormwater management. Blue-green infrastructure is a collective name for infrastructure striving to mimic nature's natural runoff. A facility that falls within the scope of this concept is rain gardens.

To investigate where the greatest opportunities for improvement exist regarding the implementation of Rain gardens in Sweden, 16 people were interviewed. The purpose was to investigate whether the perception differs about what can be improved depending on the type of employer and at what stage the interviewee work. Based on the answers,... (More)
In recent years, the demand for new types of stormwater infrastructure has increased due to increased urbanization and climate change. Attention has been aimed at creating a sustainable and resilient stormwater management. Blue-green infrastructure is a collective name for infrastructure striving to mimic nature's natural runoff. A facility that falls within the scope of this concept is rain gardens.

To investigate where the greatest opportunities for improvement exist regarding the implementation of Rain gardens in Sweden, 16 people were interviewed. The purpose was to investigate whether the perception differs about what can be improved depending on the type of employer and at what stage the interviewee work. Based on the answers, potential for improvement was emphasized, such as better communication between actors, a clearer purpose for the facilities, a standardized guide for design and dimensioning, follow-up of built solutions and guidelines for maintenance.

To investigate the hydraulic function of Rain gardens a case study has been done with modeling in MIKE URBAN over an area with flooding during a 5-year storm. The ambition has been to investigate how rain gardens that are dimensioned in different ways and two different designs can reduce floods in the event of a 5-year storm and reduce the load on pipes with limited capacity. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Våra städer blir alltmer tätbebyggda och det blir mindre och mindre plats kvar. Att fylla flera funktioner på samma yta blir då ännu viktigare. Regnbäddar bidrar med mer än bara dagvattenhantering men är kunskapen tillräcklig när det saknas standardiserade riktlinjer?
På senare år har en ökad urbanisering och klimatförändringar gjort att man delvis vänt blickarna från traditionella ledningssystem för att ta hand om dagvatten. Genom att efterlikna naturen med till exempel växtlighet och dammar har begreppet blå-grön infrastruktur skapats. Bortsett från deras förmåga att avlasta ledningssystem och rena dagvatten från alla föroreningar som sköljs med kan de också bidra till ett vackrare stadsrum. Detta genom fler gröna inslag och synliga... (More)
Våra städer blir alltmer tätbebyggda och det blir mindre och mindre plats kvar. Att fylla flera funktioner på samma yta blir då ännu viktigare. Regnbäddar bidrar med mer än bara dagvattenhantering men är kunskapen tillräcklig när det saknas standardiserade riktlinjer?
På senare år har en ökad urbanisering och klimatförändringar gjort att man delvis vänt blickarna från traditionella ledningssystem för att ta hand om dagvatten. Genom att efterlikna naturen med till exempel växtlighet och dammar har begreppet blå-grön infrastruktur skapats. Bortsett från deras förmåga att avlasta ledningssystem och rena dagvatten från alla föroreningar som sköljs med kan de också bidra till ett vackrare stadsrum. Detta genom fler gröna inslag och synliga vattenspeglar på platser där asfalt och betong dominerar.
Det är inte särskilt längesen den första regnbädden byggdes i Sverige. Som med allt som är nytt tar det tid innan något fungerar perfekt. För att ta reda på vad som kan förbättras vid implementeringen av regnbäddar i Sverige har 16 personer intervjuats. De här personerna har varierande yrkesbakgrund och har arbetat i olika skeden av projekt som resulterat i regnbäddar. Ambitionen var att se om åsikterna gick isär kring vad som kan förbättras och var problemen finns. Av svaren som gavs var de viktigaste bitarna som kan bli bättre: kommunikation mellan aktörer, ett tydligare syfte för anläggningarna, en standardiserad guide för utformning och dimensionering, uppföljning av byggda lösningar och riktlinjer för drift/underhåll.
För att undersöka om regnbäddar kan bidra till att minska översvämningar där ledningarna inte räcker till har en fallstudie gjorts i modelleringsprogrammet MIKE URBAN. För nya dagvattensystem är kravet att ett 5-års regn ska leda till max fyllda ledningar i områden som klassas som tät bostadsbebyggelse. I en modell över tätorten Kungsängen visade en simulering av ett 5-års regn att några områden översvämmades. Därför undersöktes det om regnbäddar kan vara ett lämpligt alternativ för att undvika dessa översvämningar. Olika dimensioneringsprinciper och utformningar användes och resultaten visade att översvämningar eliminerades i samtliga fall. Däremot fanns vissa begränsningar hos programmet för att efterlikna regnbäddar och resultaten bör därför tas med en nypa salt.
Arbetet belyser ett par områden som kan utvecklas för att regnbäddar ska kunna införas på ännu fler ställen och med en beprövad arbetsgång. Detta kan användas i det fortsatta arbetet mot att införa konkreta nationella riktlinjer för dimensionering & utformning av regnbäddar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenroth, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
How can the implementation of rain gardens be made more standardized
course
VVRM05 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Stormwater management, Blue-green solutions, Rain gardens, MIKE URBAN, hydraulic modelling
publication/series
TVVR21/5008
report number
21/5008
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examiner: Magnus Larson
id
9060394
date added to LUP
2021-08-16 11:18:04
date last changed
2021-08-16 11:18:04
@misc{9060394,
 abstract   = {{In recent years, the demand for new types of stormwater infrastructure has increased due to increased urbanization and climate change. Attention has been aimed at creating a sustainable and resilient stormwater management. Blue-green infrastructure is a collective name for infrastructure striving to mimic nature's natural runoff. A facility that falls within the scope of this concept is rain gardens.

To investigate where the greatest opportunities for improvement exist regarding the implementation of Rain gardens in Sweden, 16 people were interviewed. The purpose was to investigate whether the perception differs about what can be improved depending on the type of employer and at what stage the interviewee work. Based on the answers, potential for improvement was emphasized, such as better communication between actors, a clearer purpose for the facilities, a standardized guide for design and dimensioning, follow-up of built solutions and guidelines for maintenance.

To investigate the hydraulic function of Rain gardens a case study has been done with modeling in MIKE URBAN over an area with flooding during a 5-year storm. The ambition has been to investigate how rain gardens that are dimensioned in different ways and two different designs can reduce floods in the event of a 5-year storm and reduce the load on pipes with limited capacity.}},
 author    = {{Stenroth, Alexander}},
 issn     = {{1101-9824}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVVR21/5008}},
 title    = {{Hur kan implementeringen av regnbäddar göras mer standardiserad?}},
 year     = {{2021}},
}