Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Det är ju vår uppgift att forma goda samhällsmedborgare” - En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på brottsförebyggande arbete i skolan

Harrysson Ask, Hilda LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Skolan har tillskrivits både potential och ansvar i Sveriges brottsförebyggande arbete och har sedan länge varit föremål för insatser och åtgärder med brottspreventivt syfte. Samtidigt är kraven på lärarna många och höga och det finns en utbredd känsla av en för hög arbetsbelastning bland lärarkåren. Utifrån denna bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka lärares upplevelser av det brottsförebyggande arbete som de är delaktiga i genom skolan, samt ta reda på vad för faktorer de upplever ökar risken för brott bland unga. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att samla in den empiri som ligger till grund för studien. Intervjuerna genomfördes med sammanlagt tre lärare, som alla vid tiden för intervjun arbetade på olika grundskolor i... (More)
Skolan har tillskrivits både potential och ansvar i Sveriges brottsförebyggande arbete och har sedan länge varit föremål för insatser och åtgärder med brottspreventivt syfte. Samtidigt är kraven på lärarna många och höga och det finns en utbredd känsla av en för hög arbetsbelastning bland lärarkåren. Utifrån denna bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka lärares upplevelser av det brottsförebyggande arbete som de är delaktiga i genom skolan, samt ta reda på vad för faktorer de upplever ökar risken för brott bland unga. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att samla in den empiri som ligger till grund för studien. Intervjuerna genomfördes med sammanlagt tre lärare, som alla vid tiden för intervjun arbetade på olika grundskolor i Malmö. I analysen av materialet används Hirschis teori om sociala band, samt Sahlins preventionsmodeller. Analysen har genomförts utifrån modellen excerpt-commentary units. Resultatet av studien visade på att samtliga av de lärare som intervjuades gav exempel på olika faktorer som de kopplade till en ökad risk för brottslighet. Likväl berättade samtliga intervjupersoner att de upplevde både möjligheter och svårigheter inom det brottsförebyggande arbete som de som lärare var en del i. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Harrysson Ask, Hilda LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
brottsförebyggande arbete, skola, lärare, barn- och ungdomsbrottslighet
language
Swedish
id
9060430
date added to LUP
2021-07-02 08:36:25
date last changed
2021-07-02 08:36:25
@misc{9060430,
 abstract   = {{Skolan har tillskrivits både potential och ansvar i Sveriges brottsförebyggande arbete och har sedan länge varit föremål för insatser och åtgärder med brottspreventivt syfte. Samtidigt är kraven på lärarna många och höga och det finns en utbredd känsla av en för hög arbetsbelastning bland lärarkåren. Utifrån denna bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka lärares upplevelser av det brottsförebyggande arbete som de är delaktiga i genom skolan, samt ta reda på vad för faktorer de upplever ökar risken för brott bland unga. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att samla in den empiri som ligger till grund för studien. Intervjuerna genomfördes med sammanlagt tre lärare, som alla vid tiden för intervjun arbetade på olika grundskolor i Malmö. I analysen av materialet används Hirschis teori om sociala band, samt Sahlins preventionsmodeller. Analysen har genomförts utifrån modellen excerpt-commentary units. Resultatet av studien visade på att samtliga av de lärare som intervjuades gav exempel på olika faktorer som de kopplade till en ökad risk för brottslighet. Likväl berättade samtliga intervjupersoner att de upplevde både möjligheter och svårigheter inom det brottsförebyggande arbete som de som lärare var en del i.}},
 author    = {{Harrysson Ask, Hilda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Det är ju vår uppgift att forma goda samhällsmedborgare” - En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på brottsförebyggande arbete i skolan}},
 year     = {{2021}},
}