Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Är Det Så Svårt Att Bara Stanna Hemma?!" En kvalitativ intervjustudie om hur Millennials och Baby Boomers upplever vardagslivet i en pandemi

Sjöberg, Michaela LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen angående de effekter som en global pandemi (som den nuvarande Covid-19 pandemins effekter) har på människors vardagsliv. Jag har valt att studera individer från två olika generationer: Millennials och Baby Boomers. Mitt huvudfokus är att undersöka hur dessa två generationer har anpassat sig till restriktionerna kopplade till Covid-19, och vilka områden i livet som har varit mest samt minst påverkade.

Den teoretiska delen av denna uppsats är inriktad på Anthony Giddens och Ulrich Becks Risksamhällesteorier, Giddens Struktureringsteori och processen för globalisering. Det moderna samhället struktureras alltmer, och påverkas alltmer, av nya riskegenskaper som inte funnits tidigare. I denna... (More)
Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen angående de effekter som en global pandemi (som den nuvarande Covid-19 pandemins effekter) har på människors vardagsliv. Jag har valt att studera individer från två olika generationer: Millennials och Baby Boomers. Mitt huvudfokus är att undersöka hur dessa två generationer har anpassat sig till restriktionerna kopplade till Covid-19, och vilka områden i livet som har varit mest samt minst påverkade.

Den teoretiska delen av denna uppsats är inriktad på Anthony Giddens och Ulrich Becks Risksamhällesteorier, Giddens Struktureringsteori och processen för globalisering. Det moderna samhället struktureras alltmer, och påverkas alltmer, av nya riskegenskaper som inte funnits tidigare. I denna studie skriver jag om hur riskerna med globalisering inte bara påverkar de största systemen, såsom den ekonomiska ordningen, utan också enskilda medborgares personliga liv. Här har jag valt att zooma in på just det, de intima och personliga aspekterna av intervjudeltagarnas liv, ljuset av Covid-19-pandemin.

Resultaten baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre individer från generationen Millennials och tre individer från generationen Baby Boomers.

Studien visar att båda generationerna har anpassat sig väl till Covid-19-begränsningarna, men att Millennials har drabbats av vad som kan uppfattas som allvarligare konsekvenser av dessa begränsningar än Baby Boomers. Detta beror mycket på att de “största” livshändelserna som normalt inträffar i detta skede av livet nu har satts på paus eller avbrutits på grund av Covid-19. Den äldre generationen har inte upplevt lika stora avbrott i deras planer eller vardagliga rutiner. Inte heller har stora livshändelser avbrutits eller skjutits upp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Michaela LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Covid-19, Pandemi, Modernitet, Risksamhälle, Globalisering, Generation, Strukturering, Anpassning, Social Distans
language
Swedish
id
9060445
date added to LUP
2021-07-02 16:29:24
date last changed
2021-07-02 16:29:24
@misc{9060445,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen angående de effekter som en global pandemi (som den nuvarande Covid-19 pandemins effekter) har på människors vardagsliv. Jag har valt att studera individer från två olika generationer: Millennials och Baby Boomers. Mitt huvudfokus är att undersöka hur dessa två generationer har anpassat sig till restriktionerna kopplade till Covid-19, och vilka områden i livet som har varit mest samt minst påverkade.

Den teoretiska delen av denna uppsats är inriktad på Anthony Giddens och Ulrich Becks Risksamhällesteorier, Giddens Struktureringsteori och processen för globalisering. Det moderna samhället struktureras alltmer, och påverkas alltmer, av nya riskegenskaper som inte funnits tidigare. I denna studie skriver jag om hur riskerna med globalisering inte bara påverkar de största systemen, såsom den ekonomiska ordningen, utan också enskilda medborgares personliga liv. Här har jag valt att zooma in på just det, de intima och personliga aspekterna av intervjudeltagarnas liv, ljuset av Covid-19-pandemin.

Resultaten baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre individer från generationen Millennials och tre individer från generationen Baby Boomers.

Studien visar att båda generationerna har anpassat sig väl till Covid-19-begränsningarna, men att Millennials har drabbats av vad som kan uppfattas som allvarligare konsekvenser av dessa begränsningar än Baby Boomers. Detta beror mycket på att de “största” livshändelserna som normalt inträffar i detta skede av livet nu har satts på paus eller avbrutits på grund av Covid-19. Den äldre generationen har inte upplevt lika stora avbrott i deras planer eller vardagliga rutiner. Inte heller har stora livshändelser avbrutits eller skjutits upp.}},
 author    = {{Sjöberg, Michaela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Är Det Så Svårt Att Bara Stanna Hemma?!" En kvalitativ intervjustudie om hur Millennials och Baby Boomers upplever vardagslivet i en pandemi}},
 year     = {{2021}},
}