Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Installering av repeterbalis för en förbättrad signaluppdatering för godståg

Christensen, Emmy LU and Ljungberg, Lovisa LU (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Godståg är begränsade av sin oförmåga till snabb acceleration respektive retardation i spåret. För en förbättrad framkomlighet har möjliga trimningsåtgärder undersökts på utvalda platser där godstågen ansågs ha svårigheter att ta sig fram. Detta kan vara att installera repeterbaliser för att kunna ge godståget uppdaterad information om banan för att underlätta tågets framfart och kapacitet.

Syftet med examensarbetet är att undersöka kapacitetsförbättringar i form av installering av repeterbaliser på utvalda områden där behov finns. Resultatet ska kunna ses som trimningsåtgärder som på sikt ska kunna medföra ett mer robust system samt möjlighet till bättre tågföring. Undersökta åtgärder ska kunna implementeras på andra områden än just de... (More)
Godståg är begränsade av sin oförmåga till snabb acceleration respektive retardation i spåret. För en förbättrad framkomlighet har möjliga trimningsåtgärder undersökts på utvalda platser där godstågen ansågs ha svårigheter att ta sig fram. Detta kan vara att installera repeterbaliser för att kunna ge godståget uppdaterad information om banan för att underlätta tågets framfart och kapacitet.

Syftet med examensarbetet är att undersöka kapacitetsförbättringar i form av installering av repeterbaliser på utvalda områden där behov finns. Resultatet ska kunna ses som trimningsåtgärder som på sikt ska kunna medföra ett mer robust system samt möjlighet till bättre tågföring. Undersökta åtgärder ska kunna implementeras på andra områden än just de undersökta i detta examensarbete.
Arbetsprocessen inleddes med en mindre litteraturstudie som gav grundläggande kunskaper om ATC, trimningsåtgärder och vad dessa innebär. Intervjuer med instruktörer (kör både tåg, utbildar och examinerar lokförare) och signaltekniker har utförts. Detta har gett djupare förståelse och kunskaper kring godstågens förutsättningar i järnvägssystemet. Litteraturstudien inklusive intervjuer resulterade i två områden att titta närmare på, Lunds central samt södra infarten till Helsingborgs driftplats. I dessa områden skulle mindre åtgärder kunna förbättra genomsignaleringen för godståg samt eventuellt medföra kapacitetsvinster. Just dessa områden valdes då de problem som fanns här också gick att finna på andra ställen i Sverige.

En installation av en repeterbalis på spår 3 i Lund central samt vid infarten söder om Helsingborg har på olika sätt visat sig kunna bli kapacitetsförbättrande åtgärder. I Lund kan denna medföra att genomsignaleringen för godståg kan förenklas och i Helsingborg finns potentiella tidsvinster att se fram emot. Satsningar och mindre åtgärder som medför förbättringar för godståg bör vara av intresse då allt större satsningar på godstågstrafiken sker. Kontinuerliga förbättringar bör höja godstågens status och gynna fler tåg samt medföra ett mer robust signalsystem. (Less)
Popular Abstract
Freight trains have a limited passability due to their lack of ability to quickly accelerate or decelerate. To improve the passability of freight trains,
possible improving measures have been studied at selected locations where the accessibility is restricted to freight trains.

The purpose of the bachelor thesis is to examine the capacity increase if you install repetitive balises (transponder) at selected areas. The result must be seen as improving measures that in the long run can lead to a more robust system and an opportunity for better train operation.

The work process began with a literature study that provided basic knowledge about ATC-2 and improving measures. Interviews with instructors and signal technicians have been... (More)
Freight trains have a limited passability due to their lack of ability to quickly accelerate or decelerate. To improve the passability of freight trains,
possible improving measures have been studied at selected locations where the accessibility is restricted to freight trains.

The purpose of the bachelor thesis is to examine the capacity increase if you install repetitive balises (transponder) at selected areas. The result must be seen as improving measures that in the long run can lead to a more robust system and an opportunity for better train operation.

The work process began with a literature study that provided basic knowledge about ATC-2 and improving measures. Interviews with instructors and signal technicians have been carried out, which have provided a deeper understanding and knowledge of the conditions of freight trains in the railway system. The literature study, including interviews, resulted in two areas to be looked at more closely, Lund central and the southern entrance to Helsingborg's operating site. In these areas, minor improvements could improve throughput for freight trains and possibly lead to capacity gains.

The installation of a repetitive balise on track 3 in Lund central and at the entrance south of Helsingborg has in various ways proved to be a capacity improving measure. In Lund, this can mean that the passage for freight trains can be simplified and in Helsingborg there are potential time savings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensen, Emmy LU and Ljungberg, Lovisa LU
supervisor
organization
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Järnväg, Signalsystem, ATC, ATC-2, Godståg, Repeterbalis Railway, Railroad, Signal system, Freight trains, Repetitive balises (transponder)
language
Swedish
id
9060461
date added to LUP
2021-07-07 09:29:36
date last changed
2021-07-07 09:29:36
@misc{9060461,
 abstract   = {{Godståg är begränsade av sin oförmåga till snabb acceleration respektive retardation i spåret. För en förbättrad framkomlighet har möjliga trimningsåtgärder undersökts på utvalda platser där godstågen ansågs ha svårigheter att ta sig fram. Detta kan vara att installera repeterbaliser för att kunna ge godståget uppdaterad information om banan för att underlätta tågets framfart och kapacitet.

Syftet med examensarbetet är att undersöka kapacitetsförbättringar i form av installering av repeterbaliser på utvalda områden där behov finns. Resultatet ska kunna ses som trimningsåtgärder som på sikt ska kunna medföra ett mer robust system samt möjlighet till bättre tågföring. Undersökta åtgärder ska kunna implementeras på andra områden än just de undersökta i detta examensarbete.
Arbetsprocessen inleddes med en mindre litteraturstudie som gav grundläggande kunskaper om ATC, trimningsåtgärder och vad dessa innebär. Intervjuer med instruktörer (kör både tåg, utbildar och examinerar lokförare) och signaltekniker har utförts. Detta har gett djupare förståelse och kunskaper kring godstågens förutsättningar i järnvägssystemet. Litteraturstudien inklusive intervjuer resulterade i två områden att titta närmare på, Lunds central samt södra infarten till Helsingborgs driftplats. I dessa områden skulle mindre åtgärder kunna förbättra genomsignaleringen för godståg samt eventuellt medföra kapacitetsvinster. Just dessa områden valdes då de problem som fanns här också gick att finna på andra ställen i Sverige.

En installation av en repeterbalis på spår 3 i Lund central samt vid infarten söder om Helsingborg har på olika sätt visat sig kunna bli kapacitetsförbättrande åtgärder. I Lund kan denna medföra att genomsignaleringen för godståg kan förenklas och i Helsingborg finns potentiella tidsvinster att se fram emot. Satsningar och mindre åtgärder som medför förbättringar för godståg bör vara av intresse då allt större satsningar på godstågstrafiken sker. Kontinuerliga förbättringar bör höja godstågens status och gynna fler tåg samt medföra ett mer robust signalsystem.}},
 author    = {{Christensen, Emmy and Ljungberg, Lovisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Installering av repeterbalis för en förbättrad signaluppdatering för godståg}},
 year     = {{2021}},
}