Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ska hela Sverige leva? - En studie om äldrebostäder i glesbygd

Sundin, Simon LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Examensarbetet frågar sig om det är möjligt att bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder för äldre i glesbygdsmiljö. Platsen för denna undersökning är byn Överturingen i Norrlands södra inland.

Arbetet analyserar olika former av boendelösningar för äldre och boendeformen “trygghetsbostäder” används som grundmall för programmet till gestaltningsprojektet.

Ledstjärnan genom hela processen har varit att ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som finns på platsen. Både bankers attityder och den faktiska köpkraft och de tillgångar som de äldre har i bygden. Undersökningen kom fram till att det finns möjligheter att både finanisera och driva ett mindre trygghetsboende men man behöver hålla det enkelt och använda kombination av... (More)
Examensarbetet frågar sig om det är möjligt att bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder för äldre i glesbygdsmiljö. Platsen för denna undersökning är byn Överturingen i Norrlands södra inland.

Arbetet analyserar olika former av boendelösningar för äldre och boendeformen “trygghetsbostäder” används som grundmall för programmet till gestaltningsprojektet.

Ledstjärnan genom hela processen har varit att ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som finns på platsen. Både bankers attityder och den faktiska köpkraft och de tillgångar som de äldre har i bygden. Undersökningen kom fram till att det finns möjligheter att både finanisera och driva ett mindre trygghetsboende men man behöver hålla det enkelt och använda kombination av eget kapital, stöd från boverket och banklån samt återanvända befintlig bebyggelse.

Gestaltningsprojektet mynnade ut i ett förtätningsförslag av två befintliga villatomter på Överturingen. Fem nya bostäder á 50 kvm kunde tillföras utöver de två befintliga bostadshusen på tomterna. En befintlig ekonomibyggnad byggs om till gemensamhetsanläggning. (Less)
Popular Abstract
The degree project asks whether it is possible to build attractive and appropriate housing for the elderly in sparsely populated areas. The place for this survey is the village Överturingen in the southern interior of Norrland.

The work analyzes various forms of housing solutions for the elderly and the specific form “Trygghetsboende” is used as a basic template for the program of the design project.

The guiding principle throughout the process has been to take into account the financial conditions that exist on the site. Both banks’ attitudes and the actual purchasing power and the assets that the elderly have in the area. The survey concluded that there are opportunities to both finance and run a small “trygghetsboende”, but you... (More)
The degree project asks whether it is possible to build attractive and appropriate housing for the elderly in sparsely populated areas. The place for this survey is the village Överturingen in the southern interior of Norrland.

The work analyzes various forms of housing solutions for the elderly and the specific form “Trygghetsboende” is used as a basic template for the program of the design project.

The guiding principle throughout the process has been to take into account the financial conditions that exist on the site. Both banks’ attitudes and the actual purchasing power and the assets that the elderly have in the area. The survey concluded that there are opportunities to both finance and run a small “trygghetsboende”, but you need to keep it simple and use a combination of private equity, economical support from the National Board of Housing Building and Planning (Boverket) and bank loans.

The design project resulted in a densification proposal of two existing residential plots on Överturingen. Five new homes of 50 sqm could be added in addition to the two existing residential buildings on the plots. An existing outbuilding is being converted into a community facility. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundin, Simon LU
supervisor
organization
alternative title
Living on the edge - Housing for the elderly in rural Sweden
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
arkitektur, glesbygd, Norrland, Norrlands inland, Överturingen, bostäder, äldreboende, trygghetsbostäder, trygghetsboende, ekonomi
language
Swedish
id
9060661
date added to LUP
2021-07-12 14:06:30
date last changed
2021-07-12 14:06:30
@misc{9060661,
 abstract   = {{Examensarbetet frågar sig om det är möjligt att bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder för äldre i glesbygdsmiljö. Platsen för denna undersökning är byn Överturingen i Norrlands södra inland.

Arbetet analyserar olika former av boendelösningar för äldre och boendeformen “trygghetsbostäder” används som grundmall för programmet till gestaltningsprojektet. 

Ledstjärnan genom hela processen har varit att ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som finns på platsen. Både bankers attityder och den faktiska köpkraft och de tillgångar som de äldre har i bygden. Undersökningen kom fram till att det finns möjligheter att både finanisera och driva ett mindre trygghetsboende men man behöver hålla det enkelt och använda kombination av eget kapital, stöd från boverket och banklån samt återanvända befintlig bebyggelse.

Gestaltningsprojektet mynnade ut i ett förtätningsförslag av två befintliga villatomter på Överturingen. Fem nya bostäder á 50 kvm kunde tillföras utöver de två befintliga bostadshusen på tomterna. En befintlig ekonomibyggnad byggs om till gemensamhetsanläggning.}},
 author    = {{Sundin, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ska hela Sverige leva? - En studie om äldrebostäder i glesbygd}},
 year     = {{2021}},
}