Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gränsland

Sundberg, Ludvig LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract
This thesis is based in the expanding tourism industry of northern Sweden. Through site 5:544 in Sälenfjällen, the project investigates the conditions in terms of climate, history, and architecture of the area as well as the development of nature tourism in north Sweden in the 20th century. The analysis results in an investigation process through physical models and sketches to reach a set of tectonic principles for building in this specific environment. The result of the thesis is then presented as a project proposal, aesthetically designed from the beforementioned principles.

The site of the project is situated by Södra Kungsleden, a hiking trail north of highway 66 on a mountain slope. The area is today largely developed by the... (More)
This thesis is based in the expanding tourism industry of northern Sweden. Through site 5:544 in Sälenfjällen, the project investigates the conditions in terms of climate, history, and architecture of the area as well as the development of nature tourism in north Sweden in the 20th century. The analysis results in an investigation process through physical models and sketches to reach a set of tectonic principles for building in this specific environment. The result of the thesis is then presented as a project proposal, aesthetically designed from the beforementioned principles.

The site of the project is situated by Södra Kungsleden, a hiking trail north of highway 66 on a mountain slope. The area is today largely developed by the expanding tourism industry in the area which has created a lack of variation in the local architecture. Large parts of the developments are uninhabited during large parts of the year, due to their function in the alpine tourism. This thesis will therefore strive to activate the area with a building services the summer activities for tourism, mainly hiking and mountaineering.

The alpine region of north Scandinavia is a unique and sensitive environment. The site consists of unexploited nature, apart from low wear from the occasional hiker and the hiking trail which consists of tarmac. There are some pine trees on the site which have an estimated age of around 540 years and are considered of high conservational value. The project is therefore designed with the intersection of architecture and nature in mind. The focal point throughout the process is how the building sits on the ground, how the building fits in to the site aesthetically as well as how the organization of the building can be modified to serve the needs of the modern tourist.

The program of the proposal is based on a mapping of touristic archetypes: the beginner, the day-hiker, the mountaineer, and the family. The mapping resulted in a planning of the building where public and common spaces are given priority for views and light. The program also resulted in a split of the building to four parts: main building, two separate accommodation buildings and a sauna.

The intersection between nature and architecture is examined through three different aspects: how the foundation attaches to the ground, the walls and the overall shape of the building situated in the landscape. The analysis was made though comparing alternatives in sketches and models with a parallel connection to vernacular architecture of the area. The process resulted in foundation walls in granite forming crawl spaces combined with a glue-laminated timber structure in pine and large roof overhangs.

The result is presented as a result from the tectonic principles found through the investigating process. It can be viewed a site-specific proposal as well as a general approach to building for tourism in northern Scandinavia. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Utgångspunkten för examensarbetet är den ökande turismen i fjällvärlden. Med tomt 5:544 i Sälenfjällen som huvudfokus undersöker projektet platsens förutsättningar i klimat, historia och arkitektur samt fjällturismens utveckling under 1900-talet. Analysen ligger sedan grund till en utforskande process i skiss och modell för att nå fram till arkitektoniska principer för att bygga i svensk fjällmiljö. Examensarbetets resultat presenteras sedan i form av ett gestaltningsförslag för platsen baserad i de arkitektoniska principerna.

Platsen för projektet ligger utmed Södra Kungsleden på Köarsfjällets södra sluttning, precis norr om riksväg 66 och Sälens högfjällshotell. Området är till stor del karaktäriserat av turismindustrins utveckling,... (More)
Utgångspunkten för examensarbetet är den ökande turismen i fjällvärlden. Med tomt 5:544 i Sälenfjällen som huvudfokus undersöker projektet platsens förutsättningar i klimat, historia och arkitektur samt fjällturismens utveckling under 1900-talet. Analysen ligger sedan grund till en utforskande process i skiss och modell för att nå fram till arkitektoniska principer för att bygga i svensk fjällmiljö. Examensarbetets resultat presenteras sedan i form av ett gestaltningsförslag för platsen baserad i de arkitektoniska principerna.

Platsen för projektet ligger utmed Södra Kungsleden på Köarsfjällets södra sluttning, precis norr om riksväg 66 och Sälens högfjällshotell. Området är till stor del karaktäriserat av turismindustrins utveckling, något som har gjort byggnaderna likartade och utan någon större variation. Eftersom området riktar sig mycket till den alpina turismen är en stor del av byggnaderna också obebodda under delar av året. Projektet söker därför att aktivera området genom en anläggning riktad mot sommarturismen i form av vandring och andra aktiviteter.

Fjällvärlden är en känslig natur, unik för norra Skandinavien. Platsen utgörs av fjällhed som är nästintill orörd bortsett från slitage från besökare och den asfalterade vandringsleden. Det finns även en del tallar på tomten som daterats till ungefär 540 år och är av högt skyddsvärde. Projektet utgår därför från mötet till naturen i den skapande processen. Utgångspunkterna i fokus är hur byggnaden ansluter till marken, hur byggnaden estetiskt passar in i naturen samt hur programmet utformas efter den moderna fjällturisten.

Programmet för byggnaden baseras i en kartläggning av fyra arketyper av en fjällturist: nybörjare, dagsturare, fjällentusiast samt familj. Resultatet av kartläggningen är en rumsorganisation där gemensamma och publika ytor prioriteras för utsikter och storlek samt en uppdelning av programmet i fyra byggnader: huvudbyggnad, två boendeannex och en bastu.

Mötet med naturen undersöks genom tre aspekter: Grundens anslutning till marken, väggarna samt byggnadens övergripande formspråk. Samtliga analyser görs genom att några utvalda alternativ jämförs i skiss och modell tillsammans med en undersökning av områdets traditionella arkitektur. Processen resulterade i murade stengrunder av granit, utfackningsväggar av furu samt former med stora takutsprång och takfall utmed tomtens lutning.

Gestaltningsförslaget presenteras som ett resultat av de arkitektoniska principerna för att bygga i fjällmiljö. Det kan ses både som ett faktiskt förslag för en fjällstation på tomten men också som ett generellt koncept för problemställningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundberg, Ludvig LU
supervisor
organization
alternative title
Borderlands
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Architecture, Nature, Design, Scandinavia
language
Swedish
id
9060746
date added to LUP
2021-07-12 14:06:26
date last changed
2021-07-12 14:06:26
@misc{9060746,
 abstract   = {{This thesis is based in the expanding tourism industry of northern Sweden. Through site 5:544 in Sälenfjällen, the project investigates the conditions in terms of climate, history, and architecture of the area as well as the development of nature tourism in north Sweden in the 20th century. The analysis results in an investigation process through physical models and sketches to reach a set of tectonic principles for building in this specific environment. The result of the thesis is then presented as a project proposal, aesthetically designed from the beforementioned principles.

The site of the project is situated by Södra Kungsleden, a hiking trail north of highway 66 on a mountain slope. The area is today largely developed by the expanding tourism industry in the area which has created a lack of variation in the local architecture. Large parts of the developments are uninhabited during large parts of the year, due to their function in the alpine tourism. This thesis will therefore strive to activate the area with a building services the summer activities for tourism, mainly hiking and mountaineering.

The alpine region of north Scandinavia is a unique and sensitive environment. The site consists of unexploited nature, apart from low wear from the occasional hiker and the hiking trail which consists of tarmac. There are some pine trees on the site which have an estimated age of around 540 years and are considered of high conservational value. The project is therefore designed with the intersection of architecture and nature in mind. The focal point throughout the process is how the building sits on the ground, how the building fits in to the site aesthetically as well as how the organization of the building can be modified to serve the needs of the modern tourist.

The program of the proposal is based on a mapping of touristic archetypes: the beginner, the day-hiker, the mountaineer, and the family. The mapping resulted in a planning of the building where public and common spaces are given priority for views and light. The program also resulted in a split of the building to four parts: main building, two separate accommodation buildings and a sauna.

The intersection between nature and architecture is examined through three different aspects: how the foundation attaches to the ground, the walls and the overall shape of the building situated in the landscape. The analysis was made though comparing alternatives in sketches and models with a parallel connection to vernacular architecture of the area. The process resulted in foundation walls in granite forming crawl spaces combined with a glue-laminated timber structure in pine and large roof overhangs.

The result is presented as a result from the tectonic principles found through the investigating process. It can be viewed a site-specific proposal as well as a general approach to building for tourism in northern Scandinavia.}},
 author    = {{Sundberg, Ludvig}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gränsland}},
 year     = {{2021}},
}