Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avfallsförebyggande åtgärder handlar inte om avfall

Nygren, Henrietta LU (2021) MVEM03 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Even though Sweden has a good waste management system compared to other European countries there is still much to be done in the prevention sector. The science shows that there are huge environmental benefits with waste prevention compared to recycling for example. There have been studies that analysed the Swedish national and municipal waste prevention plans that suggest there is a problem where there is too much focus on soft goals, ignorance of the drivers of waste generation and such.
The purpose of the study was to analyze the prevention plans and identify obstacles that governs waste prevention measures at national and regional level. Furthermore, the focus was to identify how municipalities within Västmanland County works with... (More)
Even though Sweden has a good waste management system compared to other European countries there is still much to be done in the prevention sector. The science shows that there are huge environmental benefits with waste prevention compared to recycling for example. There have been studies that analysed the Swedish national and municipal waste prevention plans that suggest there is a problem where there is too much focus on soft goals, ignorance of the drivers of waste generation and such.
The purpose of the study was to analyze the prevention plans and identify obstacles that governs waste prevention measures at national and regional level. Furthermore, the focus was to identify how municipalities within Västmanland County works with waste prevention measures. The aim of the study was to evaluate and analyze preventions plans combined with science studies to gain a deeper understanding of the incentives and obstacles that exist within waste prevention measures. Lastly, to suggest improvement measures.
With this study I identified three main categories of obstacles in the continued work with waste prevention measures: (1) unclear policy instruments, (2) adverse conflicts of interest and (3) accumulative production and consumption. Based on these obstacles and policy instruments I have suggested improved measures for more efficient waste prevention work in the future. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Enligt prognoser från FN kommer världens befolkning att vara mellan 9,6 och 13,2 miljarder till år 2100. Samtidigt ökar den globala ekonomiska tillväxten och urbaniseringen där U-länder övergår till I-länder. Befolkningstillväxt och konsumtion ökar parallellt, vilket innebär en betydande påfrestning på jordens naturresurser. Även om Sverige har en god avfallshantering jämfört med andra europeiska länder finns det fortfarande mycket att göra. Vetenskapen visar att det finns stora miljömässiga fördelar med att minimera avfall jämfört med att återanvända eller återvinna.
Denna studies syfte är att undersöka vilka styrmedel och hinder som finns för avfallsförebyggande åtgärder på nationell och regional nivå. Även att identifiera hur tre... (More)
Enligt prognoser från FN kommer världens befolkning att vara mellan 9,6 och 13,2 miljarder till år 2100. Samtidigt ökar den globala ekonomiska tillväxten och urbaniseringen där U-länder övergår till I-länder. Befolkningstillväxt och konsumtion ökar parallellt, vilket innebär en betydande påfrestning på jordens naturresurser. Även om Sverige har en god avfallshantering jämfört med andra europeiska länder finns det fortfarande mycket att göra. Vetenskapen visar att det finns stora miljömässiga fördelar med att minimera avfall jämfört med att återanvända eller återvinna.
Denna studies syfte är att undersöka vilka styrmedel och hinder som finns för avfallsförebyggande åtgärder på nationell och regional nivå. Även att identifiera hur tre kommuner inom Västmanlands län arbetar med avfallsförebyggande åtgärder. Studiens mål är att utvärdera och analysera det insamlade litterära underlaget för att få en djupare förståelse för de incitament, metoder och hinder som finns för avfallsförebyggande åtgärder. Slutligen att eventuellt föreslå förbättringsåtgärder.
Studiens resultat visar att avfallsförebyggande åtgärder på EU-nivå är nära ihopkopplat med begreppet cirkulär ekonomi. Detta är något som även ses på nationell nivå där de avfallsförebyggande åtgärderna befästs i bland annat cirkulära affärsmodeller och konsumentkampanjer med fokus på minskat matsvinn och skräpplockning. På regional nivå framställs fyra konkreta målbilder som förankras i diverse aktiviteter som varje kommun ska anta. Målbilderna handlar om att minska avfallsmängderna inom kommunerna, minska matsvinnet i kommunala verksamheter samt att minska användning av engångsartiklar och förpackningar.
I en enkätundersökning med VafabMiljö framgår att alla tre kommunerna generellt jobbar på samma sätt trots de olika förutsättningar som finns. Detta kan med största sannolikhet förklaras med att en del av arbetet förvaltas regionalt genom VafabMiljö. Trots rådande pandemi framgår ett gediget arbete med avfallsförebyggande åtgärder.
I denna studie identifierar jag även tre huvudkategorier av hinder för den fortsatta insatsen med åtgärder för att förebygga avfall: (1) otydliga styrmedel, (2) ogynnsamma intressekonflikter och (3) ackumulativ produktion och konsumtion. Baserat på dessa hinder och granskade styrdokument har jag föreslagit förbättrade åtgärder för ett mer effektivt avfallsförebyggande arbete i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Henrietta LU
supervisor
organization
alternative title
En analys av styrmedel och hinder, med fokus på det kommunala avfallsförebyggande arbetet inom Västmanlands region
course
MVEM03 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
waste prevention, waste prevention plans, Swedish waste management, waste minimization Västmanland
language
Swedish
id
9060753
date added to LUP
2021-07-05 10:07:09
date last changed
2021-07-05 10:07:09
@misc{9060753,
 abstract   = {{Even though Sweden has a good waste management system compared to other European countries there is still much to be done in the prevention sector. The science shows that there are huge environmental benefits with waste prevention compared to recycling for example. There have been studies that analysed the Swedish national and municipal waste prevention plans that suggest there is a problem where there is too much focus on soft goals, ignorance of the drivers of waste generation and such.
The purpose of the study was to analyze the prevention plans and identify obstacles that governs waste prevention measures at national and regional level. Furthermore, the focus was to identify how municipalities within Västmanland County works with waste prevention measures. The aim of the study was to evaluate and analyze preventions plans combined with science studies to gain a deeper understanding of the incentives and obstacles that exist within waste prevention measures. Lastly, to suggest improvement measures.
With this study I identified three main categories of obstacles in the continued work with waste prevention measures: (1) unclear policy instruments, (2) adverse conflicts of interest and (3) accumulative production and consumption. Based on these obstacles and policy instruments I have suggested improved measures for more efficient waste prevention work in the future.}},
 author    = {{Nygren, Henrietta}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Avfallsförebyggande åtgärder handlar inte om avfall}},
 year     = {{2021}},
}