Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Utan publik är vi ingenting” - En kvalitativ studie på hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion under coronapandemin

Andersson, Mikaela LU and Hedin, John (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion i sken av coronapandemin som präglat 2020 och 2021. Vi vill se hur de tänker kring dessa teman då allt kulturliv helt stängdes ner hösten 2020 och ingen verksamhet kunde bedrivas. Vi har genomfört 10 kvalitativa intervjuer med individer som helt eller delvis försörjer sig på någon form av musikverksamhet. Respondenternas yrken är orkestermusiker, organist, musikalartist, sångare och frilansande instrumentalist. Urvalet som gjorde var ett målstyrt urval då respondenterna skulle uppfylla vissa kriterier för att kunna besvara frågeställningen. Efter operationalisering av syfte och frågeställning redovisas teori som... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion i sken av coronapandemin som präglat 2020 och 2021. Vi vill se hur de tänker kring dessa teman då allt kulturliv helt stängdes ner hösten 2020 och ingen verksamhet kunde bedrivas. Vi har genomfört 10 kvalitativa intervjuer med individer som helt eller delvis försörjer sig på någon form av musikverksamhet. Respondenternas yrken är orkestermusiker, organist, musikalartist, sångare och frilansande instrumentalist. Urvalet som gjorde var ett målstyrt urval då respondenterna skulle uppfylla vissa kriterier för att kunna besvara frågeställningen. Efter operationalisering av syfte och frågeställning redovisas teori som ligger som grund för uppsatsen. Teorin avhandlar identitet, erkännande, prekaritet, passion, yrkesidentitet och motivation. Intervjuerna analyserades tematiskt i flera steg vilket mynnade ut i ett resultat som visar att samtliga respondenter menar att de arbetar med sin passion och att detta kan ha positiva och negativa konsekvenser för både privatliv och för identiteten som är starkt förknippad med yrket. En stark yrkesidentitet förklaras via internaliserings- och socialiseringsteori samt att passionen också är en privat angelägenhet. Motivationen kommer för många ur gemensamt skapande och delandet av musiken med publiken. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion i sken av coronapandemin som präglat 2020 och 2021. Vi vill se hur de tänker kring dessa teman då allt kulturliv helt stängdes ner hösten 2020 och ingen verksamhet kunde bedrivas. Vi har genomfört 10 kvalitativa intervjuer med individer som helt eller delvis försörjer sig på någon form av musikverksamhet. Respondenternas yrken är orkestermusiker, organist, musikalartist, sångare och frilansande instrumentalist. Urvalet som gjorde var ett målstyrt urval då respondenterna skulle uppfylla vissa kriterier för att kunna besvara frågeställningen. Efter operationalisering av syfte och frågeställning redovisas teori som... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion i sken av coronapandemin som präglat 2020 och 2021. Vi vill se hur de tänker kring dessa teman då allt kulturliv helt stängdes ner hösten 2020 och ingen verksamhet kunde bedrivas. Vi har genomfört 10 kvalitativa intervjuer med individer som helt eller delvis försörjer sig på någon form av musikverksamhet. Respondenternas yrken är orkestermusiker, organist, musikalartist, sångare och frilansande instrumentalist. Urvalet som gjorde var ett målstyrt urval då respondenterna skulle uppfylla vissa kriterier för att kunna besvara frågeställningen. Efter operationalisering av syfte och frågeställning redovisas teori som ligger som grund för uppsatsen. Teorin avhandlar identitet, erkännande, prekaritet, passion, yrkesidentitet och motivation. Intervjuerna analyserades tematiskt i flera steg vilket mynnade ut i ett resultat som visar att samtliga respondenter menar att de arbetar med sin passion och att detta kan ha positiva och negativa konsekvenser för både privatliv och för identiteten som är starkt förknippad med yrket. En stark yrkesidentitet förklaras via internaliserings- och socialiseringsteori samt att passionen också är en privat angelägenhet. Motivationen kommer för många ur gemensamt skapande och delandet av musiken med publiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Mikaela LU and Hedin, John
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
musikers identitet, yrkesidentitet, prekaritet, erkännande, passion, kreativitet, motivation
language
Swedish
additional info
Författarna har bidragit jämställt till uppsatsen.
id
9060861
date added to LUP
2021-08-04 10:17:47
date last changed
2021-08-04 10:17:47
@misc{9060861,
 abstract   = {{Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion i sken av coronapandemin som präglat 2020 och 2021. Vi vill se hur de tänker kring dessa teman då allt kulturliv helt stängdes ner hösten 2020 och ingen verksamhet kunde bedrivas. Vi har genomfört 10 kvalitativa intervjuer med individer som helt eller delvis försörjer sig på någon form av musikverksamhet. Respondenternas yrken är orkestermusiker, organist, musikalartist, sångare och frilansande instrumentalist. Urvalet som gjorde var ett målstyrt urval då respondenterna skulle uppfylla vissa kriterier för att kunna besvara frågeställningen. Efter operationalisering av syfte och frågeställning redovisas teori som ligger som grund för uppsatsen. Teorin avhandlar identitet, erkännande, prekaritet, passion, yrkesidentitet och motivation. Intervjuerna analyserades tematiskt i flera steg vilket mynnade ut i ett resultat som visar att samtliga respondenter menar att de arbetar med sin passion och att detta kan ha positiva och negativa konsekvenser för både privatliv och för identiteten som är starkt förknippad med yrket. En stark yrkesidentitet förklaras via internaliserings- och socialiseringsteori samt att passionen också är en privat angelägenhet. Motivationen kommer för många ur gemensamt skapande och delandet av musiken med publiken.}},
 author    = {{Andersson, Mikaela and Hedin, John}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Utan publik är vi ingenting” - En kvalitativ studie på hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion under coronapandemin}},
 year     = {{2021}},
}