Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta utifrån programmet Family Infant Neurodevelopmental Education på en neonatalavdelning

Jakhammer, Emma LU and Flyman-Sparf, Felicia LU (2021) SBUM22 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I takt med att allt fler barn med lägre födelsevikt och kortare graviditetslängd kan räddas kommer barn och deras familjer i kontakt med avancerad sjukvård under en längre tid i början av barnets liv. NIDCAP är en modell som utvecklades med utgångspunkt hos det för tidigt födda barnets behov genom kunskap om barnets beteende och familjens särskilda vårdbehov. Från NIDCAP har FINE utvecklats som ett internationellt program för vård-personal inom neonatalvård som syftar till att förbättra den familjecentrerade utvecklingsstödjande vården av det för tidigt födda barnet.
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta utifrån Family Infant Neurodevelopmental Education (FINE) i det kliniska... (More)
Bakgrund: I takt med att allt fler barn med lägre födelsevikt och kortare graviditetslängd kan räddas kommer barn och deras familjer i kontakt med avancerad sjukvård under en längre tid i början av barnets liv. NIDCAP är en modell som utvecklades med utgångspunkt hos det för tidigt födda barnets behov genom kunskap om barnets beteende och familjens särskilda vårdbehov. Från NIDCAP har FINE utvecklats som ett internationellt program för vård-personal inom neonatalvård som syftar till att förbättra den familjecentrerade utvecklingsstödjande vården av det för tidigt födda barnet.
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta utifrån Family Infant Neurodevelopmental Education (FINE) i det kliniska omvårdnadsarbetet på en neonatal-avdelning.
Metod: Data samlades in med hjälp av intervjuer baserade på en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna genomfördes digitalt och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med både induktiv och deduktiv ansats. Totalt intervjuades sju sjuksköterskor, samtliga med specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård på två olika neonatal-avdelningar i Sverige.
Resultat: Intervjuerna resulterade i fyra kategorier; Observation är viktigt för att förstå barnets utveckling, Familjens enskilda behov formar den anpassade omvårdnaden, Lärandet är ett samspel mellan ledning, arbetsgrupp och den enskilda sjuksköterskan och Evidens.
Konklusion: Resultat visade att FINE är ett lättillgängligt program som kan var användbart på neonatalavdelningar i Sverige. Programmet var användbart både i teori och praktik. FINE-programmets utbildning gjorde att barnets behov uppmärksammades mer och i större utsträck-ning styrde hur vårdåtgärderna genomfördes på avdelningen. Kunskapen om det för tidigt födda barnets beteende förbättrades genom programmet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakhammer, Emma LU and Flyman-Sparf, Felicia LU
supervisor
organization
course
SBUM22 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
För tidigt födda barn, utvecklingsstödjande neonatalvård, familjecentrerad vård, NIDCAP-modellen, FINE-programmet
language
Swedish
id
9060879
date added to LUP
2021-07-07 16:03:40
date last changed
2021-07-07 16:03:40
@misc{9060879,
 abstract   = {{Bakgrund: I takt med att allt fler barn med lägre födelsevikt och kortare graviditetslängd kan räddas kommer barn och deras familjer i kontakt med avancerad sjukvård under en längre tid i början av barnets liv. NIDCAP är en modell som utvecklades med utgångspunkt hos det för tidigt födda barnets behov genom kunskap om barnets beteende och familjens särskilda vårdbehov. Från NIDCAP har FINE utvecklats som ett internationellt program för vård-personal inom neonatalvård som syftar till att förbättra den familjecentrerade utvecklingsstödjande vården av det för tidigt födda barnet. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta utifrån Family Infant Neurodevelopmental Education (FINE) i det kliniska omvårdnadsarbetet på en neonatal-avdelning. 
Metod: Data samlades in med hjälp av intervjuer baserade på en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna genomfördes digitalt och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med både induktiv och deduktiv ansats. Totalt intervjuades sju sjuksköterskor, samtliga med specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård på två olika neonatal-avdelningar i Sverige. 
Resultat: Intervjuerna resulterade i fyra kategorier; Observation är viktigt för att förstå barnets utveckling, Familjens enskilda behov formar den anpassade omvårdnaden, Lärandet är ett samspel mellan ledning, arbetsgrupp och den enskilda sjuksköterskan och Evidens. 
Konklusion: Resultat visade att FINE är ett lättillgängligt program som kan var användbart på neonatalavdelningar i Sverige. Programmet var användbart både i teori och praktik. FINE-programmets utbildning gjorde att barnets behov uppmärksammades mer och i större utsträck-ning styrde hur vårdåtgärderna genomfördes på avdelningen. Kunskapen om det för tidigt födda barnets beteende förbättrades genom programmet.}},
 author    = {{Jakhammer, Emma and Flyman-Sparf, Felicia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta utifrån programmet Family Infant Neurodevelopmental Education på en neonatalavdelning}},
 year     = {{2021}},
}