Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The importance of P2y12 receptors in the regulation of the neural activity and clearance in the brain of zebrafish

Wüstenhagen, Sofia (2021) MOBN03 20202
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
P2Y12-proteinets betydelse för Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en sjukdom som bryter ner hjärnan, vilket bland annat orsakas av en inlagring av det giftiga proteinet amyloid-β (Aβ) vilket leder till inflammation i hjärnan. Tidigare forskning har påvisat att en immuncell kallad mikroglia, vars normala funktion är att rensa bort Aβ, är involverad i sjukdomsförloppet. P2Y12 är ett protein som är lokaliserad på immuncellen och hjälper immuncellen att bibehålla hjärnans normala miljö. I vår studie har vi undersökt hur P2Y12 påverkar hjärnans funktioner i friskt och sjukt tillstånd. Detta genomfördes med hjälp av genmodifierade zebrafiskar som saknar p2y12, och icke genmodifierade zebrafiskar.

De tre olika beteenden som studerade... (More)
P2Y12-proteinets betydelse för Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en sjukdom som bryter ner hjärnan, vilket bland annat orsakas av en inlagring av det giftiga proteinet amyloid-β (Aβ) vilket leder till inflammation i hjärnan. Tidigare forskning har påvisat att en immuncell kallad mikroglia, vars normala funktion är att rensa bort Aβ, är involverad i sjukdomsförloppet. P2Y12 är ett protein som är lokaliserad på immuncellen och hjälper immuncellen att bibehålla hjärnans normala miljö. I vår studie har vi undersökt hur P2Y12 påverkar hjärnans funktioner i friskt och sjukt tillstånd. Detta genomfördes med hjälp av genmodifierade zebrafiskar som saknar p2y12, och icke genmodifierade zebrafiskar.

De tre olika beteenden som studerade var ångest, minne och rörelse. Det första beteendet, ångest, testades genom att utsätta fiskarna för en ny miljö och granska deras reaktion. När vi jämförde genmodifierade zebrafiskar med icke genmodifierade zebrafiskar såg vi en förändrad ångestnivå hos de icke genmodifierade fiskarna. Detta resultat pekar på att det borttagna proteinet är involverat i hjärnans ångestreaktion. I det andra beteendeförsöket kontrollerade vi om den genmodifierade zebrafiskens minne var påverkat av mutationen. Detta gjordes genom att fiskarna blev exponerade för två föremål med samma färg en lägre period. Därefter exponerades de för två likadana föremål med olika färger, en gammal och en ny färg. I normala fall ska en fisk med bra minne visa mer intresse för ett objekt med ny färg då den minns det gamla föremålet. Experimentet visade att den genmodifierade fisken var mest intresserad av det röda föremålet oavsett om det var nytt eller gammalt föremål. Detta kan tyda att den genmodifierade fisken har en färgpreferens för rött eller en nedsatt syn, men det kan också tyda på ett nedsatt minne på grund av avsaknad av P2y12. Den icke genmodifierade fisken visade störst intresse för det nya föremålet oavsett färg. Det sista beteendet som undersöktes var fiskens rörelse genom att studera yngel från båda fiskgrupperna. Resultatet visade att de genmodifierade ynglen hade en förändrad motorik än de icke genmodifierade yngel vid en viss ålder. En drog som främjar kramper användes på fiskarna för att se om motoriken ändrades. Den genmodifierade fisken visade sig röra sig annorlunda än den icke genmodifierade fisken vid denna medicinering. Detta kan tyda på att P2y12 på mikroglia behövs för att reglera hyperaktivitet i fiskarna. Slutligen undersöktes mikroglias förmåga att rensa upp Aβ i hjärnan. Experimentet utfördes genom att injicera Aβ i fiskyngels hjärna och sedan ta kort på hjärnan dag efter. Försöket visade att mikroglia hos de icke genmodifierade fiskarna innehöll en förändrade mängd Aβ än de andra fiskarnas mikroglia. Detta kan innebära att den genmodifierade fisken inte lyckas ta upp Aβ lika bra utan P2y12 proteinet.

Vår slutsats är att P2y12 proteinet är involverat i regleringen av neuronsignaler, vilket kan leda till ändrad motorik och syn, samt förändrat minne. P2y12 proteinet som är uttryckt på immuncellen verkar också vara involverat i upprensning av det giftiga proteinet Aβ. Detta kan tyda på att P2y12 proteinet är involverat Alzheimers sjukdom. För att förstå mekanismen bakom detta behöves ytterligare studier.

Masterprojekt i Molekylärbiologi, 60 hp, 2021
Biologiska institutionen, Lund Universitet

Handledare: Docent Petronella Kettunen
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wüstenhagen, Sofia
supervisor
organization
course
MOBN03 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9061437
date added to LUP
2021-07-09 10:12:16
date last changed
2021-07-09 10:12:16
@misc{9061437,
 author    = {{Wüstenhagen, Sofia}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The importance of P2y12 receptors in the regulation of the neural activity and clearance in the brain of zebrafish}},
 year     = {{2021}},
}