Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gruppdynamik inom projekt i byggbranschen

Turesson, Amanda LU and Elfadil, Dahlia LU (2021) In TVBP-21/5650 VMTL01 20211
Department of Building and Environmental Technology
Abstract (Swedish)
Titel: Gruppdynamik inom projekt i byggbranschen

Författare: Amanda Turesson & Dahlia Elfadil

Handledare: Radhlinah Aulin

Examinator: Anne Landin

Syfte & Mål: Examensarbetets syfte är att undersöka vilken roll gruppdynamik
spelar i projekt inom byggbranschen för att säkerställa ett
framgångsrikt projekt . Målet med studien är att sammanfatta ifall
Myers Briggs Type Indicator och Tuckmans grupputvecklingsmodell
är verktyg som företag inom byggbranschen kan tillämpa för att öka
gruppdynamiken vid skapandet av grupper eller arbetslag för att
därmed öka chansen för ett framgångsrikt projekt.

Problemställning: - Vilka förutsättningar finns vid skapandet av en ny grupp?
- Hur utvecklas gruppen över tid?
- Hur hanteras... (More)
Titel: Gruppdynamik inom projekt i byggbranschen

Författare: Amanda Turesson & Dahlia Elfadil

Handledare: Radhlinah Aulin

Examinator: Anne Landin

Syfte & Mål: Examensarbetets syfte är att undersöka vilken roll gruppdynamik
spelar i projekt inom byggbranschen för att säkerställa ett
framgångsrikt projekt . Målet med studien är att sammanfatta ifall
Myers Briggs Type Indicator och Tuckmans grupputvecklingsmodell
är verktyg som företag inom byggbranschen kan tillämpa för att öka
gruppdynamiken vid skapandet av grupper eller arbetslag för att
därmed öka chansen för ett framgångsrikt projekt.

Problemställning: - Vilka förutsättningar finns vid skapandet av en ny grupp?
- Hur utvecklas gruppen över tid?
- Hur hanteras konflikter inom gruppen?

Metod: Studien har genomförts genom en litteraturstudie samt en kvalitativ
enkätundersökning. Litteraturstudien har granskat litteratur och
forskningsarbeten som sedan har jämförts med erhållen respons från
enkätundersökningen, som totalt erhöll 7 svar.

Resultat: För en ny grupp följer grupputvecklingen Tuckmans
grupputvecklingsteori, vilken kan vara påverkbar vid
implementerandet av Myers Briggs Type Indicator. Konflikter i en ny
grupp kan även hanteras genom att använda sig av Myers Briggs Type
Indicator som ger projektgruppens medlemmar ett verktyg för att lära
känna varandras preferenser i ett tidigt skede och därmed minska
risken för konflikter likt en grupp som tidigare har erfarenheter av att
arbeta tillsammans från liknande projekt. (Less)
Abstract
Title: Group dynamics in projects in the construction industry

Authors: Amanda Turesson & Dahlia Elfadil

Supervisor: Radhlinah Aulin

Examiner: Anne Landin

Aim & Goal: The aim of the degree project is to investigate the role group
dynamics occupies in projects in the construction industry to ensure a
successful project. The goal of the study is to summarize if Myers
Briggs Type Indicator and Tuckman's group development theory are
tools that companies in the construction industry can apply to increase
group dynamics when creating groups or work teams, thereby
increasing the chance of a successful project.

Research questions: - What is the basis for creating a new group?
- How does the group develop over time?
- How... (More)
Title: Group dynamics in projects in the construction industry

Authors: Amanda Turesson & Dahlia Elfadil

Supervisor: Radhlinah Aulin

Examiner: Anne Landin

Aim & Goal: The aim of the degree project is to investigate the role group
dynamics occupies in projects in the construction industry to ensure a
successful project. The goal of the study is to summarize if Myers
Briggs Type Indicator and Tuckman's group development theory are
tools that companies in the construction industry can apply to increase
group dynamics when creating groups or work teams, thereby
increasing the chance of a successful project.

Research questions: - What is the basis for creating a new group?
- How does the group develop over time?
- How are conflicts managed within the group?

Method: The study was conducted through a literature study and a qualitative
survey. The literature study has examined literature and research
work which then have then been compared with the response received
from the survey, which received a total of 7 responses.

Findings: For a new group, group development follows Tuckman's group
development theory, which may be influential in the implementation of
the Myers Briggs Type Indicator. Conflicts in a new group can also be
managed by using the Myers Briggs Type Indicator, which gives the
project group members a tool to get to know each other's preferences at
an early stage and thereby reduce the risk of conflicts similar to a
group that have previous experience of working together from similar
projects. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Turesson, Amanda LU and Elfadil, Dahlia LU
supervisor
organization
alternative title
Group dynamics in projects in the construction industry
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gruppdynamik, Tuckmans Grupputvecklingsmodell, Grupputveckling, Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, Konflikthantering Group dynamics, Tuckman’s Theory of Group Development, Group Development, Conflict management
publication/series
TVBP-21/5650
report number
21/5650
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5650-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Radhlinah Aulin
Examinator: Anne Landin
id
9061777
date added to LUP
2021-09-01 12:15:44
date last changed
2021-09-01 12:15:44
@misc{9061777,
 abstract   = {{Title: Group dynamics in projects in the construction industry

Authors: Amanda Turesson & Dahlia Elfadil

Supervisor: Radhlinah Aulin

Examiner: Anne Landin

Aim & Goal: The aim of the degree project is to investigate the role group
dynamics occupies in projects in the construction industry to ensure a
successful project. The goal of the study is to summarize if Myers
Briggs Type Indicator and Tuckman's group development theory are
tools that companies in the construction industry can apply to increase
group dynamics when creating groups or work teams, thereby
increasing the chance of a successful project.

Research questions: - What is the basis for creating a new group?
 - How does the group develop over time?
 - How are conflicts managed within the group?

Method: The study was conducted through a literature study and a qualitative
survey. The literature study has examined literature and research
work which then have then been compared with the response received
from the survey, which received a total of 7 responses.

Findings: For a new group, group development follows Tuckman's group
development theory, which may be influential in the implementation of
the Myers Briggs Type Indicator. Conflicts in a new group can also be
managed by using the Myers Briggs Type Indicator, which gives the
project group members a tool to get to know each other's preferences at
an early stage and thereby reduce the risk of conflicts similar to a
group that have previous experience of working together from similar
projects.}},
 author    = {{Turesson, Amanda and Elfadil, Dahlia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBP-21/5650}},
 title    = {{Gruppdynamik inom projekt i byggbranschen}},
 year     = {{2021}},
}