Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bemötande av patienter med långvarig smärta ur ett genusperspektiv En litteraturstudie

Atterskog, Lisa LU and Lukka, Sara LU (2021) SJSK20 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Cirka 35% av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta (LS) och de ges olika
bemötanden byggda på subjektiva bedömningar av vårdpersonalen samt baserat på hur
patienten hanterar sin kroniska smärta. Syftet med litteraturstudien är att belysa hur kvinnor respektive män med LS bli bemötta inom vården. Den här studien
genomfördes som en icke-systematisk litteraturstudie. Vid noggrann analys av tolv
artiklar framkom två huvudteman: Stereotypa normer hos vårdpersonalen och
Copingstrategier avgör strategi för bemötande. Resultatet visar att hur sjuksköterskan bemöter patienter med LS är påverkat av stereotypiska normer som föreligger, exempelvis vilka copingstrategier som används, psykisk ohälsa och/eller sociala roller som... (More)
Cirka 35% av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta (LS) och de ges olika
bemötanden byggda på subjektiva bedömningar av vårdpersonalen samt baserat på hur
patienten hanterar sin kroniska smärta. Syftet med litteraturstudien är att belysa hur kvinnor respektive män med LS bli bemötta inom vården. Den här studien
genomfördes som en icke-systematisk litteraturstudie. Vid noggrann analys av tolv
artiklar framkom två huvudteman: Stereotypa normer hos vårdpersonalen och
Copingstrategier avgör strategi för bemötande. Resultatet visar att hur sjuksköterskan bemöter patienter med LS är påverkat av stereotypiska normer som föreligger, exempelvis vilka copingstrategier som används, psykisk ohälsa och/eller sociala roller som normer. Långdragna vårdprocesser och ojämlik behandling av patienter med LS innebär lidande och felfördelade resurser. Det är viktigt att sjuksköterskor i sin omvårdnadsroll är medvetna om och har kunskap kring hur stereotypa normer påverkar bemötandet av patienter med LS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Atterskog, Lisa LU and Lukka, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Responding to Patients with Chronic Pain From a Gender Perspective A literary review
course
SJSK20 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Långvarig smärta, Sjuksköterskans bemötande, Könsstereotypa roller, Könsskillnader
language
Swedish
id
9061938
date added to LUP
2021-11-26 10:55:04
date last changed
2021-11-26 10:55:04
@misc{9061938,
 abstract   = {{Cirka 35% av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta (LS) och de ges olika 
bemötanden byggda på subjektiva bedömningar av vårdpersonalen samt baserat på hur 
patienten hanterar sin kroniska smärta. Syftet med litteraturstudien är att belysa hur kvinnor respektive män med LS bli bemötta inom vården. Den här studien 
genomfördes som en icke-systematisk litteraturstudie. Vid noggrann analys av tolv 
artiklar framkom två huvudteman: Stereotypa normer hos vårdpersonalen och 
Copingstrategier avgör strategi för bemötande. Resultatet visar att hur sjuksköterskan bemöter patienter med LS är påverkat av stereotypiska normer som föreligger, exempelvis vilka copingstrategier som används, psykisk ohälsa och/eller sociala roller som normer. Långdragna vårdprocesser och ojämlik behandling av patienter med LS innebär lidande och felfördelade resurser. Det är viktigt att sjuksköterskor i sin omvårdnadsroll är medvetna om och har kunskap kring hur stereotypa normer påverkar bemötandet av patienter med LS.}},
 author    = {{Atterskog, Lisa and Lukka, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bemötande av patienter med långvarig smärta ur ett genusperspektiv En litteraturstudie}},
 year     = {{2021}},
}