Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mäns våld mot kvinnor i nära relation. -Två skildringar. En verklighet. En komparativ innehållsanalys av rättsväsendets respektive medias skildringar av problem i rättsprocessen.

Hallgren, Anna LU (2021) MRSK62 20211
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Under våren 2021, som konsekvens av att fem kvinnor dödades i Sverige av sin nuvarande/dåvarande partner, blossade både politiska och mediala diskussioner i samhället upp som rörde ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relation. Studien syftar till att med hjälp av metoden innehållsanalys analysera hur problem i rättsprocessen för mäns våld mot kvinnor i nära relation skildras i myndighetsdokument jämfört med hur samma problem skildras i media. Materialet som analyseras är metodstöd och tillsynsrapporter för polis och åklagare samt tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet under 2020. Materialet undersöks med utgångspunkt i en version av cripteori kopplat till rättshanteringen av sexualbrott, där den rättsliga... (More)
Under våren 2021, som konsekvens av att fem kvinnor dödades i Sverige av sin nuvarande/dåvarande partner, blossade både politiska och mediala diskussioner i samhället upp som rörde ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relation. Studien syftar till att med hjälp av metoden innehållsanalys analysera hur problem i rättsprocessen för mäns våld mot kvinnor i nära relation skildras i myndighetsdokument jämfört med hur samma problem skildras i media. Materialet som analyseras är metodstöd och tillsynsrapporter för polis och åklagare samt tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet under 2020. Materialet undersöks med utgångspunkt i en version av cripteori kopplat till rättshanteringen av sexualbrott, där den rättsliga hanteringen kritiseras för att osynliggöra bakomliggande maktstrukturer vid mäns våld mot kvinnor och utgår från att alla rättssubjekt ska agera rationellt och vara autonoma. Studien visar att media skriver betydligt lite och i flera fall inte alls om de problemområden
som identifierades i de utvalda metodstöden och tillsynsrapporterna samt att det finns förväntningar på en våldsutsatt kvinna där det inte alltid tas hänsyn till bakomliggande komplexa känslor, strukturer och brist på autonomi. (Less)
Popular Abstract
In the spring of 2021, there was an uprising in both politics and in media concerning men´s violence against women in Sweden. This was an effect risen from the cause of five female victims who met their death due to violence from their respective male partners/ex-partners in the interval of only three weeks. This study approaches how problems in the legal process of men´s domestic violence against women in Sweden are depicted in the legal system compared to how the same problems are depicted in media. The material that will be analyzed through the method content analysis are methodological support and supervision-reports of the police and prosecutors in Sweden and the Swedish papers Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen and
Svenska... (More)
In the spring of 2021, there was an uprising in both politics and in media concerning men´s violence against women in Sweden. This was an effect risen from the cause of five female victims who met their death due to violence from their respective male partners/ex-partners in the interval of only three weeks. This study approaches how problems in the legal process of men´s domestic violence against women in Sweden are depicted in the legal system compared to how the same problems are depicted in media. The material that will be analyzed through the method content analysis are methodological support and supervision-reports of the police and prosecutors in Sweden and the Swedish papers Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen and
Svenska Dagbladet during 2020. The material is analyzed with help from a version of “criptheory” in relation to the legal process of sexual offenses, where the legal process is criticized for making structural problems invisible when it comes to men´s domestic violence against women. The theory also criticizes the legal process for supposing that the female victim will act rational
and have full autonomy. The study shows that media writes little and in some cases nothing about the problems that could be identified in the methodological support and supervision-reports. The study also shows that there exist expectations on the women who have fallen victim of male violence, where structures and lack of autonomy are not always taken into account. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallgren, Anna LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, rättsväsendet, rättsprocess, media, maktstrukturer, autonomi.
language
Swedish
id
9062295
date added to LUP
2021-08-17 08:37:46
date last changed
2021-08-17 08:37:46
@misc{9062295,
 abstract   = {{Under våren 2021, som konsekvens av att fem kvinnor dödades i Sverige av sin nuvarande/dåvarande partner, blossade både politiska och mediala diskussioner i samhället upp som rörde ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relation. Studien syftar till att med hjälp av metoden innehållsanalys analysera hur problem i rättsprocessen för mäns våld mot kvinnor i nära relation skildras i myndighetsdokument jämfört med hur samma problem skildras i media. Materialet som analyseras är metodstöd och tillsynsrapporter för polis och åklagare samt tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet under 2020. Materialet undersöks med utgångspunkt i en version av cripteori kopplat till rättshanteringen av sexualbrott, där den rättsliga hanteringen kritiseras för att osynliggöra bakomliggande maktstrukturer vid mäns våld mot kvinnor och utgår från att alla rättssubjekt ska agera rationellt och vara autonoma. Studien visar att media skriver betydligt lite och i flera fall inte alls om de problemområden 
som identifierades i de utvalda metodstöden och tillsynsrapporterna samt att det finns förväntningar på en våldsutsatt kvinna där det inte alltid tas hänsyn till bakomliggande komplexa känslor, strukturer och brist på autonomi.}},
 author    = {{Hallgren, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mäns våld mot kvinnor i nära relation. -Två skildringar. En verklighet. En komparativ innehållsanalys av rättsväsendets respektive medias skildringar av problem i rättsprocessen.}},
 year     = {{2021}},
}