Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skarpnäck - ett förhållningssätt till det svenska 80-talets vardagsarkitektur

Borg, Viktor LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Det har sagts att alla arkitekturepoker brukar nå sitt bottenmärke någonstans runt 30 år. Under en praktik på ett arkitektkontor upplevde jag det på egen hand när jag arbetade med ett område i Stockholm. Strategin för området är att riva stora delar av dess bebyggelse från 80- och 90-talet. Jag uppfattar strategin som ett uttryck för en allmän impopularitet av arkitekturen från denna period — den arkitektur som är just runt 30 år. På grund av det tror jag det finns en risk att arkitektoniska kvalitéer och kulturhistoriska värden går förlorade. I detta examensarbete utforskar jag hur ett område från 80-talet kan utvecklas på ett annat sätt — i linje med dess karaktär och tidens idéer.

Skarpnäck är en söderförort i Stockholm som bebyggdes... (More)
Det har sagts att alla arkitekturepoker brukar nå sitt bottenmärke någonstans runt 30 år. Under en praktik på ett arkitektkontor upplevde jag det på egen hand när jag arbetade med ett område i Stockholm. Strategin för området är att riva stora delar av dess bebyggelse från 80- och 90-talet. Jag uppfattar strategin som ett uttryck för en allmän impopularitet av arkitekturen från denna period — den arkitektur som är just runt 30 år. På grund av det tror jag det finns en risk att arkitektoniska kvalitéer och kulturhistoriska värden går förlorade. I detta examensarbete utforskar jag hur ett område från 80-talet kan utvecklas på ett annat sätt — i linje med dess karaktär och tidens idéer.

Skarpnäck är en söderförort i Stockholm som bebyggdes under 80-talet. Området domineras av bostäder och har en stark karaktär med rik variation i takutformning, balkongplacering och proportioner på fönster. Skarpnäck befinner sig i periferin — både i staden och som vardagsarkitektur. Sedan 80-talet har inga omfattande förändringar skett i områdets karaktär. I den gällande programhandlingen från 2016 har Stockholms stad definierat ett antal områden i Skarpnäck för framtida bebyggelse och i vissa av dessa områden pågår arbete med att ta fram nya detaljplaner.

I detta examensarbete har jag gestaltat ett bostadskvarter i Skarpnäck med målet att det ska bidra till att stärka områdets karaktär och upplevelsemässiga kvalitéer. Det andra målet är att belysa en del av de arkitektoniska och kulturhistoriska värden som det svenska 80-talets vardagsarkitektur besitter, där Skarpnäck utgör ett exempel för detta. Som utgångspunkt har jag studerat texter av Charles Jencks och Robert Venturi samt intervjuat en av arkitekterna bakom Skarpnäcks formgivning, Klas Tham. (Less)
Abstract
It has been said that all architectural eras tend to reach their lowest point of popularity somewhere in their 30s. During an internship, I experienced
it first hand when I worked with an area in development in Stockholm. The strategy for the area was to demolish most of its buildings from the 1980s and 90s, buildings that are relatively young. I perceive the strategy as an expression for a general impopularity of the architecture from this period of time. Because of this, I believe there is a risk that architectural qualities and cultural-historical values from this period will be lost. In this thesis, I explore how an area from the 80s can be developed differently – in line with its character and the ideas from its time.

Skarpnäck is... (More)
It has been said that all architectural eras tend to reach their lowest point of popularity somewhere in their 30s. During an internship, I experienced
it first hand when I worked with an area in development in Stockholm. The strategy for the area was to demolish most of its buildings from the 1980s and 90s, buildings that are relatively young. I perceive the strategy as an expression for a general impopularity of the architecture from this period of time. Because of this, I believe there is a risk that architectural qualities and cultural-historical values from this period will be lost. In this thesis, I explore how an area from the 80s can be developed differently – in line with its character and the ideas from its time.

Skarpnäck is a southern suburb in Stockholm that was built in the 1980s. The area is dominated by residential buildings and is characterised by
a great variety in terms of roof angles, balcony placements and window proportions. Skarpnäck is in the periphery – both in the city and as everyday architecture. Since the 1980s, no extensive change has happened in the character of the area. The municipality of Stockholm has defined a number of areas in Skarpnäck for future development and in some of these areas the work has already started.

In this thesis, there is a proposal for a new residential quarter in Skarpnäck. The main goal is that the proposal will contribute to strengthen and develop the character of the area and its architectural qualities. The second goal is to shed light on some of the architectural and cultural-historical values that the Swedish everyday architecture of the 80s possesses, where Skarpnäck is an example of this. As a starting point, I have studied architectural theories by Charles Jencks and Robert Venturi and interviewed one of the architects from Skarpnäck’s original design, Klas Tham. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borg, Viktor LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
semiotik, tecken, kod, mångtydighet, motsättning, planerad variation, mening, postmodernism
language
Swedish
id
9062412
date added to LUP
2021-08-05 14:24:35
date last changed
2021-08-06 03:39:56
@misc{9062412,
 abstract   = {{It has been said that all architectural eras tend to reach their lowest point of popularity somewhere in their 30s. During an internship, I experienced
it first hand when I worked with an area in development in Stockholm. The strategy for the area was to demolish most of its buildings from the 1980s and 90s, buildings that are relatively young. I perceive the strategy as an expression for a general impopularity of the architecture from this period of time. Because of this, I believe there is a risk that architectural qualities and cultural-historical values from this period will be lost. In this thesis, I explore how an area from the 80s can be developed differently – in line with its character and the ideas from its time.

Skarpnäck is a southern suburb in Stockholm that was built in the 1980s. The area is dominated by residential buildings and is characterised by
a great variety in terms of roof angles, balcony placements and window proportions. Skarpnäck is in the periphery – both in the city and as everyday architecture. Since the 1980s, no extensive change has happened in the character of the area. The municipality of Stockholm has defined a number of areas in Skarpnäck for future development and in some of these areas the work has already started.

In this thesis, there is a proposal for a new residential quarter in Skarpnäck. The main goal is that the proposal will contribute to strengthen and develop the character of the area and its architectural qualities. The second goal is to shed light on some of the architectural and cultural-historical values that the Swedish everyday architecture of the 80s possesses, where Skarpnäck is an example of this. As a starting point, I have studied architectural theories by Charles Jencks and Robert Venturi and interviewed one of the architects from Skarpnäck’s original design, Klas Tham.}},
 author    = {{Borg, Viktor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skarpnäck - ett förhållningssätt till det svenska 80-talets vardagsarkitektur}},
 year     = {{2021}},
}