Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten

Fiskesund, Richard LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av ett ökat samarbete mot skatteplanering med ränteavdrag på den globala arenan fick Sverige nya skatteregler för företagssektorn innefattande bland annat generella ränteavdragsbegränsningsregler samt nya riktade ränteavdragsbegränsningsregler som träde i kraft den 1 januari 2019. Bakgrunden till det ökade internationella samarbetet mot skatteplanering med ränteavdrag har bland annat varit möjligheten för bolag att flytta lokala vinster utomlands där beskattningen är mer förmånlig. Bland annat har EU vidtagit åtgärder mot skatteplanering men problemet ur ett EU-rättsligt perspektiv är att vinstförflyttningar utgör ett hot mot nationella skattebaser först när det kommer till gränsöverskridande situationer. Detta gör att... (More)
Mot bakgrund av ett ökat samarbete mot skatteplanering med ränteavdrag på den globala arenan fick Sverige nya skatteregler för företagssektorn innefattande bland annat generella ränteavdragsbegränsningsregler samt nya riktade ränteavdragsbegränsningsregler som träde i kraft den 1 januari 2019. Bakgrunden till det ökade internationella samarbetet mot skatteplanering med ränteavdrag har bland annat varit möjligheten för bolag att flytta lokala vinster utomlands där beskattningen är mer förmånlig. Bland annat har EU vidtagit åtgärder mot skatteplanering men problemet ur ett EU-rättsligt perspektiv är att vinstförflyttningar utgör ett hot mot nationella skattebaser först när det kommer till gränsöverskridande situationer. Detta gör att intresset av att bekämpa gränsöverskridande skatteplanering måste vägas mot de fundamentala friheterna som utgör en av grundpelarna inom EU.
I denna uppsats undersöks huruvida Sveriges åtgärder i ljuset av det ökade internationella samarbetet mot skatteplanering med ränteavdrag är förenligt med EU-rätten, särskilt med tanke på att de tidigare svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna från år 2013 underkändes i Lexel-målet. I uppsatsen landar jag i slutsatsen att de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna inte är förenliga med EU-rätten samt att det inte finns något reellt behov av att införa nya riktade ränteavdragsbegränsningsregler. Vidare är jag kritisk till användandet av ränteavdragsbegränsningsregler som ett substitut till koncernbidragsregler vilket den svenska lagstiftaren har gjort både när det kommer till de generella samt de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna. (Less)
Abstract
In light of increased international cooperation against tax planning with interest deductions Sweden has enacted major changes to its coroporate income tax rules which entered into force on January 1, 2019. The new tax rules include general interest deduction limitation rules and new targeted interest deduction limitation rules. One of the international organisations that has taken measures against tax planning is the European union. But the problem from an EU legal perspective is that profit transfers pose a threat to national tax bases only when it comes to cross-border situations. This means that the interest in combating crossborder tax planning must be weighed against the fundamental freedoms that make up one of the cornerstones of... (More)
In light of increased international cooperation against tax planning with interest deductions Sweden has enacted major changes to its coroporate income tax rules which entered into force on January 1, 2019. The new tax rules include general interest deduction limitation rules and new targeted interest deduction limitation rules. One of the international organisations that has taken measures against tax planning is the European union. But the problem from an EU legal perspective is that profit transfers pose a threat to national tax bases only when it comes to cross-border situations. This means that the interest in combating crossborder tax planning must be weighed against the fundamental freedoms that make up one of the cornerstones of the EU.
This essay examines whether Sweden’s measures in light of the increased international cooperation against tax planning with interest deductions are compatible with EU law, given that the previous targeted interest deduction limitation rules from 2013 were not considered compatible with the freedom of establishment in the Lexel-case. My conclusion is that the targeted interest deduction limitation rules are not compatible with EU law and that there is no real need to introduce new targeted interest deduction limitation rules. Furthermore, I am critical of the Sweden’s use of interest deduction limitation rules as a substitute for group contribution rules. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fiskesund, Richard LU
supervisor
organization
alternative title
The Swedish interest deduction limitation rules compatibility with EU law
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, EU law, skatte rätt, tax law
language
Swedish
id
9062422
date added to LUP
2021-09-06 09:22:27
date last changed
2021-09-06 09:22:27
@misc{9062422,
 abstract   = {{In light of increased international cooperation against tax planning with interest deductions Sweden has enacted major changes to its coroporate income tax rules which entered into force on January 1, 2019. The new tax rules include general interest deduction limitation rules and new targeted interest deduction limitation rules. One of the international organisations that has taken measures against tax planning is the European union. But the problem from an EU legal perspective is that profit transfers pose a threat to national tax bases only when it comes to cross-border situations. This means that the interest in combating crossborder tax planning must be weighed against the fundamental freedoms that make up one of the cornerstones of the EU.
This essay examines whether Sweden’s measures in light of the increased international cooperation against tax planning with interest deductions are compatible with EU law, given that the previous targeted interest deduction limitation rules from 2013 were not considered compatible with the freedom of establishment in the Lexel-case. My conclusion is that the targeted interest deduction limitation rules are not compatible with EU law and that there is no real need to introduce new targeted interest deduction limitation rules. Furthermore, I am critical of the Sweden’s use of interest deduction limitation rules as a substitute for group contribution rules.}},
 author    = {{Fiskesund, Richard}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten}},
 year     = {{2021}},
}