Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lära av Lanthöjden - Om att bygga med landsbygdens attraktionskraft

Fällström, Ellen LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
När jag började fundera över hur jag skulle ta
mig an min sista tid på arkitektskolan visste
jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden.
Dels för att större delen av projekten i min
utbildning varit förlagda till urbana miljöer och
jag såg det därför som en möjlighet att arbeta
med en annan typ av plats och frågeställningar.
Det kommer sig också från att jag funderat över
min hembygd på landet i norra Västergötland.
Jag är uppvuxen vid Göta kanal i den lilla byn
Tåtorp och kanalen har präglat stora delar av
mitt liv. Mina föräldrar öppnade vandrarhem
och café som är beroende av turistsäsongen
längs Göta kanal. Jag har badat och paddlat på
dess vatten och under flera sommarsäsonger
arbetat som slussvärd för Göta... (More)
När jag började fundera över hur jag skulle ta
mig an min sista tid på arkitektskolan visste
jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden.
Dels för att större delen av projekten i min
utbildning varit förlagda till urbana miljöer och
jag såg det därför som en möjlighet att arbeta
med en annan typ av plats och frågeställningar.
Det kommer sig också från att jag funderat över
min hembygd på landet i norra Västergötland.
Jag är uppvuxen vid Göta kanal i den lilla byn
Tåtorp och kanalen har präglat stora delar av
mitt liv. Mina föräldrar öppnade vandrarhem
och café som är beroende av turistsäsongen
längs Göta kanal. Jag har badat och paddlat på
dess vatten och under flera sommarsäsonger
arbetat som slussvärd för Göta kanalbolag. Vilka
utvecklingsmöjligheter har min hembygd och
finns det ett behov av utveckling?

Landsbygden har också fått en stor aktualitet i
och med att Coronapandemin slog till för drygt
ett år sedan. När landsgränser stängdes utan att
lusten till att uppleva nya platser och behovet
av rekreation minskade ledde det till att många
letade sig ut på landsbygden. Att resa och turista
lokalt skapar också förutsättningar för en mer
hållbar turismin. Hållbarhetsfrågor intresserar
mig mycket och detta tillsammans med frågorna
kring landsbygdsutveckling gav uppslag till detta
examensarbete.

Arbetet har jag lagt upp i två huvuddelar.
En teoretisk del där jag studerar Göta kanal
historiskt och som fenomen. En kanal är inte
en punkt på kartan utan Göta kanal sträcker sig
tvärs över Sverige. Jag har undersökt hur jag ska
förhålla mig till detta fenomen. Utifrån dessa
studier har jag utvecklat två frågeställningar
och teser om landsbygdsutveckling och mötet
mellan kulturlandskap och arkitektur. Detta
har jag undersökt genom att gestalta ett tillägg
på Göta kanals enda ö Lanthöjden i skogarna
i norra Västergötland. Tillägget är ett rum för
lärande för att tillgängliggöra landsbygden för
fler målgrupper och under en längre säsong. (Less)
Popular Abstract
When I began to consider my thesis I knew
from an early stage that I wanted to work with a
rural area. During most of my university studies
the design projects had been located to urban
environments. I saw my thesis as an opportunity
to study another environment and different
questions. My interest for rural areas also
derives from my childhood on the countryside
in northern Västergötland. I was brought up
close to Göta Canal in the village of Tåtorp and
the canal has inflected great parts of my life. My
parents opened a hostel and café that depends
on the summer season of Göta Canal. I’ve been
swimming and canoeing in its waters and during
many seasons I worked as a lock keeper for Göta
kanalbolag. I’ve asked myself what... (More)
When I began to consider my thesis I knew
from an early stage that I wanted to work with a
rural area. During most of my university studies
the design projects had been located to urban
environments. I saw my thesis as an opportunity
to study another environment and different
questions. My interest for rural areas also
derives from my childhood on the countryside
in northern Västergötland. I was brought up
close to Göta Canal in the village of Tåtorp and
the canal has inflected great parts of my life. My
parents opened a hostel and café that depends
on the summer season of Göta Canal. I’ve been
swimming and canoeing in its waters and during
many seasons I worked as a lock keeper for Göta
kanalbolag. I’ve asked myself what potentials for
development does my childhood area have and
is it a necessity to aim for development?

Rural areas have seen an upswing in interest
due to the Corona pandemic. When countries
closed their borders without the lust for new
places and experiences declined people looked
to the countryside. Local traveling and tourism
also creates conditions for a more sustainable
turism industry. Sustainability questions with
my interest for rural development initiated this
thesis.

The thesis is divided into two main parts. One
theoretical part where I study the history and
phenomena of Göta Canal. A canal is not a point
on a map but it stretches across Sweden which
led me to study and try to understand how to
treat this phenomena. From these premises I
developed and formulated two questions and
hypothesizes considering rural development and
how you meet a cultural landscape. I studied
this by designing a room for learning on the
only island of Göta Canal. The ambition was to
increase the accessibility to this rural area as well
as extend the visiting season. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fällström, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
Learning from Lanthöjden - On developing rural environments
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
9062562
date added to LUP
2021-08-11 10:22:54
date last changed
2021-08-11 10:22:54
@misc{9062562,
 abstract   = {{När jag började fundera över hur jag skulle ta
mig an min sista tid på arkitektskolan visste
jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden.
Dels för att större delen av projekten i min
utbildning varit förlagda till urbana miljöer och
jag såg det därför som en möjlighet att arbeta
med en annan typ av plats och frågeställningar.
Det kommer sig också från att jag funderat över
min hembygd på landet i norra Västergötland.
Jag är uppvuxen vid Göta kanal i den lilla byn
Tåtorp och kanalen har präglat stora delar av
mitt liv. Mina föräldrar öppnade vandrarhem
och café som är beroende av turistsäsongen
längs Göta kanal. Jag har badat och paddlat på
dess vatten och under flera sommarsäsonger
arbetat som slussvärd för Göta kanalbolag. Vilka
utvecklingsmöjligheter har min hembygd och
finns det ett behov av utveckling?

Landsbygden har också fått en stor aktualitet i
och med att Coronapandemin slog till för drygt
ett år sedan. När landsgränser stängdes utan att
lusten till att uppleva nya platser och behovet
av rekreation minskade ledde det till att många
letade sig ut på landsbygden. Att resa och turista
lokalt skapar också förutsättningar för en mer
hållbar turismin. Hållbarhetsfrågor intresserar
mig mycket och detta tillsammans med frågorna
kring landsbygdsutveckling gav uppslag till detta
examensarbete.

Arbetet har jag lagt upp i två huvuddelar.
En teoretisk del där jag studerar Göta kanal
historiskt och som fenomen. En kanal är inte
en punkt på kartan utan Göta kanal sträcker sig
tvärs över Sverige. Jag har undersökt hur jag ska
förhålla mig till detta fenomen. Utifrån dessa
studier har jag utvecklat två frågeställningar
och teser om landsbygdsutveckling och mötet
mellan kulturlandskap och arkitektur. Detta
har jag undersökt genom att gestalta ett tillägg
på Göta kanals enda ö Lanthöjden i skogarna
i norra Västergötland. Tillägget är ett rum för
lärande för att tillgängliggöra landsbygden för
fler målgrupper och under en längre säsong.}},
 author    = {{Fällström, Ellen}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Lära av Lanthöjden - Om att bygga med landsbygdens attraktionskraft}},
 year     = {{2021}},
}