Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ruraliseringen och den flexibla bostaden - ett förtätningsförslag i Torna Hällestad

Möller, Tor LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
I takt med att coronapandemin blev mer påtaglig tvingades vårt samhälle till drastiska förändringar. När vi blev uppmanade att isolera oss ställde vi större krav på bostaden. Den skulle vara mer än bara ett ställe att bo på. Aktiviteter som vi tidigare utförde på andra platser, såsom arbete och träning, flyttade in i bostaden, och därmed blev hemmet en plats där vi spenderade både arbete och fritid. Svaret på frågan vad en bostad är fick en ny innebörd, och vår syn på bostaden och vilka behov den bör kunna uppfylla förändrades. Denna förändring påverkar naturligt nog hur vi kommer att se på bostaden i framtiden.

I detta examensarbete har jag studerat hur den framtida bostadssituationen kan komma att ändras efter de nya krav och behov på... (More)
I takt med att coronapandemin blev mer påtaglig tvingades vårt samhälle till drastiska förändringar. När vi blev uppmanade att isolera oss ställde vi större krav på bostaden. Den skulle vara mer än bara ett ställe att bo på. Aktiviteter som vi tidigare utförde på andra platser, såsom arbete och träning, flyttade in i bostaden, och därmed blev hemmet en plats där vi spenderade både arbete och fritid. Svaret på frågan vad en bostad är fick en ny innebörd, och vår syn på bostaden och vilka behov den bör kunna uppfylla förändrades. Denna förändring påverkar naturligt nog hur vi kommer att se på bostaden i framtiden.

I detta examensarbete har jag studerat hur den framtida bostadssituationen kan komma att ändras efter de nya krav och behov på bostaden många människor har fått under pandemin. Projektet kommer resultera i ett tänkt bostadsprojekt i byn Torna Hällestad, Skåne, planerad utifrån analyser av dagens trender på bostadsmarknaden. Idag ser vi en smygande ruralisering ta form, som svar på människors ökade krav på livskvalité och mera öppna ytor. Större, bättre planerade, och mera flexibla planlösningar är eftersökta av storstadsbor och kollektiva lösningar blir allt intressantare i takt med att allt fler vill flytta ut från städerna. Särskilt småstäder med en väl utvecklad kollektivtrafik eller andra möjligheter till pendling har blivit mer attraktiva, och finns det möjlighet att arbeta på distans större delen av arbetsveckan kan det också bli billigare att flytta ut från storstaden till en större bostad.

Under projektets gång har jag försökt lyssna till vilka nya behov som visat sig tydliga under pandemin, samt lyssnat till hur byborna i Torna Hällestad önskar att byn utvecklas. Projektet har mynnat ut till en förtätning av byn med fem flexibla hushåll samt tillgång till ett flertal kollektiva rum som är tänkta att vara tillgängliga för alla invånare i byn. (Less)
Popular Abstract
As the corona pandemic became increasingly manifest, our society was forced to make drastic changes. When we were told to quarantine, our place of residence had to provide for all the needs that could no longer be taken care of elsewhere, such as our work and workout routines. We looked to our home to fulfill these needs and thus our home became a place for both work and leisure. Our vision of what a home is, and what functions it is required to fulfill, changed. Naturally, this adjustment will inevitably affect how we will perceive our home in the future.

In this thesis, I have studied what the future of our home could look like, as our demands on the residence have changed during the pandemic. The result of the project is a... (More)
As the corona pandemic became increasingly manifest, our society was forced to make drastic changes. When we were told to quarantine, our place of residence had to provide for all the needs that could no longer be taken care of elsewhere, such as our work and workout routines. We looked to our home to fulfill these needs and thus our home became a place for both work and leisure. Our vision of what a home is, and what functions it is required to fulfill, changed. Naturally, this adjustment will inevitably affect how we will perceive our home in the future.

In this thesis, I have studied what the future of our home could look like, as our demands on the residence have changed during the pandemic. The result of the project is a suggestion for a residence in the town of Torna Hällestad in Skåne county. The design is based on studies of trends in today’s living situation. In Sweden we see an increasing ruralization as people tend to look for more spacious as well as more affordable homes rather than living in a cramped apartment in the city centre. Larger, better planned and more flexible solutions for the home are sought by city dwellers, many of whom also welcome the idea of shared space and tools as they move out of the cities. This trend is particularly present in smaller towns with good commuting opportunities to the larger cities in Sweden. Since working from home has become easier and even encouraged by employers, many people often find it cheaper to live in a larger home just a few minutes outside the larger city.

During the project I have attempted to identify which new needs have appeared during the pandemic, but I have also analyzed how the people of Torna Hällestad wish for the town to develop. The project has resulted in a densification of the town with five flexible households and several shared spaces available for the whole town to use. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Tor LU
supervisor
organization
alternative title
Ruralization and flexible housing - a densification proposal in Torna Hällestad
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
9062602
date added to LUP
2021-08-10 12:16:23
date last changed
2021-08-10 12:16:23
@misc{9062602,
 abstract   = {{I takt med att coronapandemin blev mer påtaglig tvingades vårt samhälle till drastiska förändringar. När vi blev uppmanade att isolera oss ställde vi större krav på bostaden. Den skulle vara mer än bara ett ställe att bo på. Aktiviteter som vi tidigare utförde på andra platser, såsom arbete och träning, flyttade in i bostaden, och därmed blev hemmet en plats där vi spenderade både arbete och fritid. Svaret på frågan vad en bostad är fick en ny innebörd, och vår syn på bostaden och vilka behov den bör kunna uppfylla förändrades. Denna förändring påverkar naturligt nog hur vi kommer att se på bostaden i framtiden.

I detta examensarbete har jag studerat hur den framtida bostadssituationen kan komma att ändras efter de nya krav och behov på bostaden många människor har fått under pandemin. Projektet kommer resultera i ett tänkt bostadsprojekt i byn Torna Hällestad, Skåne, planerad utifrån analyser av dagens trender på bostadsmarknaden. Idag ser vi en smygande ruralisering ta form, som svar på människors ökade krav på livskvalité och mera öppna ytor. Större, bättre planerade, och mera flexibla planlösningar är eftersökta av storstadsbor och kollektiva lösningar blir allt intressantare i takt med att allt fler vill flytta ut från städerna. Särskilt småstäder med en väl utvecklad kollektivtrafik eller andra möjligheter till pendling har blivit mer attraktiva, och finns det möjlighet att arbeta på distans större delen av arbetsveckan kan det också bli billigare att flytta ut från storstaden till en större bostad. 

Under projektets gång har jag försökt lyssna till vilka nya behov som visat sig tydliga under pandemin, samt lyssnat till hur byborna i Torna Hällestad önskar att byn utvecklas. Projektet har mynnat ut till en förtätning av byn med fem flexibla hushåll samt tillgång till ett flertal kollektiva rum som är tänkta att vara tillgängliga för alla invånare i byn.}},
 author    = {{Möller, Tor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ruraliseringen och den flexibla bostaden - ett förtätningsförslag i Torna Hällestad}},
 year     = {{2021}},
}