Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Folkitektur

Hildorsson, Erik LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Folkitektur handlar om att ta tillbaka trähantverkstraditioner till dagens byggnadsproduktioner. Projektet manifesterar trähantverket genom att bygga en kiosk med timringstekniker som dominerat svensk byggnadsproduktion i århundraden.

Ordet arkitektur kan delas upp i prefixet arki- som ursprungligen betyder överste eller mästare. Den andra delen -tektur kommer från grekiskans tekton som betyder timmerman eller trähantverkare. Sammansättningen av dessa ord blir då överste trähantverkare. Projektet vill vända upp och ner på överheten och ge tillbaka byggnadskulturen till folket.


Prefixet folki- betyder folkets traditioner i motsats till den härskande klassen. Sammansättningen folkitektur betyder således traditionellt trähantverk... (More)
Folkitektur handlar om att ta tillbaka trähantverkstraditioner till dagens byggnadsproduktioner. Projektet manifesterar trähantverket genom att bygga en kiosk med timringstekniker som dominerat svensk byggnadsproduktion i århundraden.

Ordet arkitektur kan delas upp i prefixet arki- som ursprungligen betyder överste eller mästare. Den andra delen -tektur kommer från grekiskans tekton som betyder timmerman eller trähantverkare. Sammansättningen av dessa ord blir då överste trähantverkare. Projektet vill vända upp och ner på överheten och ge tillbaka byggnadskulturen till folket.


Prefixet folki- betyder folkets traditioner i motsats till den härskande klassen. Sammansättningen folkitektur betyder således traditionellt trähantverk underifrån. Trähantverket är en motreaktion mot vår tids industriproduktion, där den folkliga byggnadskulturen ersatts av ett fåtal specialister och kapitalister.

Rådande industriella produktionsförhållanden ifrågasätts med projektets frågekonstruktion som grundar sig i uppluckringen av produktionsuppdelningen och vad som då händer med trädet, handen och verket i ett socialt, rytmiskt och materiellt perspektiv, då produktionen sker innan, under och efter industriproduktionen.

Projektet ger oss projektioner i text, bild, form och folk. Projektet ger oss projektioner i form av synteser ur dikotomin hantverk och industri. Projektet ger oss projektioner av alternativa produktionsförhållanden.

Projektet ger oss också Allkiosken, en kiosk som inte låter sig definieras som en viss typ av kiosk. Den är allt, palats, paviljong, lusthus, korvkiosk, glasskiosk, telefonkiosk, falafelkiosk, lekplats, monument, eller vad du vill att den ska vara.

Folkitektur bör ses som en konstnärlig kritisk praktik som aktiverar, manifesterar och rekonstruerar ett samspel för den materiella världens produktivkrafter: trädet, handen och verket. En sammanlänkning mellan händerna, tankarna i huvudet och materialet som bearbetas, som skapar arbetsglädje och en produktionsprocess bortom industrins själsdödande arbete. (Less)
Popular Abstract
Folkitecture is about bringing back woodcraft traditions to today’s building productions. The project manifests the woodcraft by building a kiosk with timbering techniques that have dominated Swedish building production for centuries.

The word architecture can be divided into the prefix archi- which originally means highest or master. The second part -tektur comes from the Greek tekton which means carpenter or wood craftsman. The composition of these words then becomes the master carpenter. The project wants to turn the power relations upside down and give back the building culture to the people. The prefix folki- means the traditions of the majority as opposed to the ruling class. The composition folkitecture means traditional wood... (More)
Folkitecture is about bringing back woodcraft traditions to today’s building productions. The project manifests the woodcraft by building a kiosk with timbering techniques that have dominated Swedish building production for centuries.

The word architecture can be divided into the prefix archi- which originally means highest or master. The second part -tektur comes from the Greek tekton which means carpenter or wood craftsman. The composition of these words then becomes the master carpenter. The project wants to turn the power relations upside down and give back the building culture to the people. The prefix folki- means the traditions of the majority as opposed to the ruling class. The composition folkitecture means traditional wood crafts from below. The woodwork is a counter-reaction to the industrial production of our time, where the popular building culture has been replaced by a few specialists and capitalists.

The project gives us the Allkiosken, a kiosk that cannot be defined as a certain type of kiosk. It is everything: palace, pavilion, gazebo, sausage kiosk, ice cream kiosk, telephone kiosk, falafel kiosk, playground, monument, or whatever you want it to be.

Folkitecture should be seen as an artistically critical practice that activates, manifests and reconstructs an interplay of the productive forces of the material world: the tree, the hand and the work. A link between the hands, the thoughts in the head and the material being processed, which creates joy of work and a production process beyond the industry’s soul-destroying work processes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hildorsson, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Folkitecture
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
9062813
date added to LUP
2021-08-24 13:50:46
date last changed
2021-08-24 13:50:46
@misc{9062813,
 abstract   = {{Folkitektur handlar om att ta tillbaka trähantverkstraditioner till dagens byggnadsproduktioner. Projektet manifesterar trähantverket genom att bygga en kiosk med timringstekniker som dominerat svensk byggnadsproduktion i århundraden. 

Ordet arkitektur kan delas upp i prefixet arki- som ursprungligen betyder överste eller mästare. Den andra delen -tektur kommer från grekiskans tekton som betyder timmerman eller trähantverkare. Sammansättningen av dessa ord blir då överste trähantverkare. Projektet vill vända upp och ner på överheten och ge tillbaka byggnadskulturen till folket. 


Prefixet folki- betyder folkets traditioner i motsats till den härskande klassen. Sammansättningen folkitektur betyder således traditionellt trähantverk underifrån. Trähantverket är en motreaktion mot vår tids industriproduktion, där den folkliga byggnadskulturen ersatts av ett fåtal specialister och kapitalister.

Rådande industriella produktionsförhållanden ifrågasätts med projektets frågekonstruktion som grundar sig i uppluckringen av produktionsuppdelningen och vad som då händer med trädet, handen och verket i ett socialt, rytmiskt och materiellt perspektiv, då produktionen sker innan, under och efter industriproduktionen. 

Projektet ger oss projektioner i text, bild, form och folk. Projektet ger oss projektioner i form av synteser ur dikotomin hantverk och industri. Projektet ger oss projektioner av alternativa produktionsförhållanden.

Projektet ger oss också Allkiosken, en kiosk som inte låter sig definieras som en viss typ av kiosk. Den är allt, palats, paviljong, lusthus, korvkiosk, glasskiosk, telefonkiosk, falafelkiosk, lekplats, monument, eller vad du vill att den ska vara.

Folkitektur bör ses som en konstnärlig kritisk praktik som aktiverar, manifesterar och rekonstruerar ett samspel för den materiella världens produktivkrafter: trädet, handen och verket. En sammanlänkning mellan händerna, tankarna i huvudet och materialet som bearbetas, som skapar arbetsglädje och en produktionsprocess bortom industrins själsdödande arbete.}},
 author    = {{Hildorsson, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Folkitektur}},
 year     = {{2021}},
}