Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Biojetbränsle och Reglering

Oskarsson, Eric LU (2021) FLYL01 20211
School of Aviation
Abstract (Swedish)
Detta arbete behandlar förutsättningarna för svenska flygbolags möjlighet att kunna utvecklas i en hållbar riktning inom en tio års period. Förutsättningarna analyseras ur ett politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt perspektiv. Bakgrunden till uppsatsen handlar om svenska regeringens krav på SAS att minska koldioxidutsläppen med 25% till år 2025, detta var ett krav i samband med regeringens rekapitalisering av SAS år 2020.

Till 2030 finns ett krav att reducera allt fossilt jetflygbränsle i Sverige med 30% och ersätta det med biojetbränsle. Det är idag möjligt att använda 50% biojetbränsle i flygbränslet men finns inte tillräckligt stor produktion. Forskning pågår med flygplan som drivs av 100%biojetbränsle och är rimligt att... (More)
Detta arbete behandlar förutsättningarna för svenska flygbolags möjlighet att kunna utvecklas i en hållbar riktning inom en tio års period. Förutsättningarna analyseras ur ett politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt perspektiv. Bakgrunden till uppsatsen handlar om svenska regeringens krav på SAS att minska koldioxidutsläppen med 25% till år 2025, detta var ett krav i samband med regeringens rekapitalisering av SAS år 2020.

Till 2030 finns ett krav att reducera allt fossilt jetflygbränsle i Sverige med 30% och ersätta det med biojetbränsle. Det är idag möjligt att använda 50% biojetbränsle i flygbränslet men finns inte tillräckligt stor produktion. Forskning pågår med flygplan som drivs av 100%biojetbränsle och är rimligt att kunna införa inom en tio års period. Ständig forskning och utveckling pågår för att effektivisera befintlig teknik. Det finns också möjligheter att reglera
flygtrafiken för att optimera den efter passagerarnas efterfrågan och på så sätt utvecklas i en hållbar riktning ekologiskt och ekonomiskt men även socialt. (Less)
Popular Abstract
This paper deals with the prerequisites for Swedish airlines opportunities to develop in a sustainable direction in period of ten years. The prerequisites are analysed out of a political, economic, social, and technological perspective. Background to the paper is about the Swedish governments requirement on SAS to lower their carbon dioxide pollution with 25% by year 2025, this demand was a result of the governments recapitalisation of SAS year 2020.

By the year 2030 there is a requirement to reduce all fossil jet fuel in Sweden with 30% and to replace it bio jet fuel. It is possible today to use 50% bio jet fuel in jet airplanes but not enough production possibilities. Research and development are ongoing to use 100% bio jet fuel and... (More)
This paper deals with the prerequisites for Swedish airlines opportunities to develop in a sustainable direction in period of ten years. The prerequisites are analysed out of a political, economic, social, and technological perspective. Background to the paper is about the Swedish governments requirement on SAS to lower their carbon dioxide pollution with 25% by year 2025, this demand was a result of the governments recapitalisation of SAS year 2020.

By the year 2030 there is a requirement to reduce all fossil jet fuel in Sweden with 30% and to replace it bio jet fuel. It is possible today to use 50% bio jet fuel in jet airplanes but not enough production possibilities. Research and development are ongoing to use 100% bio jet fuel and it is a fair assumption that it will be introduced within a period of ten years. Continious research and development are also taking place to refine existing technology. There are also possibilities to regulate the air traffic to optimise by passenger demand and due to that develop in a sustainable direction both in an ecological and economical perspective but also a social perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oskarsson, Eric LU
supervisor
organization
alternative title
Biojetfuel and Regulation
course
FLYL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Biojetbränsle, biobränsle, flyg, hållbarhet, globalisering, klimatavtryck, palmolja, höghöjdseffekt, FLYL01
language
Swedish
id
9062846
date added to LUP
2021-08-16 11:28:15
date last changed
2021-08-16 11:33:56
@misc{9062846,
 abstract   = {{Detta arbete behandlar förutsättningarna för svenska flygbolags möjlighet att kunna utvecklas i en hållbar riktning inom en tio års period. Förutsättningarna analyseras ur ett politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt perspektiv. Bakgrunden till uppsatsen handlar om svenska regeringens krav på SAS att minska koldioxidutsläppen med 25% till år 2025, detta var ett krav i samband med regeringens rekapitalisering av SAS år 2020. 

Till 2030 finns ett krav att reducera allt fossilt jetflygbränsle i Sverige med 30% och ersätta det med biojetbränsle. Det är idag möjligt att använda 50% biojetbränsle i flygbränslet men finns inte tillräckligt stor produktion. Forskning pågår med flygplan som drivs av 100%biojetbränsle och är rimligt att kunna införa inom en tio års period. Ständig forskning och utveckling pågår för att effektivisera befintlig teknik. Det finns också möjligheter att reglera 
flygtrafiken för att optimera den efter passagerarnas efterfrågan och på så sätt utvecklas i en hållbar riktning ekologiskt och ekonomiskt men även socialt.}},
 author    = {{Oskarsson, Eric}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Biojetbränsle och Reglering}},
 year     = {{2021}},
}