Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skatteflykt genom koncernbidrag och internprissättning - En studie av skatteundvikande förfaranden

Lakatos, David LU (2021) HARH13 20202
Department of Business Law
Abstract
This essay is about how companies in a community of interest make value
transfers between each other in the form of group contributions and transfer
pricing. Due to the vagueness of Swedish tax evasion regulations, companies
can not directly predict when a transaction is considered tax evasion. Group
contributions can be deducted from a companies income but only if the comany
meets the requirement in Chapter 35 Inkomstskattelagen. However, tax
avoidance can still be considered on group contribution if the group
contribution also meets the requiremnts contained in section 2 of
Skatteflyktslagen.
Transfer pricing contains a large part of the world trade, therefore greater
pressure is placed on the Swedish authorities to... (More)
This essay is about how companies in a community of interest make value
transfers between each other in the form of group contributions and transfer
pricing. Due to the vagueness of Swedish tax evasion regulations, companies
can not directly predict when a transaction is considered tax evasion. Group
contributions can be deducted from a companies income but only if the comany
meets the requirement in Chapter 35 Inkomstskattelagen. However, tax
avoidance can still be considered on group contribution if the group
contribution also meets the requiremnts contained in section 2 of
Skatteflyktslagen.
Transfer pricing contains a large part of the world trade, therefore greater
pressure is placed on the Swedish authorities to control these transactions so
that they do not adversely affect the national economy. Transfer pricing can be
used to make hidden profit transfers and this essay is partly about which
transactions are considered to be hidden profit transfers.
This essay deals mainly with how the correction rule in 14:19 IL and section 2
of skatteflykslagen become applicable to tax evasion procedures through
transfer pricing and group contributions. Therefore, the purpose of the essay is
to identify where the boundaries go when procedures can be taxed on the basis
of the correction rule and skatteflyktslagen. This is done through analyzing
legal cases around the legal area in order to try to present which behaviors and
transactions are considered to be tax evasion through group contributions and
transfer pricing (Less)
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen handlar om hur bolag i en intressegemenskap gör
värdeöverföringar mellan varandra i form av koncernbidrag samt internprissättning.
På grund av skatteflyktsbestämmelsers vaghet kan bolag inte direkt förutse om ett
förfarande är skatteflykt. Koncernbidrag kan göras avdrag på om det uppfyller de
kraven som finns i 35 kap inkomstskattelagen. Dock kan skatteflyktslagen
fortfarande bli tillämplig på ett koncernbidrag om koncernbidraget uppfyller alla
rekvisit som finns i 2§ skatteflyktslagen.
Internprissättning utgör en stor del av världshandeln därför läggs det större press på
våra myndigheter att kontrollera dessa transaktionerså de inte påverkar den svenska
skattebasen negativt. Internprissättning kan... (More)
Den här uppsatsen handlar om hur bolag i en intressegemenskap gör
värdeöverföringar mellan varandra i form av koncernbidrag samt internprissättning.
På grund av skatteflyktsbestämmelsers vaghet kan bolag inte direkt förutse om ett
förfarande är skatteflykt. Koncernbidrag kan göras avdrag på om det uppfyller de
kraven som finns i 35 kap inkomstskattelagen. Dock kan skatteflyktslagen
fortfarande bli tillämplig på ett koncernbidrag om koncernbidraget uppfyller alla
rekvisit som finns i 2§ skatteflyktslagen.
Internprissättning utgör en stor del av världshandeln därför läggs det större press på
våra myndigheter att kontrollera dessa transaktionerså de inte påverkar den svenska
skattebasen negativt. Internprissättning kan användas till att göra dolda
vinstöverföringar och uppsatsen tar upp vilka slags transaktioner som anses vara en
dold vinstöverföring.
Den här uppsatsen behandlar även hur korrigeringsregeln i 14:19 IL och 2§
skatteflyktslagen blir tillämpligt på skatteundvikande förfaranden genom
internprissättning och koncernbidrag. Därför är uppsatsens syfte att identifiera var
gränserna går vid när förfaranden kan upptaxeras med stöd av korrigeringsregeln
och skatteflyktslagen. Detta görs genom att analysera rättsfall kring rättsområdet
för att försöka framställa vilka beteenden och transaktioner som anses vara
skatteflykt genom koncernbidrag och internprissättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lakatos, David LU
supervisor
organization
course
HARH13 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internprissättning, Koncernbidrag, Skatteflykt, OECD, BEPS, Skatteflyktslagen, korrigeringsregeln. Jari Burmeister. Omkarakterisering av transaktioner. Legalitetsprincipen.
language
Swedish
id
9063113
date added to LUP
2021-08-16 16:20:26
date last changed
2021-08-16 16:20:26
@misc{9063113,
 abstract   = {{This essay is about how companies in a community of interest make value 
transfers between each other in the form of group contributions and transfer 
pricing. Due to the vagueness of Swedish tax evasion regulations, companies 
can not directly predict when a transaction is considered tax evasion. Group 
contributions can be deducted from a companies income but only if the comany 
meets the requirement in Chapter 35 Inkomstskattelagen. However, tax 
avoidance can still be considered on group contribution if the group 
contribution also meets the requiremnts contained in section 2 of 
Skatteflyktslagen.
Transfer pricing contains a large part of the world trade, therefore greater 
pressure is placed on the Swedish authorities to control these transactions so 
that they do not adversely affect the national economy. Transfer pricing can be 
used to make hidden profit transfers and this essay is partly about which 
transactions are considered to be hidden profit transfers. 
This essay deals mainly with how the correction rule in 14:19 IL and section 2 
of skatteflykslagen become applicable to tax evasion procedures through 
transfer pricing and group contributions. Therefore, the purpose of the essay is 
to identify where the boundaries go when procedures can be taxed on the basis 
of the correction rule and skatteflyktslagen. This is done through analyzing 
legal cases around the legal area in order to try to present which behaviors and 
transactions are considered to be tax evasion through group contributions and 
transfer pricing}},
 author    = {{Lakatos, David}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skatteflykt genom koncernbidrag och internprissättning - En studie av skatteundvikande förfaranden}},
 year     = {{2021}},
}