Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Statlig övervakning & Personlig integritet: En narrativ litteraturgenomgång & kvalitativ dokumentanalys av hemlig övervakning, personlig integritet och statlig maktutövning

Zahroun, Hind LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Hemlig övervakning är något som myndigheter uppskattar i sitt arbete mot brottslighet, men den kan även vara problematisk då den hamnar i konflikt med det grundläggande fri- och rättigheter som omfattar skyddet av den enskildes integritet. Bakgrunden i uppsatsen redogör för den personliga integriteten med koppling till lagar om tvångsmedel och därefter presenteras maktteorin utifrån Foucaults maktanalys. Syftet är att undersöka hur lagstiftningen förhåller sig till övervakning i relation till makt utifrån Foucaults maktanalys.Detta följs av en översikt över tidigare studier som gjorts inom ämnet övervakning. Metoden som använts i denna studie är en kombination av narrativ litteraturgenomgång samt kvalitativ dokumentanalys. Resultatet av... (More)
Hemlig övervakning är något som myndigheter uppskattar i sitt arbete mot brottslighet, men den kan även vara problematisk då den hamnar i konflikt med det grundläggande fri- och rättigheter som omfattar skyddet av den enskildes integritet. Bakgrunden i uppsatsen redogör för den personliga integriteten med koppling till lagar om tvångsmedel och därefter presenteras maktteorin utifrån Foucaults maktanalys. Syftet är att undersöka hur lagstiftningen förhåller sig till övervakning i relation till makt utifrån Foucaults maktanalys.Detta följs av en översikt över tidigare studier som gjorts inom ämnet övervakning. Metoden som använts i denna studie är en kombination av narrativ litteraturgenomgång samt kvalitativ dokumentanalys. Resultatet av denna studie visar att lagstiftningen garanterar medborgarna fri- och rättigheter där den enskildes integritet värnas om. Dock begränsas detta skydd vid lagöverträdelser där statliga myndigheter får rätten att göra intrång i ens personliga sfär och integritet, genom hemliga tvångsmedel, vilket representerar den repressiva makten inom lagstiftningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zahroun, Hind LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Övervakning, personlig integritet, lagstiftning, tvångsmedel, makt, litteraturgenomgång, dokumentanalys.
language
Swedish
id
9064069
date added to LUP
2021-09-03 15:35:31
date last changed
2021-09-03 15:35:53
@misc{9064069,
 abstract   = {{Hemlig övervakning är något som myndigheter uppskattar i sitt arbete mot brottslighet, men den kan även vara problematisk då den hamnar i konflikt med det grundläggande fri- och rättigheter som omfattar skyddet av den enskildes integritet. Bakgrunden i uppsatsen redogör för den personliga integriteten med koppling till lagar om tvångsmedel och därefter presenteras maktteorin utifrån Foucaults maktanalys. Syftet är att undersöka hur lagstiftningen förhåller sig till övervakning i relation till makt utifrån Foucaults maktanalys.Detta följs av en översikt över tidigare studier som gjorts inom ämnet övervakning. Metoden som använts i denna studie är en kombination av narrativ litteraturgenomgång samt kvalitativ dokumentanalys. Resultatet av denna studie visar att lagstiftningen garanterar medborgarna fri- och rättigheter där den enskildes integritet värnas om. Dock begränsas detta skydd vid lagöverträdelser där statliga myndigheter får rätten att göra intrång i ens personliga sfär och integritet, genom hemliga tvångsmedel, vilket representerar den repressiva makten inom lagstiftningen.}},
 author    = {{Zahroun, Hind}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Statlig övervakning & Personlig integritet: En narrativ litteraturgenomgång & kvalitativ dokumentanalys av hemlig övervakning, personlig integritet och statlig maktutövning}},
 year     = {{2021}},
}