Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intra and interspecific variation in metabolic rates of Odonata: in search for metabolic allometry

Metz, Moa (2021) BIOK01 20211
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Trollsländors metabolism ger svar på djurs utveckling

Ett djurs energibehov
Alla djur förbrukar energi för att kunna växa, reproducera sig och överleva. Eftersom energi är en begränsad resurs är vi tvungna att noggrant fördela den till olika konkurrerande energikrävande behov. Energi för livsnödvändiga processer prioriteras i jämförelse med icke-livsnödvändiga processer som till exempel reproduktion. Beroende på levnadssätt behöver olika arter olika mycket energi för sina livsnödvändiga processer.

Standard metabolisk hastighet (SMR), är måttet på den minimala energiförbrukningen för alla livsnödvändiga processer i kroppen. Olika arter har en stor variation i storlek och kroppsvikt och studier, utförda på framför allt däggdjur och... (More)
Trollsländors metabolism ger svar på djurs utveckling

Ett djurs energibehov
Alla djur förbrukar energi för att kunna växa, reproducera sig och överleva. Eftersom energi är en begränsad resurs är vi tvungna att noggrant fördela den till olika konkurrerande energikrävande behov. Energi för livsnödvändiga processer prioriteras i jämförelse med icke-livsnödvändiga processer som till exempel reproduktion. Beroende på levnadssätt behöver olika arter olika mycket energi för sina livsnödvändiga processer.

Standard metabolisk hastighet (SMR), är måttet på den minimala energiförbrukningen för alla livsnödvändiga processer i kroppen. Olika arter har en stor variation i storlek och kroppsvikt och studier, utförda på framför allt däggdjur och fåglar, visar att det finns en koppling mellan kroppsvikt och SMR. Denna koppling innebär att SMR ökar tillsammans med kroppsvikten och nyare studier visar att den ökningen skiljer sig mellan olika djur. Varför metabolism är intressant är för att om vi förstår hur och varför den är kopplad till andra egenskaper hos en art, kan det ge svar på många frågor om hur arter utvecklas och anpassar sig till den miljö de lever i. I nuläget finns det inte mycket forskning för SMR hos insekter så det är svårt att veta om SMR påverkas lika mycket av kroppsvikt som tidigare studier på andra djur har visat. Målet med min studie är att undersöka metabolism hos insektsordningen trollsländor, Odonata, och hur den är kopplad till deras kroppsvikt.

Att undersöka kopplingen mellan SMR och kroppsvikt
Att mäta SMR hos ett djur innebär att mäta mängden koldioxid som djuret producerar när den andas. Trollsländorna placerades i små kammare av plaströr som kopplas till en koldioxidmätare. Först behöver kammaren att tömmas på CO2 som finns luften. Detta gjordes med hjälp av kemikalier som binder CO2. Sedan läggs kamrarna med trollsländorna i in i ett klimatskåp inställt på 25°C där de får vila i 20-60 minuter beroende på art. Under den tiden kommer CO2 produceras inuti kammaren från trollsländornas andning. Efter det töms kamrarna på luft som förs in i koldioxidmätaren som registrerar den totala mängden producerad koldioxid och vi kan räkna ut SMR. För att undersöka om det finns någon koppling mellan SMR och kroppsvikt görs ett test i ett datorprogram som visar om det verkligen finns en koppling.

Mina resultat visar att det finns en stark koppling mellan SMR och kroppsvikt - den metaboliska hastigheten ökar tillsammans med kroppsvikten. Detta betyder att på något sätt har dessa två egenskaper blivit associerade med varandra. Orsaken till detta kan vi inte säkert veta. Det behövs ytterligare forskning för att ta reda på hur och varför en koppling mellan två olika egenskaper uppkommer. För trollsländor hade det varit intressant att undersöka om det finns andra egenskaper, förutom kroppsvikt, som också påverkar SMR. Sådana egenskaper kan till exempel vara aktivitetsnivå eller reproduktionsstatus. Varför forskning på koppling mellan olika egenskaper är viktig är för att det kan ge oss insikter och förklaringar till hur olika arter fungerar i naturen och hur de utvecklas i sin miljö.


Handledare: Erik Svensson, Andreas Nord
Examensarbete 15 hp i Biologi 2021
Biologiska institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Metz, Moa
supervisor
organization
course
BIOK01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
9064134
date added to LUP
2021-08-30 11:44:34
date last changed
2021-08-30 11:44:34
@misc{9064134,
 author    = {{Metz, Moa}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Intra and interspecific variation in metabolic rates of Odonata: in search for metabolic allometry}},
 year     = {{2021}},
}