Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Du skojar? Du är ju straight” - En kvalitativ intervjustudie om homosexuella personers upplevelser av att komma ut

Nordahl, Samantha LU (2021) SOCK04 20211
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Att komma ut är något som varje homosexuell person behöver ta ställning till. Beslutet att komma ut upplevs av många som svårt och skrämmande. Många homosexuella personer är oroliga eller rädda för reaktionerna som kan följa när de kommer ut. Detta eftersom vi lever i ett samhälle där heterosexualitet ännu betraktas som norm för människors sexuella läggning.
Denna studie syftar att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka homosexuella personers upplevelser av att komma ut. Med fokus på queerteori samt stigmateori ämnar denna studie att synliggöra de normer och strukturer som påverkar homosexuella personer i deras upplevelser av att komma ut. Åtta kvalitativa intervjuer har genomförts med personer som identifierar sig som homosexuella. Det... (More)
Att komma ut är något som varje homosexuell person behöver ta ställning till. Beslutet att komma ut upplevs av många som svårt och skrämmande. Många homosexuella personer är oroliga eller rädda för reaktionerna som kan följa när de kommer ut. Detta eftersom vi lever i ett samhälle där heterosexualitet ännu betraktas som norm för människors sexuella läggning.
Denna studie syftar att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka homosexuella personers upplevelser av att komma ut. Med fokus på queerteori samt stigmateori ämnar denna studie att synliggöra de normer och strukturer som påverkar homosexuella personer i deras upplevelser av att komma ut. Åtta kvalitativa intervjuer har genomförts med personer som identifierar sig som homosexuella. Det empiriska materialet har analyserats utifrån tematisk analys. Resultatet visar att stigma och heteronormativitet har en central roll i deltagarnas upplevelser av att komma ut. Deltagarnas hantering av deras sexualitet genom att bekräfta den, att besluta när de ska tala om den, att besluta när de inte ska tala om den eller när de väljer att frånskilja den från sig - är allt centralt för att komma ut. Att komma ut är för deltagarna således en ständigt social strävan. Denna studie belyser således hur homosexuella personer fortfarande möter svårigheter i samhället på grund av rådande normer och strukturer som normaliserar heterosexualitet. Även om homosexuella personer enligt lag bör betraktas som jämlika så innebär rådande normer och strukturer kring sexualitet att homosexuella personer betraktas som avvikande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordahl, Samantha LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Komma ut, homosexuell, heteronormativitet, stigma.
language
Swedish
id
9064493
date added to LUP
2021-09-06 11:50:23
date last changed
2021-09-06 11:50:23
@misc{9064493,
 abstract   = {{Att komma ut är något som varje homosexuell person behöver ta ställning till. Beslutet att komma ut upplevs av många som svårt och skrämmande. Många homosexuella personer är oroliga eller rädda för reaktionerna som kan följa när de kommer ut. Detta eftersom vi lever i ett samhälle där heterosexualitet ännu betraktas som norm för människors sexuella läggning.
Denna studie syftar att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka homosexuella personers upplevelser av att komma ut. Med fokus på queerteori samt stigmateori ämnar denna studie att synliggöra de normer och strukturer som påverkar homosexuella personer i deras upplevelser av att komma ut. Åtta kvalitativa intervjuer har genomförts med personer som identifierar sig som homosexuella. Det empiriska materialet har analyserats utifrån tematisk analys. Resultatet visar att stigma och heteronormativitet har en central roll i deltagarnas upplevelser av att komma ut. Deltagarnas hantering av deras sexualitet genom att bekräfta den, att besluta när de ska tala om den, att besluta när de inte ska tala om den eller när de väljer att frånskilja den från sig - är allt centralt för att komma ut. Att komma ut är för deltagarna således en ständigt social strävan. Denna studie belyser således hur homosexuella personer fortfarande möter svårigheter i samhället på grund av rådande normer och strukturer som normaliserar heterosexualitet. Även om homosexuella personer enligt lag bör betraktas som jämlika så innebär rådande normer och strukturer kring sexualitet att homosexuella personer betraktas som avvikande.}},
 author    = {{Nordahl, Samantha}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Du skojar? Du är ju straight” - En kvalitativ intervjustudie om homosexuella personers upplevelser av att komma ut}},
 year     = {{2021}},
}