Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman inom palliativ vård En Litteraturstudie

Johansson, David LU and Karlsson, Erik LU (2021) SJSK20 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sjuksköterskor inom palliativ vård arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv som beaktar patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov. Etiska dilemman uppstår då sjuksköterskor ställs inför ett svårt val där alla alternativ utmanar sjuksköterskans moraliska principer. Syfte: Att belysa och sammanställa vilka etiska dilemman som förekommer inom palliativ vård för vuxna patienter utifrån sjuksköterskors erfarenheter. Metod: Föreliggande studie genomfördes som en icke systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats och sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod inkluderades i urvalet. Resultat: Det identifierades tre teman utifrån tidigare studier som undersökt sjuksköterskors erfarenheter av etiska... (More)
Bakgrund: Sjuksköterskor inom palliativ vård arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv som beaktar patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov. Etiska dilemman uppstår då sjuksköterskor ställs inför ett svårt val där alla alternativ utmanar sjuksköterskans moraliska principer. Syfte: Att belysa och sammanställa vilka etiska dilemman som förekommer inom palliativ vård för vuxna patienter utifrån sjuksköterskors erfarenheter. Metod: Föreliggande studie genomfördes som en icke systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats och sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod inkluderades i urvalet. Resultat: Det identifierades tre teman utifrån tidigare studier som undersökt sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman. Dessa var: palliativ sedering, patientens närstående samt organisation och kollegor. Resultatet diskuterades mot Ternestedt et al. teori om de sex S:n inom palliativ vård. Slutsats: Sjuksköterskor upplever etiska dilemman utifrån tre huvudsakliga teman; palliativ sedering, patientens närstående samt organisation och kollegor. Inom dessa tre teman identifierades ett antal etiska dilemman som sjuksköterskor upplever i sin profession inom palliativ vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, David LU and Karlsson, Erik LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Erfarenheter, Etik, Etiska dilemman, Palliativ vård, Sjuksköterska
language
Swedish
id
9064643
date added to LUP
2021-11-26 10:52:28
date last changed
2021-11-26 10:52:28
@misc{9064643,
 abstract   = {{Bakgrund: Sjuksköterskor inom palliativ vård arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv som beaktar patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov. Etiska dilemman uppstår då sjuksköterskor ställs inför ett svårt val där alla alternativ utmanar sjuksköterskans moraliska principer. Syfte: Att belysa och sammanställa vilka etiska dilemman som förekommer inom palliativ vård för vuxna patienter utifrån sjuksköterskors erfarenheter. Metod: Föreliggande studie genomfördes som en icke systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats och sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod inkluderades i urvalet. Resultat: Det identifierades tre teman utifrån tidigare studier som undersökt sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman. Dessa var: palliativ sedering, patientens närstående samt organisation och kollegor. Resultatet diskuterades mot Ternestedt et al. teori om de sex S:n inom palliativ vård. Slutsats: Sjuksköterskor upplever etiska dilemman utifrån tre huvudsakliga teman; palliativ sedering, patientens närstående samt organisation och kollegor. Inom dessa tre teman identifierades ett antal etiska dilemman som sjuksköterskor upplever i sin profession inom palliativ vård.}},
 author    = {{Johansson, David and Karlsson, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman inom palliativ vård En Litteraturstudie}},
 year     = {{2021}},
}