Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den digitala kommunikativa organisationen

Svensson, Malin LU (2021) SKDK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
I denna abduktiva kvalitativa studie har tolv medarbetare från två sydsvenska kommuner intervjuas för att förstå upplevelser av omställningen från fysiskt kontorsarbete till hemarbete under Coronapandemin, samt hur det har påverkat upplevelsen av medarbetarengagemang i och med den digitaliserade informella kommunikationen. Genom tidigare forskning och teorier kopplade till organisationsförändring, förändringskommunikation och meningsskapande, diskuterar jag hur kommunikatörer kan arbeta med strategisk internkommunikation för att bidra i kommunala organisationers omställning till digital arbetsplats. Den empiriska studien visar att digitaliseringen av internkommunikation förändrar förutsättningarna för den informella kommunikationen och... (More)
I denna abduktiva kvalitativa studie har tolv medarbetare från två sydsvenska kommuner intervjuas för att förstå upplevelser av omställningen från fysiskt kontorsarbete till hemarbete under Coronapandemin, samt hur det har påverkat upplevelsen av medarbetarengagemang i och med den digitaliserade informella kommunikationen. Genom tidigare forskning och teorier kopplade till organisationsförändring, förändringskommunikation och meningsskapande, diskuterar jag hur kommunikatörer kan arbeta med strategisk internkommunikation för att bidra i kommunala organisationers omställning till digital arbetsplats. Den empiriska studien visar att digitaliseringen av internkommunikation förändrar förutsättningarna för den informella kommunikationen och därigenom även meningsskapandet, vilket påverkar medarbetarengagemanget och begränsar organisationskulturella uttryck. Här behöver kommunikatören, i en ledande roll, styra organisationsförändringen tillsammans med HR och digitaliseringsarbetet, genom strategisk informell kommunikation som bidrar till att organisationen uppnår sina mål. Denna förändring är komplex och behöver involvera samtliga medarbetare på individnivå. (Less)
Popular Abstract
In this abductive qualitative study, twelve co-workers from two Swedish public organizations are interviewed to understand their experiences of shifting from office based work to working from home, and how this shift enforce the experience of engagement through digitalized informal communication.
Through previous research and theories on organizational change, change
communication and sensemaking, I discuss how communication managers can
contribute to public organizations in their transformation to the digital workplace.
I argue that digitalization of internal communication changes the prospects of informal communication and sensemaking along with it, thereby affecting
co-worker engagement and limiting expressions of organizational... (More)
In this abductive qualitative study, twelve co-workers from two Swedish public organizations are interviewed to understand their experiences of shifting from office based work to working from home, and how this shift enforce the experience of engagement through digitalized informal communication.
Through previous research and theories on organizational change, change
communication and sensemaking, I discuss how communication managers can
contribute to public organizations in their transformation to the digital workplace.
I argue that digitalization of internal communication changes the prospects of informal communication and sensemaking along with it, thereby affecting
co-worker engagement and limiting expressions of organizational culture. This calls for a communication manager in a leading role to steer the organizational, together with Human Resource and digitalization units, through strategic informal communication in order to contribute to the goals of the organization. This change process is complex and needs to involve all coworkers on an individual level to be
successful. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
The Digital Communicative Organization
course
SKDK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategic internal communication, informal communication, change communication, sensemaking, digitalization, coworker engagement, cultural transformation, ISM, public organisations.
language
Swedish
id
9064669
date added to LUP
2021-09-03 13:31:30
date last changed
2021-09-03 13:31:30
@misc{9064669,
 abstract   = {{I denna abduktiva kvalitativa studie har tolv medarbetare från två sydsvenska kommuner intervjuas för att förstå upplevelser av omställningen från fysiskt kontorsarbete till hemarbete under Coronapandemin, samt hur det har påverkat upplevelsen av medarbetarengagemang i och med den digitaliserade informella kommunikationen. Genom tidigare forskning och teorier kopplade till organisationsförändring, förändringskommunikation och meningsskapande, diskuterar jag hur kommunikatörer kan arbeta med strategisk internkommunikation för att bidra i kommunala organisationers omställning till digital arbetsplats. Den empiriska studien visar att digitaliseringen av internkommunikation förändrar förutsättningarna för den informella kommunikationen och därigenom även meningsskapandet, vilket påverkar medarbetarengagemanget och begränsar organisationskulturella uttryck. Här behöver kommunikatören, i en ledande roll, styra organisationsförändringen tillsammans med HR och digitaliseringsarbetet, genom strategisk informell kommunikation som bidrar till att organisationen uppnår sina mål. Denna förändring är komplex och behöver involvera samtliga medarbetare på individnivå.}},
 author    = {{Svensson, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den digitala kommunikativa organisationen}},
 year     = {{2021}},
}