Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motivation till bättre källsortering och avfallsminskning - En kvantitativ studie om hur man kan motivera villahushåll till bättre källsortering och minskade avfallsmängder via en mobilapp

Khrais, Mariam B M LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Källsortering är en viktig process för att kunna spara på jordens resurser. Genom källsortering kan våra naturresurser komma in i ett kretslopp där de återvinns eller återanvänds. Syftet med denna studie är att genom kvantitativ enkätundersökning ta reda på hur man kan motivera villahushållen i Helsingborg Stad till bättre källsortering och minskade avfallsmängder genom en mobilapp. Som framtida innovationer tänker NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) utveckla en app för att underlätta och motivera villahushållen att hantera sina avfalls på ett bättre sätt. Genom denna uppsats undersöker jag vad villahushållen anser kan vara mest motiverande i en mobilapp samt vilka tjänster de förväntar sig att den här appen skall erbjuda. Syftet är också... (More)
Källsortering är en viktig process för att kunna spara på jordens resurser. Genom källsortering kan våra naturresurser komma in i ett kretslopp där de återvinns eller återanvänds. Syftet med denna studie är att genom kvantitativ enkätundersökning ta reda på hur man kan motivera villahushållen i Helsingborg Stad till bättre källsortering och minskade avfallsmängder genom en mobilapp. Som framtida innovationer tänker NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) utveckla en app för att underlätta och motivera villahushållen att hantera sina avfalls på ett bättre sätt. Genom denna uppsats undersöker jag vad villahushållen anser kan vara mest motiverande i en mobilapp samt vilka tjänster de förväntar sig att den här appen skall erbjuda. Syftet är också att ta reda på hur skiljer sig människors miljöbeteende beroende på kön, ålder och sysselsättning. Resultatet visar ett stort intresse från respondenterna till idén om NSR skulle erbjuda en mobilapp och att det finns olika styrmedel som kunderna tänker kan vara motiverande. Resultatet visar också ett positivt samband mellan ålder och miljömedvetenhet, ju äldre man är desto bättre man är på att källsortera. Kön och sysselsättning har inte visat någon större skillnad till miljömedvetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khrais, Mariam B M LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Källsortering, Avfall, Styrmedel, Beteende, App.
language
Swedish
id
9064888
date added to LUP
2021-09-06 17:03:22
date last changed
2021-09-06 17:03:22
@misc{9064888,
 abstract   = {{Källsortering är en viktig process för att kunna spara på jordens resurser. Genom källsortering kan våra naturresurser komma in i ett kretslopp där de återvinns eller återanvänds. Syftet med denna studie är att genom kvantitativ enkätundersökning ta reda på hur man kan motivera villahushållen i Helsingborg Stad till bättre källsortering och minskade avfallsmängder genom en mobilapp. Som framtida innovationer tänker NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) utveckla en app för att underlätta och motivera villahushållen att hantera sina avfalls på ett bättre sätt. Genom denna uppsats undersöker jag vad villahushållen anser kan vara mest motiverande i en mobilapp samt vilka tjänster de förväntar sig att den här appen skall erbjuda. Syftet är också att ta reda på hur skiljer sig människors miljöbeteende beroende på kön, ålder och sysselsättning. Resultatet visar ett stort intresse från respondenterna till idén om NSR skulle erbjuda en mobilapp och att det finns olika styrmedel som kunderna tänker kan vara motiverande. Resultatet visar också ett positivt samband mellan ålder och miljömedvetenhet, ju äldre man är desto bättre man är på att källsortera. Kön och sysselsättning har inte visat någon större skillnad till miljömedvetet.}},
 author    = {{Khrais, Mariam B M}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Motivation till bättre källsortering och avfallsminskning - En kvantitativ studie om hur man kan motivera villahushåll till bättre källsortering och minskade avfallsmängder via en mobilapp}},
 year     = {{2021}},
}