Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad, IFO insats - öppenvård vuxna missbruk, - En studie om öppenvårdens omorganisation

Sjöberg, Caroline LU and Khayzarane, Manar (2021) SOCK04 20211
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats avhandlar IFO insats - öppenvård vuxna missbruk, som är en organisation tillhörande Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad. IFO står för Individ och Familjeomsorg, och är en insats klienter kan bli beviljade under missbruksproblematik. Vi kommer i denna uppsats beteckna denna organisation med “IFO insats”.
Under 2019 påbörjades en diskussion kring öppenvården i Malmö. En omorganisation behövdes då öppenvården inte kunde erbjuda samma och likvärdig behandling till alla klienter i Malmö stad. Öppenvården var då indelad i olika stadsområden, och dessa stadsområden arbetade olika och hade olika resurser och tillgångar. Den 1 juli 2020 bildades IFO insats - öppenvård vuxna, som riktar sig till vuxna personer med... (More)
Denna uppsats avhandlar IFO insats - öppenvård vuxna missbruk, som är en organisation tillhörande Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad. IFO står för Individ och Familjeomsorg, och är en insats klienter kan bli beviljade under missbruksproblematik. Vi kommer i denna uppsats beteckna denna organisation med “IFO insats”.
Under 2019 påbörjades en diskussion kring öppenvården i Malmö. En omorganisation behövdes då öppenvården inte kunde erbjuda samma och likvärdig behandling till alla klienter i Malmö stad. Öppenvården var då indelad i olika stadsområden, och dessa stadsområden arbetade olika och hade olika resurser och tillgångar. Den 1 juli 2020 bildades IFO insats - öppenvård vuxna, som riktar sig till vuxna personer med missbruksproblematik. Under hösten 2020 påbörjades en ny öppenvård där olika arbetssätt och metoder skulle vävas samman, utvecklas och utmanas. Målet var att öppenvården ska vara mer individanpassad och likvärdig för alla Malmöbor, stadsområdena avskaffades och öppenvården är nu en och samma i Malmö.

Uppsatsen är en kvalitativ studie och undersökningen har bedrivits genom kvalitativa tematiska intervjuer med totalt nio medarbetare på IFO insats. Resultatet visar att informanterna beskriver processen som rörig och oklar. Den nya öppenvården är nu igång och resultatet av omorganisationen har visat sig mycket positiv och öppenvården i Malmö kan nu erbjuda likvärdig behandling till alla Malmöbor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Caroline LU and Khayzarane, Manar
supervisor
organization
course
SOCK04 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kompetensutveckling, arbetsmotivation, organisationsförändring, medarbetare och klienter.
language
Swedish
id
9064960
date added to LUP
2021-09-09 15:33:17
date last changed
2021-09-09 15:33:17
@misc{9064960,
 abstract   = {{Denna uppsats avhandlar IFO insats - öppenvård vuxna missbruk, som är en organisation tillhörande Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad. IFO står för Individ och Familjeomsorg, och är en insats klienter kan bli beviljade under missbruksproblematik. Vi kommer i denna uppsats beteckna denna organisation med “IFO insats”. 
Under 2019 påbörjades en diskussion kring öppenvården i Malmö. En omorganisation behövdes då öppenvården inte kunde erbjuda samma och likvärdig behandling till alla klienter i Malmö stad. Öppenvården var då indelad i olika stadsområden, och dessa stadsområden arbetade olika och hade olika resurser och tillgångar. Den 1 juli 2020 bildades IFO insats - öppenvård vuxna, som riktar sig till vuxna personer med missbruksproblematik. Under hösten 2020 påbörjades en ny öppenvård där olika arbetssätt och metoder skulle vävas samman, utvecklas och utmanas. Målet var att öppenvården ska vara mer individanpassad och likvärdig för alla Malmöbor, stadsområdena avskaffades och öppenvården är nu en och samma i Malmö.

Uppsatsen är en kvalitativ studie och undersökningen har bedrivits genom kvalitativa tematiska intervjuer med totalt nio medarbetare på IFO insats. Resultatet visar att informanterna beskriver processen som rörig och oklar. Den nya öppenvården är nu igång och resultatet av omorganisationen har visat sig mycket positiv och öppenvården i Malmö kan nu erbjuda likvärdig behandling till alla Malmöbor.}},
 author    = {{Sjöberg, Caroline and Khayzarane, Manar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad, IFO insats - öppenvård vuxna missbruk, - En studie om öppenvårdens omorganisation}},
 year     = {{2021}},
}