Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jagad av statistiken: En mixed methods-studie om arbetsförhållandena i det svenska skogsbruket

Jörhall, Melker LU (2021) SOCM04 20211
Sociology
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Under de senaste årtiondena har nya arbetsmiljöproblem uppstått för svenska skogsarbetare och skogsentreprenörer. Den här uppsatsen har därför undersökt svenska skogsarbetare och skogsentreprenörers uppfattningar om sin rådande arbetsmiljö. Det gjordes genom att kombinera semistrukturerade intervjuer och en statistisk enkätundersökning. Den primära forskningsfrågan uppsatsen sökte svar på var: Hur uppfattar skogsarbetare och skogsentreprenörer sina arbetsförhållanden?

Intervjuerna indikerade att det fanns delar av arbetet som intervjupersonerna fann givande, som exempelvis möjligheten att arbeta självständigt. Samtidigt så uppfattade många intervjupersoner arbetstempot som högt. Intervjupersoner ansåg också att deras arbetsprocess var... (More)
Under de senaste årtiondena har nya arbetsmiljöproblem uppstått för svenska skogsarbetare och skogsentreprenörer. Den här uppsatsen har därför undersökt svenska skogsarbetare och skogsentreprenörers uppfattningar om sin rådande arbetsmiljö. Det gjordes genom att kombinera semistrukturerade intervjuer och en statistisk enkätundersökning. Den primära forskningsfrågan uppsatsen sökte svar på var: Hur uppfattar skogsarbetare och skogsentreprenörer sina arbetsförhållanden?

Intervjuerna indikerade att det fanns delar av arbetet som intervjupersonerna fann givande, som exempelvis möjligheten att arbeta självständigt. Samtidigt så uppfattade många intervjupersoner arbetstempot som högt. Intervjupersoner ansåg också att deras arbetsprocess var styrd av ett tryck att nå produktionsmål som de ansåg var svåra att uppnå. Slutligen förekom uppfattningen att vissa aspekter av arbetsmiljöförhållanden som gjorde arbetet mer humant blev förbisett. Enkätstudien indikerade att respondenter upplevde ett högt arbetstempo och de kände sig underbetalda. Över hälften av respondenterna hade funderat på att sluta vid något tillfälle. Regressionsanalysen visade att upplevelsen att respondenten var underbetald hade en starkare påverkan än att arbetstempot var högt på respondenternas tankar (eller planer) på att lämna sina jobb. Jag drog slutsatsen att samtidigt som det fanns många aspekter av arbetsprocessen som uppfattades tillfredställande, så fanns det en känsla av maktlöshet hos arbetskraften och skogsentreprenörerna då de inte kunde ändra arbetets fokus på att uppnå statistiskt mätbara produktionsmål. Fokuset uppfattades ske på bekostnad av en försämrad arbetsmiljö. (Less)
Abstract
In recent decades new workplace problems have arisen for forestry workers, forest machine operators and forest contractors working in Swedish forests. This thesis examined how workers and contractors perceived their working conditions. This was done by using a combination of semi-structured interviews and a statistical survey. The primary research questions the thesis sought to answer was: How do forestry workers/forest machine operators and forest contractors perceive their working conditions?
The interviews indicated that there were features most interviewees found rewarding, for example the high degree of workplace autonomy. Nevertheless, it was quite common to perceive the work pace as high.

Interviewees also felt that their... (More)
In recent decades new workplace problems have arisen for forestry workers, forest machine operators and forest contractors working in Swedish forests. This thesis examined how workers and contractors perceived their working conditions. This was done by using a combination of semi-structured interviews and a statistical survey. The primary research questions the thesis sought to answer was: How do forestry workers/forest machine operators and forest contractors perceive their working conditions?
The interviews indicated that there were features most interviewees found rewarding, for example the high degree of workplace autonomy. Nevertheless, it was quite common to perceive the work pace as high.

Interviewees also felt that their labour process was governed by a pressure to reach production goals they considered difficult to achieve, and that aspects making the working conditions more humane were often overlooked. The survey showed that it was common for respondents to state that they experienced a high work pace and that they felt underpaid. Over half of the respondents had thought about quitting at some point. Regression results showed that feelings of being underpaid had a stronger impact than the high work pace on the respondents' thoughts (or plans) about leaving their jobs. In conclusion, while there were aspects of the labour process that felt satisfying, a sense of powerlessness amongst the workforce and the forest contractors was prevalent. Interviewees felt intensive pressure to reach production goals which were statistically measurable, and that this pressure led to difficult workplace conditions. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
“Så att jag förstår ju hur [skogsbolaget] räknar, och hur dom tänker. Det är bara att dom glömmer bort att det är människor som sitter och kör.”

Citatet är taget från en intervju med en skogsarbetare - och den här personen är inte ensam om sin upplevelse av hur det är att arbeta i skogen. Skogsbruket, som länge spelat en viktig roll för den svenska ekonomin, brottas med vissa typer av arbetsmiljöproblem. För att förstå vilka problemen är har jag i den här uppsatsen undersökt hur skogsarbetare och skogsentreprenörer uppfattar sina arbetsförhållanden.

Resultatet visar en splittrad bild av arbetsmiljön i skogen. Detta kom jag fram till efter att ha intervjuat flera skogsarbetare och entreprenörer samt skickat en enkät till... (More)
“Så att jag förstår ju hur [skogsbolaget] räknar, och hur dom tänker. Det är bara att dom glömmer bort att det är människor som sitter och kör.”

Citatet är taget från en intervju med en skogsarbetare - och den här personen är inte ensam om sin upplevelse av hur det är att arbeta i skogen. Skogsbruket, som länge spelat en viktig roll för den svenska ekonomin, brottas med vissa typer av arbetsmiljöproblem. För att förstå vilka problemen är har jag i den här uppsatsen undersökt hur skogsarbetare och skogsentreprenörer uppfattar sina arbetsförhållanden.

Resultatet visar en splittrad bild av arbetsmiljön i skogen. Detta kom jag fram till efter att ha intervjuat flera skogsarbetare och entreprenörer samt skickat en enkät till skogsarbetare som var medlemmar i GS-facket. Enkätens resultat visade att mer än 50% hade funderat på att lämna skogssektorn. En stor grupp ansåg att de var underbetalda och att tempot var högt. Samtidigt svarade många medlemmar att de trivdes bra på jobbet. En statistisk analys av enkätsvaren visade att trivsel på jobbet samt en rimlig lön var viktigare än ett lägre arbetstempo när det gäller frågan om man funderat på eller planerat att lämna skogssektorn.

Många intervjupersoner upplevde arbetet som givande eftersom de kunde arbeta utomhus, arbeta tillsammans i ett arbetslag och hade möjlighet att till viss del styra hur arbetsdagen lades upp. Ett problem som nämndes var dock att kunderna/skogsbolagen inte alltid förstod skogsarbetets förutsättningar. Många uppfattade att det enda som spelade roll var statistik. Ett högt tempo och så lågt pris som möjligt upplevdes vara högsta prioritet hos flertalet kunder. Väl utfört arbete uppfattade intervjupersonerna sällan att kunderna brydde sig så mycket om eller betalade rätt för.

I uppsatsen argumenterar jag att mycket av det som upplevs som dåligt, men även bra, med skogsarbetet härstammar från att arbetet drivs av siffror. Det fria arbetet är möjligt då det finns kunder som köper arbetets produkter, men kunderna sätter tuffa produktionsmål. De som arbetar i skogen bestämmer alltså hur arbetet ska läggas upp, men inte tempot. Vissa härdar ut. Andra ger upp. Dilemmat ligger i att det som krävs för lönsamhet, exempelvis högt tempo, också orsakar problem som arbetsskador. Utmaningen att balansera lönsamhet med vettiga arbetsförhållanden är något som naturligtvis gäller även för andra yrken. Därför är uppsatsen relevant även om du aldrig varit intresserad av skogsbruk eller skogsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jörhall, Melker LU
supervisor
organization
alternative title
Hunted by Statistics
course
SOCM04 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Eng: Forestry, Logging, Labour process theory, Management-By-stress, Rationalization, Working Conditions, Mixed methods.
language
Swedish
id
9064987
date added to LUP
2021-09-08 17:45:21
date last changed
2021-09-08 17:45:21
@misc{9064987,
 abstract   = {{In recent decades new workplace problems have arisen for forestry workers, forest machine operators and forest contractors working in Swedish forests. This thesis examined how workers and contractors perceived their working conditions. This was done by using a combination of semi-structured interviews and a statistical survey. The primary research questions the thesis sought to answer was: How do forestry workers/forest machine operators and forest contractors perceive their working conditions? 
The interviews indicated that there were features most interviewees found rewarding, for example the high degree of workplace autonomy. Nevertheless, it was quite common to perceive the work pace as high. 

Interviewees also felt that their labour process was governed by a pressure to reach production goals they considered difficult to achieve, and that aspects making the working conditions more humane were often overlooked. The survey showed that it was common for respondents to state that they experienced a high work pace and that they felt underpaid. Over half of the respondents had thought about quitting at some point. Regression results showed that feelings of being underpaid had a stronger impact than the high work pace on the respondents' thoughts (or plans) about leaving their jobs. In conclusion, while there were aspects of the labour process that felt satisfying, a sense of powerlessness amongst the workforce and the forest contractors was prevalent. Interviewees felt intensive pressure to reach production goals which were statistically measurable, and that this pressure led to difficult workplace conditions.}},
 author    = {{Jörhall, Melker}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Jagad av statistiken: En mixed methods-studie om arbetsförhållandena i det svenska skogsbruket}},
 year     = {{2021}},
}