Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utomståenderegeln i 57 kap 5 § IL - Är den ändamålsenlig efter decennier?

Badurgov, Adam LU (2021) HARH13 20202
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
I uppsatsen har syftet med 3:12-reglerna, särskilt utomståenderegeln i 57 kap. 5§ IL, framställts och analyserats. Därjämte studien har ägnats åt att undersöka hur praxis stämmer överens med utomståenderegelns ändamål. Metoden som har tillämpats är den rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att undersökningen genomförs med hjälp av rättskällorna så som förarbeten, författning, praxis och doktrin.

Syftet med 3:12-reglerna är att en fåmansföretagare som äger andelar och arbetar i ett fåmansföretag ska i största möjliga utsträckning få likartad beskattning av kapitalvinst eller arbetsprestation som en löntagare skulle ha fått i ett börsnoterat bolag. Utomståenderegeln är emellertid en undantagsregel från 3:12-reglerna,... (More)
Sammanfattning
I uppsatsen har syftet med 3:12-reglerna, särskilt utomståenderegeln i 57 kap. 5§ IL, framställts och analyserats. Därjämte studien har ägnats åt att undersöka hur praxis stämmer överens med utomståenderegelns ändamål. Metoden som har tillämpats är den rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att undersökningen genomförs med hjälp av rättskällorna så som förarbeten, författning, praxis och doktrin.

Syftet med 3:12-reglerna är att en fåmansföretagare som äger andelar och arbetar i ett fåmansföretag ska i största möjliga utsträckning få likartad beskattning av kapitalvinst eller arbetsprestation som en löntagare skulle ha fått i ett börsnoterat bolag. Utomståenderegeln är emellertid en undantagsregel från 3:12-reglerna, var andelar förövrigt uppfyller kvalifikationskravet. Utomståenderegeln återfinns i 57 kap. 5 § IL och är tillämplig när den skatteskyldige kan visa att utomstående direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger andelar i fåmansföretaget och har rätt till utdelning.

Vid bedömning av utomståenderegelns tillämpning ska förhållandet under beskattningsåret och fem föregående beskattningsår beaktas enligt 57 kap. 5 § IL. Utomståenderegeln har ansetts vara tillämplig i situationer där en andelsägare med annars kvalificerade andelar inte uppnår ekonomiskt fördel genom inkomstomvandling. I sin tolkning av karenstid har HFD uttalat att kravet på utomstående ägande under hela femårskarensperioden är en stark huvudregel, men bör inte ses som ett oeftergivligt krav. Praxisanalys visar dock att HFD har varit mycket restriktiv i sin bedömning av både andelskvalifikation och karenstid.

HFD tolkar utomstående ägande som betydande när andelsinnehav uppgår till minst 30 procent. Utifrån redogörelsen går det att konstatera att praxis i flera avseenden inte stämmer överens med regelns ändamål. Lagstiftarens primära syfte med utomståenderegeln är att upprätthålla neutralitet i beskattning, med fokus på nettobehållningen. För att uppnå denna neutralitet mellan inkomstslagen kapital och tjänst bör gränsen för utomstående ägande, enligt mina beräkningar, ligga på kring 40 procent. Majoritetsägarens andel av nettobehållning blir då likartad oberoende av om den väljer utdelning eller löneuttag och på så sätt kan neutralitet som åsyftas med 3:12- reglerna uppnås. (Less)
Abstract
Abstract
The purpose of the essay is to describe and analyze the motive that was behind the 3:12 rules, especially the outsider rule, and to examine how practice is consistent with its purpose. The main starting point for the regulations in question was that the taxpayer who owns shares and works in the company should, as far as possible, receive similar taxation for capital gains or work compensation as an employee in a listed company.

The outsider rule is an exception to these 3:12-rules. Companies with at least 30 percent external ownership are exempt from the strict tax rules that otherwise affect the owner operating in the company.

The outsider rule is found in chapter 57:5 of Swedish income tax law (IL). It is applicable... (More)
Abstract
The purpose of the essay is to describe and analyze the motive that was behind the 3:12 rules, especially the outsider rule, and to examine how practice is consistent with its purpose. The main starting point for the regulations in question was that the taxpayer who owns shares and works in the company should, as far as possible, receive similar taxation for capital gains or work compensation as an employee in a listed company.

The outsider rule is an exception to these 3:12-rules. Companies with at least 30 percent external ownership are exempt from the strict tax rules that otherwise affect the owner operating in the company.

The outsider rule is found in chapter 57:5 of Swedish income tax law (IL). It is applicable when the taxpayer can show that outsiders, directly or indirectly, to a significant extent, own a share in the company and are entitled to a dividend. In the assessment conditions during the tax year and five previous tax years must be taken into account. Despite these requirements being met, however, the shares shall be considered qualified if there are special reasons.

The Supreme Administrative Court has stated that requirements for outside ownership during the entire qualifying period are a strong main rule and should not be seen as an inalienable requirement. Here it can be stated that the Supreme Administrative Court's interpretation of the waiting period goes beyond what is the purpose of the provision.

The Supreme Administrative Court's interpretation of the term significant scope constitutes, at least, 30 percent of shares in the company. I have concluded that this limit must be raised to, at least, 40 percent in order to maintain neutrality between the type of income, capital and services. In this study, it is also stated that the application of the outsider rule has been strict, and the assessment goes beyond what is the purpose of the outsider rule in 57:5 § Swedish income tax law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Badurgov, Adam LU
supervisor
organization
course
HARH13 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Utomståenderegel, fåmansföretag, inkomstskatt
language
Swedish
id
9065798
date added to LUP
2021-09-21 11:12:25
date last changed
2021-09-21 11:12:25
@misc{9065798,
 abstract   = {{Abstract 
The purpose of the essay is to describe and analyze the motive that was behind the 3:12 rules, especially the outsider rule, and to examine how practice is consistent with its purpose. The main starting point for the regulations in question was that the taxpayer who owns shares and works in the company should, as far as possible, receive similar taxation for capital gains or work compensation as an employee in a listed company. 
	 
The outsider rule is an exception to these 3:12-rules. Companies with at least 30 percent external ownership are exempt from the strict tax rules that otherwise affect the owner operating in the company. 
 
The outsider rule is found in chapter 57:5 of Swedish income tax law (IL). It is applicable when the taxpayer can show that outsiders, directly or indirectly, to a significant extent, own a share in the company and are entitled to a dividend. In the assessment conditions during the tax year and five previous tax years must be taken into account. Despite these requirements being met, however, the shares shall be considered qualified if there are special reasons. 
	 
The Supreme Administrative Court has stated that requirements for outside ownership during the entire qualifying period are a strong main rule and should not be seen as an inalienable requirement. Here it can be stated that the Supreme Administrative Court's interpretation of the waiting period goes beyond what is the purpose of the provision. 
 
The Supreme Administrative Court's interpretation of the term significant scope constitutes, at least, 30 percent of shares in the company. I have concluded that this limit must be raised to, at least, 40 percent in order to maintain neutrality between the type of income, capital and services. In this study, it is also stated that the application of the outsider rule has been strict, and the assessment goes beyond what is the purpose of the outsider rule in 57:5 § Swedish income tax law.}},
 author    = {{Badurgov, Adam}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utomståenderegeln i 57 kap 5 § IL - Är den ändamålsenlig efter decennier?}},
 year     = {{2021}},
}