Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Den kvinnliga brottslingen” - En kvalitativ studie om medias framställning av tre kvinnliga brottslingar

Njie, Fatoumata LU (2021) SOCK05 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Detta arbete ämnar att undersöka kvinnors brottslighet och hur kvinnan som brottsling skildras i två
svenska tidningar. Analysmaterialet bestod sammanlagt av tio artiklar från Aftonbladet och Expressen.
För att besvara arbetets syfte och frågeställningar har en kvalitativ innehållsanalys valts som metod.
Genom att fokusera på ord och text i utvalda nyhetsartiklar ämnar studien att undersöka vilka
tolkningar som går att göras i skildringen av de tre kvinnliga gärningspersonerna. För att öka
förståelsen för det valda ämnet har det insamlade materialet även analyserats med hjälp av Michel
Foucault diskursteori, Judith Butlers teori som behandlar genuskonstruktioner samt Ingrid Lander som
talar om den normativa femininiteten.
Därefter... (More)
Detta arbete ämnar att undersöka kvinnors brottslighet och hur kvinnan som brottsling skildras i två
svenska tidningar. Analysmaterialet bestod sammanlagt av tio artiklar från Aftonbladet och Expressen.
För att besvara arbetets syfte och frågeställningar har en kvalitativ innehållsanalys valts som metod.
Genom att fokusera på ord och text i utvalda nyhetsartiklar ämnar studien att undersöka vilka
tolkningar som går att göras i skildringen av de tre kvinnliga gärningspersonerna. För att öka
förståelsen för det valda ämnet har det insamlade materialet även analyserats med hjälp av Michel
Foucault diskursteori, Judith Butlers teori som behandlar genuskonstruktioner samt Ingrid Lander som
talar om den normativa femininiteten.
Därefter har tre diskurser kunnat urskiljas som har benämnts som: “kvinnan som galen”, “kvinnan som
avvikande” och “kvinnan som offer”.
Resultatet av studien visar att media spelar en avgörande roll till att föreställningar om kvinnliga
brottslingar reproduceras och till slut accepteras som allmänna sanningar. I studien framgick det hur
artiklarna förhåller sig till den normativa femininiteten vid konstruktionen av den kriminella kvinnan,
vilket synliggör normen för en kvinna ska vara enligt samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Njie, Fatoumata LU
supervisor
organization
course
SOCK05 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kvinna, brottslighet, avvikare, normativ femininitet, diskurs
language
Swedish
id
9066089
date added to LUP
2021-09-28 09:09:43
date last changed
2021-09-28 09:09:43
@misc{9066089,
 abstract   = {{Detta arbete ämnar att undersöka kvinnors brottslighet och hur kvinnan som brottsling skildras i två
svenska tidningar. Analysmaterialet bestod sammanlagt av tio artiklar från Aftonbladet och Expressen.
För att besvara arbetets syfte och frågeställningar har en kvalitativ innehållsanalys valts som metod.
Genom att fokusera på ord och text i utvalda nyhetsartiklar ämnar studien att undersöka vilka
tolkningar som går att göras i skildringen av de tre kvinnliga gärningspersonerna. För att öka
förståelsen för det valda ämnet har det insamlade materialet även analyserats med hjälp av Michel
Foucault diskursteori, Judith Butlers teori som behandlar genuskonstruktioner samt Ingrid Lander som
talar om den normativa femininiteten.
Därefter har tre diskurser kunnat urskiljas som har benämnts som: “kvinnan som galen”, “kvinnan som
avvikande” och “kvinnan som offer”.
Resultatet av studien visar att media spelar en avgörande roll till att föreställningar om kvinnliga
brottslingar reproduceras och till slut accepteras som allmänna sanningar. I studien framgick det hur
artiklarna förhåller sig till den normativa femininiteten vid konstruktionen av den kriminella kvinnan,
vilket synliggör normen för en kvinna ska vara enligt samhället.}},
 author    = {{Njie, Fatoumata}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Den kvinnliga brottslingen” - En kvalitativ studie om medias framställning av tre kvinnliga brottslingar}},
 year     = {{2021}},
}