Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre universitetsstudenters sociala verklighet

Tolge Blidh, Carina LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
ABSTRACT
Titel: Äldre universitetsstudenters sociala verklighet
Författare: Carina Tolge-Blidh
Sociologi kandidatkurs SOCK07 vårterminen 2021
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Handledare: Birgitta Ericson
Allt fler äldre studenter söker sig till universitet och högskolor i Sverige. Hur upplever dessa äldre universitetsstudenter den sociala studiemiljön? På vilket sätt upplever äldre universitetsstudenter att deras nya identitet/roll som studerande påverkar deras självbild och sociala relationer utanför studiemiljön? Internationella studier visar att äldre studenter blir exkluderade socialt av sina yngre kurskamrater och möter motstånd privat när de förändras under studiernas gång. För att försöka få en uppfattning... (More)
ABSTRACT
Titel: Äldre universitetsstudenters sociala verklighet
Författare: Carina Tolge-Blidh
Sociologi kandidatkurs SOCK07 vårterminen 2021
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Handledare: Birgitta Ericson
Allt fler äldre studenter söker sig till universitet och högskolor i Sverige. Hur upplever dessa äldre universitetsstudenter den sociala studiemiljön? På vilket sätt upplever äldre universitetsstudenter att deras nya identitet/roll som studerande påverkar deras självbild och sociala relationer utanför studiemiljön? Internationella studier visar att äldre studenter blir exkluderade socialt av sina yngre kurskamrater och möter motstånd privat när de förändras under studiernas gång. För att försöka få en uppfattning om hur situationen ser ut i Sverige, gjorde jag åtta etnografiska djupintervjuer med universitetsstudenter i åldrarna 38–48 år. De studerade på flera olika universitet och hade erfarenhet från såväl enstaka kurser som kandidat/mastersprogram och yrkesinriktade program. Samtliga har varit yrkesverksamma under många år innan de påbörjade sina nuvarande studier. Den teoretiska utgångspunkten är den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om betydelsen av habitus och kulturellt kapital på utbildningens sociala fält. Studien visar att de som går in i studierna med ett högt kulturellt kapital, och som kommer från en akademisk miljö, upplever att de bara mött positiva reaktioner på sitt beslut att börja studera, och inga reaktioner på att de blivit förändrade av studierna. Däremot har de ofta medvetet avstått från social interaktion med sina kurskamrater utanför studiemiljön. De har också ofta upplevt samarbetet som frustrerande. De studenter som har arbetarbakgrund upplever att insteget till studier var högre; de tvivlade ofta på sin egen kapacitet och gjorde flera försök innan de hittade rätt. De upplevde oftast relationerna till studiekamraterna som goda. De fick mestadels positiv respons i början av sina studier, men fick också en del negativa kommentar, speciellt som tiden gick. De har också i högre grad stött på problem i sin privata sociala miljö, där de upplevt att de måste mörka sin kunskap eller låtsas vara sitt gamla jag för att passa in, eller så tvingas de omvärdera tidigare relationer. De har också ofta upplevt en större personlig förändring och förändrad identitet jämfört med de äldre studenter som kom från en akademisk miljö. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
ABSTRACT
Titel: Äldre universitetsstudenters sociala verklighet
Författare: Carina Tolge-Blidh
Sociologi kandidatkurs SOCK07 vårterminen 2021
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Handledare: Birgitta Ericson
Allt fler äldre studenter söker sig till universitet och högskolor i Sverige. Hur upplever dessa äldre universitetsstudenter den sociala studiemiljön? På vilket sätt upplever äldre universitetsstudenter att deras nya identitet/roll som studerande påverkar deras självbild och sociala relationer utanför studiemiljön? Internationella studier visar att äldre studenter blir exkluderade socialt av sina yngre kurskamrater och möter motstånd privat när de förändras under studiernas gång. För att försöka få en uppfattning... (More)
ABSTRACT
Titel: Äldre universitetsstudenters sociala verklighet
Författare: Carina Tolge-Blidh
Sociologi kandidatkurs SOCK07 vårterminen 2021
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Handledare: Birgitta Ericson
Allt fler äldre studenter söker sig till universitet och högskolor i Sverige. Hur upplever dessa äldre universitetsstudenter den sociala studiemiljön? På vilket sätt upplever äldre universitetsstudenter att deras nya identitet/roll som studerande påverkar deras självbild och sociala relationer utanför studiemiljön? Internationella studier visar att äldre studenter blir exkluderade socialt av sina yngre kurskamrater och möter motstånd privat när de förändras under studiernas gång. För att försöka få en uppfattning om hur situationen ser ut i Sverige, gjorde jag åtta etnografiska djupintervjuer med universitetsstudenter i åldrarna 38–48 år. De studerade på flera olika universitet och hade erfarenhet från såväl enstaka kurser som kandidat/mastersprogram och yrkesinriktade program. Samtliga har varit yrkesverksamma under många år innan de påbörjade sina nuvarande studier. Den teoretiska utgångspunkten är den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om betydelsen av habitus och kulturellt kapital på utbildningens sociala fält. Studien visar att de som går in i studierna med ett högt kulturellt kapital, och som kommer från en akademisk miljö, upplever att de bara mött positiva reaktioner på sitt beslut att börja studera, och inga reaktioner på att de blivit förändrade av studierna. Däremot har de ofta medvetet avstått från social interaktion med sina kurskamrater utanför studiemiljön. De har också ofta upplevt samarbetet som frustrerande. De studenter som har arbetarbakgrund upplever att insteget till studier var högre; de tvivlade ofta på sin egen kapacitet och gjorde flera försök innan de hittade rätt. De upplevde oftast relationerna till studiekamraterna som goda. De fick mestadels positiv respons i början av sina studier, men fick också en del negativa kommentar, speciellt som tiden gick. De har också i högre grad stött på problem i sin privata sociala miljö, där de upplevt att de måste mörka sin kunskap eller låtsas vara sitt gamla jag för att passa in, eller så tvingas de omvärdera tidigare relationer. De har också ofta upplevt en större personlig förändring och förändrad identitet jämfört med de äldre studenter som kom från en akademisk miljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tolge Blidh, Carina LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledord: Student, universitet, äldre, social miljö
language
Swedish
id
9066093
date added to LUP
2021-09-28 08:59:42
date last changed
2021-09-28 08:59:42
@misc{9066093,
 abstract   = {{ABSTRACT
Titel: Äldre universitetsstudenters sociala verklighet
Författare: Carina Tolge-Blidh
Sociologi kandidatkurs SOCK07 vårterminen 2021
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Handledare: Birgitta Ericson
Allt fler äldre studenter söker sig till universitet och högskolor i Sverige. Hur upplever dessa äldre universitetsstudenter den sociala studiemiljön? På vilket sätt upplever äldre universitetsstudenter att deras nya identitet/roll som studerande påverkar deras självbild och sociala relationer utanför studiemiljön? Internationella studier visar att äldre studenter blir exkluderade socialt av sina yngre kurskamrater och möter motstånd privat när de förändras under studiernas gång. För att försöka få en uppfattning om hur situationen ser ut i Sverige, gjorde jag åtta etnografiska djupintervjuer med universitetsstudenter i åldrarna 38–48 år. De studerade på flera olika universitet och hade erfarenhet från såväl enstaka kurser som kandidat/mastersprogram och yrkesinriktade program. Samtliga har varit yrkesverksamma under många år innan de påbörjade sina nuvarande studier. Den teoretiska utgångspunkten är den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om betydelsen av habitus och kulturellt kapital på utbildningens sociala fält. Studien visar att de som går in i studierna med ett högt kulturellt kapital, och som kommer från en akademisk miljö, upplever att de bara mött positiva reaktioner på sitt beslut att börja studera, och inga reaktioner på att de blivit förändrade av studierna. Däremot har de ofta medvetet avstått från social interaktion med sina kurskamrater utanför studiemiljön. De har också ofta upplevt samarbetet som frustrerande. De studenter som har arbetarbakgrund upplever att insteget till studier var högre; de tvivlade ofta på sin egen kapacitet och gjorde flera försök innan de hittade rätt. De upplevde oftast relationerna till studiekamraterna som goda. De fick mestadels positiv respons i början av sina studier, men fick också en del negativa kommentar, speciellt som tiden gick. De har också i högre grad stött på problem i sin privata sociala miljö, där de upplevt att de måste mörka sin kunskap eller låtsas vara sitt gamla jag för att passa in, eller så tvingas de omvärdera tidigare relationer. De har också ofta upplevt en större personlig förändring och förändrad identitet jämfört med de äldre studenter som kom från en akademisk miljö.}},
 author    = {{Tolge Blidh, Carina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Äldre universitetsstudenters sociala verklighet}},
 year     = {{2021}},
}