Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Språkförmåga och tidigare språkprestationers prediktiva värde vid inlärning av ett främmande språk

Mastio, Alessandra LU and Nivemyhr, Melina LU (2021) LOGM81 20211
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte. Studien syftade till att undersöka om tidigare språkförmåga och språkprestationer, mätt med tre deltest, kan predicera inlärning av ett nytt språk. Vidare undersöktes relationen mellan vardera deltest samt deltagarnas utbildningsnivå i relation till resultatet.
Metod. 45 vuxna deltagare rekryterades till studien. Llama B och Llama D användes som mått på språkprestation och LexTALE som mått på tidigare engelsk språkförmåga. Deltagarna fick vistas i ett virtuellt kök för att lära sig namnen på 30 köksobjekt på mandarin. Slutligen fick de genomföra ett ordtest bestående av de 30 orden.
Resultat. Resultaten visade på att regressionsmodellen med Llama B, Llama D och LexTALE som prediktorer kunde förklara 49,3% av variansen på antal... (More)
Syfte. Studien syftade till att undersöka om tidigare språkförmåga och språkprestationer, mätt med tre deltest, kan predicera inlärning av ett nytt språk. Vidare undersöktes relationen mellan vardera deltest samt deltagarnas utbildningsnivå i relation till resultatet.
Metod. 45 vuxna deltagare rekryterades till studien. Llama B och Llama D användes som mått på språkprestation och LexTALE som mått på tidigare engelsk språkförmåga. Deltagarna fick vistas i ett virtuellt kök för att lära sig namnen på 30 köksobjekt på mandarin. Slutligen fick de genomföra ett ordtest bestående av de 30 orden.
Resultat. Resultaten visade på att regressionsmodellen med Llama B, Llama D och LexTALE som prediktorer kunde förklara 49,3% av variansen på antal rätt på ordtestet. Llama B var genomgående den starkaste prediktorn, både i den ursprungliga modellen samt vid post-hoc-analyser. LexTALE var en signifikant prediktor i två av tre modeller. Korrelationsberäkningen mellan vardera deltest uppvisade inget samband. Beträffande utbildningsnivå och antal rätt på ordtest förekom en medelhög korrelation (r=0,459).
Slutsatser. Llama B kan predicera hur en individ presterar vid ordinlärning av ett nytt språk. Llama Ds reliabilitet ifrågasätts utifrån studiens fynd samt tidigare forskning. (Less)
Popular Abstract
Purpose. This study aimed to investigate whether general language abilities and previous language experience, measured by three tests, can predict the learning of a new language. Furthermore, the relationship between each test was investigated and the participants’ level of education was examined in relation to learning performance.
Method. 45 adult participants were recruited for this study. Llama B and Llama D were used as a measure of language performance and LexTALE as a measure of English proficiency. The participants’ task was to learn the Mandarin names of 30 objects in a virtual kitchen. Following the learning session, the participants performed a vocabulary test assessing their knowledge of the 30 Mandarin words.
Results. The... (More)
Purpose. This study aimed to investigate whether general language abilities and previous language experience, measured by three tests, can predict the learning of a new language. Furthermore, the relationship between each test was investigated and the participants’ level of education was examined in relation to learning performance.
Method. 45 adult participants were recruited for this study. Llama B and Llama D were used as a measure of language performance and LexTALE as a measure of English proficiency. The participants’ task was to learn the Mandarin names of 30 objects in a virtual kitchen. Following the learning session, the participants performed a vocabulary test assessing their knowledge of the 30 Mandarin words.
Results. The results show that the regression model with Llama B, Llama D and LexTALE as predictors could explain 49,3 % of the variance in performance. Llama B was consistently the strongest predictor, both in the original model and in a post-hoc analysis. LexTALE was a significant predictor in two of three models. No correlations between the different tests emerged. Regarding level of education and right answers on the word test, there was a medium correlation (r=0,459).
Conclusions. Llama B can predict how an individual performs when learning words in a foreign language. Llama D's reliability is questioned based on the study's findings and previous research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mastio, Alessandra LU and Nivemyhr, Melina LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Llama B, Llama D, LexTALE, språkinlärning
language
Swedish
id
9066136
date added to LUP
2021-09-27 08:41:09
date last changed
2021-09-27 08:41:09
@misc{9066136,
 abstract   = {{Syfte. Studien syftade till att undersöka om tidigare språkförmåga och språkprestationer, mätt med tre deltest, kan predicera inlärning av ett nytt språk. Vidare undersöktes relationen mellan vardera deltest samt deltagarnas utbildningsnivå i relation till resultatet.
Metod. 45 vuxna deltagare rekryterades till studien. Llama B och Llama D användes som mått på språkprestation och LexTALE som mått på tidigare engelsk språkförmåga. Deltagarna fick vistas i ett virtuellt kök för att lära sig namnen på 30 köksobjekt på mandarin. Slutligen fick de genomföra ett ordtest bestående av de 30 orden. 
Resultat. Resultaten visade på att regressionsmodellen med Llama B, Llama D och LexTALE som prediktorer kunde förklara 49,3% av variansen på antal rätt på ordtestet. Llama B var genomgående den starkaste prediktorn, både i den ursprungliga modellen samt vid post-hoc-analyser. LexTALE var en signifikant prediktor i två av tre modeller. Korrelationsberäkningen mellan vardera deltest uppvisade inget samband. Beträffande utbildningsnivå och antal rätt på ordtest förekom en medelhög korrelation (r=0,459). 
Slutsatser. Llama B kan predicera hur en individ presterar vid ordinlärning av ett nytt språk. Llama Ds reliabilitet ifrågasätts utifrån studiens fynd samt tidigare forskning.}},
 author    = {{Mastio, Alessandra and Nivemyhr, Melina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Språkförmåga och tidigare språkprestationers prediktiva värde vid inlärning av ett främmande språk}},
 year     = {{2021}},
}