Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framgångar och hinder i myndigheters klimatanpassningsarbete - En studie av myndigheterna som omfattas av klimatanpassningsförordningen

Linderson, Naima LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Climate adaptation efforts are needed to deal with the impacts of climate change, and it is needed through the entire society. Since 2018, 32 national authorities and the 21 county administrative boards in Sweden are assigned to initiate, support and evaluate the work with climate adaptation within their areas of responsibility and within the framework of their assignments. There is need for good examples, so authorities can learn from each other. The aim of the thesis is to examine the possibilities of the authorities subject to the Ordinance on Agencies’ Climate Change Adaptation to execute and develop the work with climate adaptation by studying their identified barriers and success factors. The authorities’ annual reports to SMHI were... (More)
Climate adaptation efforts are needed to deal with the impacts of climate change, and it is needed through the entire society. Since 2018, 32 national authorities and the 21 county administrative boards in Sweden are assigned to initiate, support and evaluate the work with climate adaptation within their areas of responsibility and within the framework of their assignments. There is need for good examples, so authorities can learn from each other. The aim of the thesis is to examine the possibilities of the authorities subject to the Ordinance on Agencies’ Climate Change Adaptation to execute and develop the work with climate adaptation by studying their identified barriers and success factors. The authorities’ annual reports to SMHI were studied and nine semi structured interviews with different national authorities and county administrative boards were conducted. The findings of the study show that there are several barriers to climate change adaptation. Lack of financial resources, human resources and access to knowledge are central barriers. However, some of the interviewed authorities have found ways to handle some of their barriers, often involving collaborations with other actors. Key success factors are access to knowledge and guidance, which is connected to other prominent factors: external and internal coordination and organizational structures and routines. Commitment by the political leadership of the authority, formal requirements and human and financial resources are also success factors for climate adaptation. Finally, the study concludes that a combination of different identified success factors as well as continued identification and management of barriers is important for a successful climate adaptation work. There are good examples to follow, but there is an individual learning process all authorities need to go through. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Framgångar och hinder i myndigheternas klimatanpassningsarbete

Vilka möjligheter har Sveriges myndigheter som berörs av klimatanpassnings-förordningen för att utföra och utveckla sitt klimatanpassningsarbete? Vilka dörrar är öppna, vilka är stängda, och vilka står på glänt? Denna studie visar att det finns flera framgångsfaktorer hos de undersökta myndigheterna, som andra myndigheter kan tar lärdomar av. Det finns också hinder för ett välfungerande klimatanpassningsarbete. En del av dessa behöver hanteras nationellt men vissa hinder kan myndigheterna till viss del själva åtgärda.

Sveriges medeltemperatur stiger, nederbörden väntas öka, havsnivån väntas höjas, och tillfällen med extremväder kan bli fler. Hela samhället behöver... (More)
Framgångar och hinder i myndigheternas klimatanpassningsarbete

Vilka möjligheter har Sveriges myndigheter som berörs av klimatanpassnings-förordningen för att utföra och utveckla sitt klimatanpassningsarbete? Vilka dörrar är öppna, vilka är stängda, och vilka står på glänt? Denna studie visar att det finns flera framgångsfaktorer hos de undersökta myndigheterna, som andra myndigheter kan tar lärdomar av. Det finns också hinder för ett välfungerande klimatanpassningsarbete. En del av dessa behöver hanteras nationellt men vissa hinder kan myndigheterna till viss del själva åtgärda.

Sveriges medeltemperatur stiger, nederbörden väntas öka, havsnivån väntas höjas, och tillfällen med extremväder kan bli fler. Hela samhället behöver anpassas till ett förändrat klimat, och en mängd aktörer på olika nivåer behöver engagera sig i det arbetet. Myndigheter har en viktig roll inom sina respektive ansvarsområden. Under 2018 fick 32 nationella myndigheter och alla landets länsstyrelser i uppdrag att på olika sätt arbeta med klimatanpassning. Flera av dem har arbetat med klimatanpassning tidigare men för en del är det ett helt nytt område. Det finns behov av goda exempel för att myndigheterna ska kunna lära av varandra och det gäller alla, oavsett hur länge de arbetat med klimatanpassning. I studien undersöks det vilka möjligheter myndigheterna har för att utföra och utveckla sitt klimatanpassningsarbete genom att deras uppfattade hinder och framgångsfaktorer identifieras. Avsikten är att myndigheternas framgångsfaktorer ska kunna översättas till goda exempel till stöd för andra myndigheter.

Resultatet visar att myndigheterna ser flera hinder för klimatanpassning. Ett framträdande hinder är resurser, inte bara för den egna organisationen utan även för andra aktörer inom myndigheternas ansvarsområden. Kunskapsbrist är också ett centralt hinder där främst kunskapsunderlag saknas. Även extern och intern samordning och ansvarsfördelning har tagits upp av många myndigheter. Myndigheterna försöker kontinuerligt bemöta vissa hinder, genom exempelvis samverkan. Oftast behövs dock lösningar från nationellt håll.

Vanligt förekommande framgångsfaktorer är tillgång till kunskap och vägledning, vilket kan ses som sammanfattande för flera andra framgångsfaktorer såsom organisationens strukturer och rutiner, samarbete med andra aktörer och intern koordinering. Framgångsfaktorerna i den interna organisationen är exempelvis interna samverkansgrupper för klimatanpassning och samordnare som har nätverk internt och externt. Externt samarbete är exempelvis deltagande i SMHIs myndighetsnätverk. Förordningen i sig och ledningens engagemang upplevs ha gett mer tyngd i arbetet. Myndigheternas personella resurser var en återkommande framgångsfaktor, och öronmärkt medelstilldelning har en stor inverkan på klimatanpassningsarbetet.

Skillnader i myndigheternas svar är kopplat till deras förutsättningar. Uppdragen skiljer sig åt, myndigheterna är olika stora och ofta är det olika hinder och framgångar som upplevs beroende på vilken fas man är i klimatanpassningsarbetet. En kombination av olika identifierade framgångsfaktorer samt fortsatt identifiering och hantering av hinder är av vikt för ett framgångsrik klimatanpassningsarbete. Det finns många goda exempel men det finns en individuell inlärningskurva som alla myndigheter behöver gå igenom för att lära sig hantera sin specifika situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linderson, Naima LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Climate adaptation, authority, county administrative board, success factors, barriers
language
Swedish
id
9066193
date added to LUP
2021-10-05 14:17:33
date last changed
2021-10-05 14:17:33
@misc{9066193,
 abstract   = {{Climate adaptation efforts are needed to deal with the impacts of climate change, and it is needed through the entire society. Since 2018, 32 national authorities and the 21 county administrative boards in Sweden are assigned to initiate, support and evaluate the work with climate adaptation within their areas of responsibility and within the framework of their assignments. There is need for good examples, so authorities can learn from each other. The aim of the thesis is to examine the possibilities of the authorities subject to the Ordinance on Agencies’ Climate Change Adaptation to execute and develop the work with climate adaptation by studying their identified barriers and success factors. The authorities’ annual reports to SMHI were studied and nine semi structured interviews with different national authorities and county administrative boards were conducted. The findings of the study show that there are several barriers to climate change adaptation. Lack of financial resources, human resources and access to knowledge are central barriers. However, some of the interviewed authorities have found ways to handle some of their barriers, often involving collaborations with other actors. Key success factors are access to knowledge and guidance, which is connected to other prominent factors: external and internal coordination and organizational structures and routines. Commitment by the political leadership of the authority, formal requirements and human and financial resources are also success factors for climate adaptation. Finally, the study concludes that a combination of different identified success factors as well as continued identification and management of barriers is important for a successful climate adaptation work. There are good examples to follow, but there is an individual learning process all authorities need to go through.}},
 author    = {{Linderson, Naima}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Framgångar och hinder i myndigheters klimatanpassningsarbete - En studie av myndigheterna som omfattas av klimatanpassningsförordningen}},
 year     = {{2021}},
}