Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Besittningsskyddets effekt för bostadshyresgäster - En rättsstudie om besittningsskyddet och förverkande av hyresrätten som besittningsskyddsbrytande grund

El Chaar, Sara LU (2021) HARH13 20211
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker rättsläget för bostadshyresgästernas besittningsskydd och när den aktualiseras. Bostadshyresgäster har ett förstärkt skydd gentemot hyresvärden för att inte frånskiljas från sin bostad utan saklig grund. Detta skydd förlänger bostadshyresgästernas hyresavtal. Dock finns det vissa undantag som sätter besittningsskyddsreglerna ur spel. Vidare kan parterna sinsemellan avtala bort besittningsskyddet genom ett avståendeavtal som i de flesta fall behöver godkännas av hyresnämnden för att ytterligare försäkra att hyresgästen får ett förstärkt skydd.

Sedan finns det vissa grunder som bryter besittningsskyddet och kallas för besittningssbrytande grunder och regleras i 12 kap. 46 § JB. Syftet med denna uppsatts är att... (More)
Denna uppsats undersöker rättsläget för bostadshyresgästernas besittningsskydd och när den aktualiseras. Bostadshyresgäster har ett förstärkt skydd gentemot hyresvärden för att inte frånskiljas från sin bostad utan saklig grund. Detta skydd förlänger bostadshyresgästernas hyresavtal. Dock finns det vissa undantag som sätter besittningsskyddsreglerna ur spel. Vidare kan parterna sinsemellan avtala bort besittningsskyddet genom ett avståendeavtal som i de flesta fall behöver godkännas av hyresnämnden för att ytterligare försäkra att hyresgästen får ett förstärkt skydd.

Sedan finns det vissa grunder som bryter besittningsskyddet och kallas för besittningssbrytande grunder och regleras i 12 kap. 46 § JB. Syftet med denna uppsatts är att beskriva och analysera bestämmelserna i 12 kap. JB om bostadshyresgästernas besittningsskydd. Samt förutsättningarna för brytande av besittningsskyddet på grund av förverkande enligt 12 kap. 46 § 1 st p.1 JB. Reglerna om förverkande av hyresrätten regleras i 12 kap. 42 § JB och redovisas grundligt med exempel på praxis för ett ge läsaren en djupare förståelse i varje förverkandegrund. (Less)
Popular Abstract
This essay examines the legal situation for residential tenants’ possession protection and when this protection can be used. Residential tenants have an enhanced protection against the landlord to not be separated from their homes without objective grounds. This protection works to extend the tenants’ rental agreements. However, there are some exceptions that puts the possession protection rules out of play. Furthermore, the parties can between themselves together agree to remove the possession protection through a waiver agreement, which in most cases needs to be approved by the rent tribunal to ensure that the tenants receive enhanced protection.

Then there are certain grounds that breaks the possession protection, which are called... (More)
This essay examines the legal situation for residential tenants’ possession protection and when this protection can be used. Residential tenants have an enhanced protection against the landlord to not be separated from their homes without objective grounds. This protection works to extend the tenants’ rental agreements. However, there are some exceptions that puts the possession protection rules out of play. Furthermore, the parties can between themselves together agree to remove the possession protection through a waiver agreement, which in most cases needs to be approved by the rent tribunal to ensure that the tenants receive enhanced protection.

Then there are certain grounds that breaks the possession protection, which are called possession-breaking grounds and are regulated in ch.12 § 46 JB. The purpose of this essay is to describe and analyze the regulation in ch.12 JB on home tenants' possessing protection. And conditions for breaking the possession protection due to confiscation according to ch.12 § 46 part 1 dot.1 JB. The rules on confiscation of the tenancy is in ch.12 § 42 JB and is thoroughly reported with examples of practice to provide the reader a deeper understanding of each ground of confiscation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
El Chaar, Sara LU
supervisor
organization
course
HARH13 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Besittningsskydd, bostadshyresgäster, hyresavtal, besittningsbrytandegrund, förverkande.
language
Swedish
id
9066666
date added to LUP
2021-10-11 15:47:45
date last changed
2021-10-11 15:47:45
@misc{9066666,
 abstract   = {{Denna uppsats undersöker rättsläget för bostadshyresgästernas besittningsskydd och när den aktualiseras. Bostadshyresgäster har ett förstärkt skydd gentemot hyresvärden för att inte frånskiljas från sin bostad utan saklig grund. Detta skydd förlänger bostadshyresgästernas hyresavtal. Dock finns det vissa undantag som sätter besittningsskyddsreglerna ur spel. Vidare kan parterna sinsemellan avtala bort besittningsskyddet genom ett avståendeavtal som i de flesta fall behöver godkännas av hyresnämnden för att ytterligare försäkra att hyresgästen får ett förstärkt skydd.

Sedan finns det vissa grunder som bryter besittningsskyddet och kallas för besittningssbrytande grunder och regleras i 12 kap. 46 § JB. Syftet med denna uppsatts är att beskriva och analysera bestämmelserna i 12 kap. JB om bostadshyresgästernas besittningsskydd. Samt förutsättningarna för brytande av besittningsskyddet på grund av förverkande enligt 12 kap. 46 § 1 st p.1 JB. Reglerna om förverkande av hyresrätten regleras i 12 kap. 42 § JB och redovisas grundligt med exempel på praxis för ett ge läsaren en djupare förståelse i varje förverkandegrund.}},
 author    = {{El Chaar, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Besittningsskyddets effekt för bostadshyresgäster - En rättsstudie om besittningsskyddet och förverkande av hyresrätten som besittningsskyddsbrytande grund}},
 year     = {{2021}},
}